Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Verrekeningen

Het overzicht 'Verrekeningen' toont de schulden van flexwerkers welke ontstaan zijn met het automatisch corrigeren van inhoudingen ten behoeve van de NeWML.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Verwerkingswijze

Je kunt een selectie maken voor het samenstellen van het overzicht, je hebt de keuze uit:

 • Detailoverzicht
 • Totaaloverzicht

Selectie

Je dient een keuze te maken voor welke schulden je het overzicht wilt aanmaken. Je hebt de keuze uit:

 • Openstaande schuld
 • Afgeloste schuld
 • Openstaande en afgeloste schuld

Tonen indien totale schuld minimaal ... is. Je kunt hier een bedrag ingeven vanaf wanneer de schuld getoond moet worden. Vink je deze selectie niet aan dan worden alle bedragen getoond.

Filteren op

Je kunt hier een type flexwerker selecteren waarvoor je het overzicht wilt aanmaken. Je hebt de keuze uit:

 • Alle flexwerkers
 • Flexwerkers met plaatsing en/ofcontract
 • Flexwerkers zonder plaatsing en/ofcontract
 • Specifieke flexwerker
 • Flexwerkers niet gewerkt in periode

Flexwerker

Indien je bij 'Filter op' hebt gekozen voor de optie 'Specifieke flexwerker', dan komt dit veld beschikbaar. Je kunt hier een individuele flexwerker selecteren waarvoor het overzicht wordt aangemaakt. 

Aantal niet gewerkte weken

Indien je voor de filter 'Flexwerkers niet gewerkt in periode' hebt gekozen kun je hier het aantal weken invoeren waarin de flexwerker niet gewerkt moet hebben. 

Vanaf - tot en met

Indien je bij 'Aantal weken niet gewerkt' een aantal weken hebt ingevoerd dan wordt hier automatisch de 'Vanaf' en 'tot en met' datum ingevuld. De datum 'tot en met' is altijd de huidige systeemdatum. Bijvoorbeeld; systeemdatum is 18-11-2020, je geeft hier als aantal weken '6' dan wordt de 'Vanaf' datum automatisch gevuld met 05-10-2020 en de datum 'Tot en met' wordt automatisch gevuld met 18-11-2020. 
De periode is gekoppeld aan het aantal ingevulde weken en niet handmatig te wijzigen.

Soort export

Je kunt een selectie maken voor het soort export. Je hebt de keuze uit:

 • Easyflex
 • UZBPayPortal

Hierbij staat 'Easyflex' voor het overzicht zoals dit traditioneel gemaakt werkt. De keuze 'UZBPayportal' is ter voorbereiding op een koppeling met UZBPayPortal. 

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de het resultaat getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam flexwerker
 • Registratienummer

Overzicht (beide soorten export)

Op het overzicht wordt getoond:

 • Registratienummer van de flexwerker
 • Naam van de flexwerker
 • Datum, is de datum van de verloning
 • Jaar, is het jaar van het loontijdvak
 • Periode, is het nummer van het loontijdvak en het soort loontijdvak
 • Looncomponent
 • Tekst loonslip, is de afwijkende tekst voor de loonspecificatie indien deze aanwezig is
 • Type, is de soort verwerking
 • Schuld, het gecorrigeerde of verrekende bedrag van die regel
 • Totaal, de tolale schuld na de mutatie van de schuld van betreffende regel

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

t.b.v. Van der Voort Groep zijn onderstaande kolommen toegevoegd aan de export. Van der Voort Groep biedt de mogelijkheid om op basis van dit exportbestand het negatieve bedrag NEWML te incasseren bij de flexwerker. Daarom zijn de nationaliteit/taal en communicatiegegevens van de flexwerker toegevoegd. Voor de uitvoering hiervan kun je contact opnemen met Van der Voort Groep. 

 • Dossiernummer (uit het tabblad 'Identiteitsgegevens van de flexwerker')

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

 • Mobiel telefoonnummer

 • Vast telefoonnummer

 • Taal, Engels (1), Nederlands (2), Duits (3), Pools (4) en Roemeens (5). Aan de hand van de in Easyflex ingegeven nationaliteit wordt de code bepaald. Als deze afwijkend is als één van deze 4, dan altijd Engels

 • Datum in dienst
 • Datum uit dienst (datum laatst gewerkt)
 • Status (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
 • Contractvorm (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
 • Einde contractdatum (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
 • Vakantie-uren (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
 • Vakantie-uren in geld (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
 • Vakantiegeld (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)

Indien gekozen is voor soort export: UZBPayPortal begint het exportbestand met de eerder toegevoegde gegevens (vanaf dossiernummer) met daaraan toegevoegd: 

 • Bedrag
 • Omschrijving, de naam van het looncomponent
 • Code, de code van de werkmaatschappij
 • Koppeling, unieke code van de schuld


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.