Skip to main content

Handboek

Welkom bij het handboek van Easyflex

Release Notes

05-04-2024 - Versie 2024-07

Nieuw / Gerealiseerde wensen Afwijkend reserveringenbeleid per flexwerker Via ‘Frontoffice > Flexwerker > Saldigegevens > Afwijkend reserveringsbeleid’ kan e...

Documentatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.