Skip to main content
Skip table of contents

Financiële pakketten

Easyflex ondersteunt de meest voorkomende financiële administratiepakketten. Binnen Easyflex zijn diverse onderdelen die overeen moeten komen met de gegevens uit je financieel pakket, zoals grootboeknummers. Ook moet je binnen je financieel pakket bepaalde handelingen uitvoeren voor de correcte import van journaalposten uit Easyflex. Geadviseerd wordt altijd eerst de debiteurenstamgegevens te importeren in je financieel pakket (overzicht 'Exporteren debiteuren') voordat je de journaalposten met verkoopboekingen importeert, zodat nieuwe debiteuren in het administratiepakket bekend zijn. Op de onderliggende handboekpagina's vind je per pakket relevante informatie en wordt uitgelegd welke stappen je moet nemen.

Easyflex biedt koppelingen met de volgende financiële administratiepakketten:

Financieel pakketImport bestand
AccountViewCSV
AFAS ProfitCSV
Asperion-
BriljantDAT
CashTXT
Exact GlobeCSV
Exact Globe NextCSV
Exact OnlineXML
Exact WindowsCSV
Finall (Bizon)CSV
iMuisASC
InformerCSV
KingASC
Minox-
MultiversCSV
Navision-
ReeleezeeXML
S4HANACSV
SnelstartCSV
TwinfieldXML
Yuki-


Een aantal financiële administratiepakketten worden in dit handboek niet beschreven omdat de koppeling met Easyflex niet standaard is.

Acera Online

Acera online is compatibel met Twinfield.

Asperion

Wanneer je Easyflex wenst te koppelen aan het administratiepakket Asperion is dit mogelijk. Je selecteert bij financiële software de optie 'Exact Globe'. Asperion is voor wat betreft de import en export namelijk volledig compatible met Exact Globe.

E- boekhouden

E-boekhouden kan bestanden inlezen in het formaat .CSV, .XLS en .XSLX. Kies dus voor de import in E-boekhouden voor een pakket, zoals hierboven vermeldt, welke hieraan voldoet.

Minox

Wanneer je Easyflex wenst te koppelen aan het administratiepakket Minox is dit mogelijk. Je dient wel de importmodule van Minox tot je beschikking te hebben. Binnen Minox kun je m.b.v. maskers importdefinities vastleggen. Je kiest dan één van de in Easyflex beschikbare koppelingsmogelijkheden en past het importmasker binnen Minox daarop aan. In de praktijk zijn voor Minox al koppelingen gerealiseerd via de exportkoppeling die ook voor 'Exact voor Windows' wordt gebruikt. Neem voor de koppelingsmogelijkheid contact op met Minox Software.

Navision

Wanneer je gebruik wenst te maken van het administratiepakket Microsoft Dynamics NAV (Navision) is dit mogelijk. Je selecteert bij financiële software de optie 'Exact Globe'. Microsoft Dynamics NAV is voor wat betreft de import en export namelijk volledig compatible met Exact Globe.

Yuki

Bij de inrichting van het financieel administratiepakket 'Yuki’ kun je de inrichting gebruiken voor 'Exact voor Windows’ of 'Exact Online’. Kies je voor 'Exact voor Windows’ dan worden de importbestanden in CSV formaat gemaakt; kies je voor 'Exact Online’ dan worden de importbestanden opgemaakt in XML.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.