Skip to main content
Skip table of contents

Overzichten

Bij het openen van het tabblad 'Overzichten' binnen 'Backoffice', 'Frontoffice' of 'Mijn gegevens' zie je direct welke overzichten je kunt produceren. Wanneer er een overzicht ontbreekt kun je deze beschikbaar stellen via 'Beheer > Aansturing overzichten'.

Met de aansturing van overzichten kun je een keuze maken uit diverse overzichten. Over de gegevens welke je met deze overzichten kunt opvragen, genereren en aanmaken, wordt per overzicht uitleg gegeven.

De overzichten kunnen binnen drie modules van Easyflex worden verwerkt, te weten: 

  • Backoffice
  • Frontoffice
  • Mijn gegevens

Binnen welke module een bepaald overzicht kan worden aangemaakt en op welke niveau het overzicht kan worden aangemaakt, wordt bepaald binnen de aansturing van de overzichten. Deze aansturing wordt vastgelegd binnen de module beheer (Beheer > Aansturing overzichten). Easyflex heeft een minimale selectie gemaakt voor de diverse overzichten, zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde betaallijsten en journaalpost lijsten nooit verwerkt worden binnen de Frontoffice module, maar dient dit altijd te gebeuren in de Backoffice module. In onderstaande tabel zie je welk overzicht binnen welke module beschikbaar gesteld kan worden. Ook wordt vermeld of er een exportbestand beschikbaar is.

Naam overzichtExportbestand beschikbaar**Beschikbaar inBericht
BackofficeFrontofficeMijn gegevensBestemd voorSoort
Aanbod vaste arbeidsomvang++InternSignaleringen
Aanvragen en plaatsingen ++++InternAlgemeen
Aanvulling vakantiegeld ++

AdministratieLoonadministratie
Acties en notificaties ++++InternInformatief
Afdrachtvermindering onderwijs
+  AdministratieLoonadministratie
Afdrachtvermindering zeevaart ++  AdministratieLoonadministratie
Afwijkende reserveringspercentages++

InternInformatief
Arbeidsongeschiktheid +++ InternAlgemeen
Arbeidsovereenkomsten ++++InternManagement
Automatisch uitbetalen++

InternLoonadministratie
Bedrijfsinstellingen (parameters)  +  InternAlgemeen
Betalingen (aanmaken betaalopdrachten) ++  Equens ING bank InternBetalingen (Clieop03) - Equens Betalingen (Clieop03) - ING bank Betalingen buitenland (BTL-91) Betalingen EU (SEPA)
Betalingen (saldilijst) ++  InternFinancieel
CBS en Nipo statistiek  +  MarktmonitorAanleveringen
Collectieve loon/tarief aanpassingen  +++InternAlgemeen
Controlelijst bedrijfsinstellingen  +  InternSignaleringen
Cumulatieve journaalposten lonen  +  FlexwerkersFinancieel
Documentsignaleringen ++++InternInformatief
Dubbele adressen ++++InternInformatief
E-facturatie++++InternSignaleringen
E-mail notificaties++

InternInformatief
Exporteren crediteuren++

AdministratieFinancieel
Exporteren debiteuren ++  AdministratieFinancieel
Facturen (historisch) ++++InternAlgemeen
Facturen administratie  +  AdministratieFacturen
Facturen relaties  +++RelatiesFacturen
Factuurregels exporteren ++  AdministratieFinancieel
Gewerkte weken ++++InternManagement
Handtekeningen log


+

InternInformatief
Herrekenen verloningen  +  AdministratieAlgemeen
Herziening lage premie++++InternInformatief
Incasso's (aanmaken incasso-opdrachten) ++  Equens ING bank InternIncasso (Clieop03) - Equens Incasso (Clieop03) - ING bank Incasso EU (SEPA)
Incasso's (saldilijst)  +  InternInformatief
Ingehouden premie verzekeringen  +  AdministratieLoonadministratie
Ingeplande matches +++ InternManagement
Jaaropgaven  +  FlexwerkersJaaropgaven en Loonadministratie
Jaaropgaven administratie  +  AdministratieJaaropgaven
Journaalposten lonen ++  AdministratieFinancieel
Journaalposten verkopen ++  AdministratieFinancieel
Journalisering financiĆ«le instellingen  +  InternFinancieel
Kostprijzen  +  InternAlgemeen
KvK gebruik logboek++

