Skip to main content
Skip table of contents

Multivers

Het financieel administratiepakket 'Multivers' is een uitgebreid pakket met veel mogelijkheden. Bij de inrichting van het financieel administratiepakket 'Multivers' dien je eenmalig het aantal boekingsperioden vast te leggen. Easyflex ondersteunt minimaal één en maximaal dertien boekingsperioden. Let er dus op dat je niet meer dan dertien boekingsperioden hanteert.

Stappen voor het importeren van de loonboekingen

 1. Kies in menu: 'Extra > Importeren > Journaalposten > Easyflex'.
 2. Komt de Easyflex definitie nog niet voor in de lijst, dan kun je de Easyflex definitie zelf aanmaken
  Kies dan voor: Eigen puntkomma gescheiden.
 3. Geef de bestandsnaam met locatie op van het bestand dat je vanuit Easyflex heeft geëxporteerd
  (De standaard door Easyflex gehanteerde bestandsnaam luidt: MV-LONEN.CSV).
 4. Kies voor de optie om het bestand na afloop te verwijderen.
 5. Eerste ... regels niet inlezen op 0 laten staan.
 6. Selecteer het gewenste boekjaar.
 7. Klik op "Volgende"
 8. Wanneer je de importdefinities al eerder hebt vastgelegd kun je verder gaan naar punt 10.
 9. Selecteer één voor één alle kolommen, kies voor wijzigen en selecteer de juiste rubriek volgens onderstaand overzicht:

  Kolomnummer Kies rubriek
  1Transactie
  2Boekjaar
  3Boekingsdatum
  4Dagboek code
  5Grootboekrekening
  6Kostenplaats
  7Dossier
  8Periode
  9Toelichting
  10Debet bedrag
  11Credit bedrag
  12Aantal
 10. Klik op "Volgende"
 11. Selecteer optie: Instellingen opslaan en vermeld als naam "Easyflex"
 12. Klik op "Volgende"
 13. Klik op "Voltooien"

Multivers probeert nu het bestand te verwerken. Indien er fouten worden geconstateerd kun je door op de knop "Log bekijken" te drukken de foutmeldingen raadplegen. Raadpleeg hiervoor je handleiding van Multivers.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengestelde importbestand luidt: MV-LONEN.CSV.

Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen

 1. Kies in menu: 'Extra > Importeren > Verkoopfacturen> Easyflex'.
 2. Komt de Easyflex definitie nog niet voor in de lijst, dan kun je de Easyflex definitie zelf aanmaken
  Kies dan voor: Eigen puntkomma gescheiden.
 3. Geef de bestandsnaam met locatie op van het bestand dat je vanuit Easyflex hebt geëxporteerd
  (De standaard door Easyflex gehanteerde bestandsnaam luidt: MV-VERKOPEN.CSV).
 4. Kies voor de optie om het bestand na afloop te verwijderen.
 5. Eerste ... regels niet inlezen op 0 laten staan.
 6. Selecteer het gewenste boekjaar.
 7. Klik op "Volgende"
 8. Wanneer je de importdefinities reeds al hebt vastgelegd kun je verder gaan naar punt 10.
 • Selecteer één voor één alle kolommen, kies voor wijzigen en selecteer de juiste rubriek volgens onderstaand overzicht:

  Kolomnummer Kies rubriek
  1Soort record
  2Periode
  3Dagboek code
  4Debiteur nummer
  5Grootboekrekening
  6Kostenplaats
  7Dossier
  8Factuurdatum
  9Factuurnummer
  10Referentie
  11Bedrag excl. (valuta)
  12Bedrag BTW (valuta)
  13Factuurbedrag (valuta)
  14Aantal
  15Code aanmanen
  16BTW berekenen
  17BTW scenario
  18BTW code
  19BTW soort
  20Bedrag kredietbeperking (valuta)
  21Betalingsconditie
  22Vervaldatum*
  23BTW aangepast


  Indien ingesteld is in het overzicht 'Journaalposten verkopen' dat de vervaldatum niet geëxporteerd dient te worden, wordt dit veld niet gevuld.

 1. Klik op "Volgende"
 2. Selecteer optie: Instellingen opslaan en vermeld als naam "Easyflex"
 3. Klik op "Volgende"
 4. Klik op "Voltooien"

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: MV-VERKOPEN.CSV.

Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens
Voor het importeren van de debiteurstamgegevens op basis van de hierna benoemde import definitie, is Multivers versie 10 of hoger benodigd.