InternAlgemeen
Leegloop++++InternAlgemeen
Leegloop (oud) +++InternManagement
Loon- en tariefafspraken++++AdministratieInformatief, Loonadministratie*
Loonaangifte ++  Belastingdienst (loonbetaling)Loonaangiften
Loonaangiften (historisch)  +++AdministratieLoonaangiften
Loonbeslagen ++++InternInformatief
Loonschema's++++InternInformatief
Loonspecificaties (historisch) ++++InternAlgemeen
Loonspecificaties VM  +  AdministratieLoonadministratie
Loonspecificaties VM (historisch) ++  InternLoonadministratie
Loonspecificaties VM administratie  +  AdministratieLoonadministratie
Loonspecificaties administratie  +  AdministratieLoonspecificaties
Loonspecificaties flexwerkers  +++FlexwerkersLoonspecificaties
Loonstaat ++  AdministratieLoonadministratie
Margefacturatie ++

AdministratieFinancieel
Marktmonitor ABU++  MarktmonitorAlgemeen
Memovelden ++++InternInformatief
Middelen+++
InternInformatief
Netto lonen ++  FlexwerkersFinancieel
Ontbrekende urendeclaraties ++++InternAlgemeen
PAWW aangifte 
+

InternLoonadministratie
PAWW compensatie++

InternLoonadministratie
Pensioenaanleveringen ++  Pensioenverzekeraar (PVF/StiPP) Pensioenverzekeraars (overige) Verzekeraar pensioenen (CODARES)Signaleringen
Pensioenaanleveringen (historisch)++  InternAanleveringen
Plaatsing automatisch verlengen+


InternManagement
Premies en grondslagen++  InternInformatief
Rangorde-overzicht ++++InternManagement
Rapportage detail ++++InternManagement
Rapportage globaal ++++InternManagement
Rapportage handmatige omzet ++++InternManagement
Reserveringen ++  AdministratieInformatief
Reserveringen herwaarderen ++  AdministratieAlgemeen
Reserveringen verplaatsen++   AdministratieInformatief 
Rollen programmarechten  +  InternInformatief
SFU++

AdministratieFinancieel
Signaleringen  +++InternManagement
Signalering overgangsregeling ++

InternManagement
Sollicitaties  +++InternAlgemeen
StiPP-controle ++

InternInformatief
Tegemoetkomingen loondomein ++

AdministratieLoonadministratie
Transitievergoeding indicatie+++       +InternInformatief
Uitbetalen reserveringen  +  AdministratieLoonadministratie
Urendeclaraties  +++InternAlgemeen
Urendeclaraties verwerkt ++++InternFinancieel
Vaste beloningen ++  AdministratieLoonadministratie
Verjaardagen ++++InternAlgemeen
Verlonen/factureren urendeclaraties  +  AdministratieAlgemeen
Verloningen met NEWML ++  AdministratieAlgemeen
Verrekeningen ++  AdministratieAlgemeen
Verwijder overzichten ++  InternInformatief
Voorschotten ++++InternFinancieel
Werkkostenregeling ++  AdministratieLoonadministratie
Wissen journaalposten lonen  +  AdministratieFinancieel
Wissen journaalposten verkopen
+

AdministratieFinancieel


* 'Overzichten loon- en tariefafspraken' aangemaakt vanaf versie 2011-06 hebben het berichtsoort 'Informatief', hiervoor 'Loonadministratie'
**  De exportbestanden die Easyflex genereert kunnen van het formaat 'CSV' zijn. Wanneer je deze bestanden opent in Excel kan het voorkomen dat bepaalde data voor Excel onherkenbaar is en daardoor onjuist wordt weergegeven.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.