 1. Kies in menu: 'Extra > Importeren > Debiteurenstamgegevens > Easyflex'.
 2. Komt de Easyflex definitie nog niet voor in de lijst, dan kun je de Easyflex definitie zelf aanmaken
  Kies dan voor: Eigen puntkomma gescheiden.
 3. Geef de bestandnaam met locatie op van het bestand dat je vanuit Easyflex heeft geëxporteerd
  (De standaard door Easyflex gehanteerde bestandsnaam luidt: MV-DEBITEUREN.CSV).
 4. Kies voor de optie om het bestand na afloop te verwijderen.
 5. Eerste ... regels niet inlezen op nul laten staan.
 6. Selecteer het gewenste boekjaar.
 7. Klik op "Volgende"
 8. Wanneer je de importdefinities al eerder hebt vastgelegd kun je verder gaan naar punt tien.
 9. Selecteer één voor één alle kolommen, kies voor wijzigen en selecteer de juiste rubriek volgens onderstaand overzicht:

  Kolomnummer Kies rubriekOpmerking         
  1Debiteur nummer 
  2JournaalcodeEasyflex koppelt de debiteur aan Journaalcode O.
  3Zoeknaam 
  4Naam 
  5Contactpersoon 
  6Straat 
  7Postcode 
  8Plaats 
  9Landcode 
  10Telefoon 
  11Mobiel 
  12Fax 
  13E-mail 
  14Homepage 
  15Bankrekening soortBank (B) of Postbank (P)
  16Bankrekeningnummer 
  17KvK nummer 
  18BetalingsconditieVoor iedere voorkomende betaaltermijn dient in Multivers een betalingsconditie te worden opgenomen.
  19BTW nummer 
  20Kredietlimiet 
  21KredietbeperkingcodeIndien kredietbeperking van toepassing is, dan dient het percentage als eerste percentage in Multivers te worden vastgelegd.
  22BTW berekenen 
  23Code aanmanenWordt altijd door Easyflex op J(a) ingesteld.
  24Kortingspercentage 
  25IBAN 
  26BIC 
 10. Klik op "Volgende"
 11. Selecteer optie: Instellingen opslaan en vermeld als naam "Easyflex"
 12. Klik op "Volgende"
 13. Klik op "Voltooien"

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: MV-DEBITEUREN.CSV.

Overige informatie

Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in Multivers zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal acht cijfers en/of hoofdletters bevatten.

Kostenplaats
Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in Multivers zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal acht cijfers en/of hoofdletters bevatten.

Kostensoort (Dossiers)
Opgave in Easyflex van de kostensoortnummers zoals deze in Multivers zijn ingebracht. Een kostenplaats (Dossier) kan maximaal acht cijfers en/of hoofdletters bevatten. Wanneer je groepeert op positie één van de kostenplaats ontstaat er per kostenplaats een specificatie per kostensoort.

Dagboeken
De dagboeken voor "verkopen" en "memoriaal" dienen in Multivers te zijn vastgelegd. Een dagboekcode kan maximaal 6 cijfers en/of hoofdletters bevatten.

BTW berekenen
In Easyflex kun je per debiteur vastleggen hoe de BTW berekend dient te worden. Je kunt kiezen uit:

 • Levering in Nederland
 • Levering in Nederland (BTW verlegd)
 • Levering vrij van BTW in Nederland.
  Indien je een keuze hebt gemaakt uit één van deze bovenstaande mogelijkheden wordt dit in Multivers vastgelegd onder scenarionummer zes.
 • Levering naar landen binnen de EU
  Indien je deze keuze hebt gemaakt wordt dit in Multivers vastgelegd onder scenarionummer zeven.
 • Levering naar landen buiten de EU
  Indien je deze keuze hebt gemaakt wordt dit in Multivers vastgelegd onder scenarionummer acht.

Controleer ook of de juiste BTW codes zijn ingevoerd in Easyflex onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > financiële administratie'. Deze moeten overeenkomen met de BTW-codes die in Multivers bekend zijn.

Bijzonderheden
Indien de relatie als betaalsoort 'Bank EU (IBAN)' heeft, berekent Easyflex het veld 'Bankrekeningnummer' aan de hand van het bijbehorende IBAN-nummer. Dit veld is namelijk verplicht tijdens de import in Multivers. Bij een buitenlands IBAN-nummer wordt het fictieve bankrekeningnummer '123456789' gebruikt, omdat Multivers een Nederlands banknummer verplicht stelt dat aan de elfproef voldoet.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.