Skip to main content
Skip table of contents

King

Algemene informatie
Het financieel administratiepakket 'King' is een uitgebreid pakket met veel mogelijkheden en werkt zeer efficiënt. Bij de inrichting van het financieel administratiepakket 'King' dien je eenmalig het aantal boekingsperioden vast te leggen. Easyflex ondersteunt minimaal 1 en maximaal 13 boekingsperioden. Let er dus op dat je niet meer dan 13 boekingsperioden hanteert.

In de Easyflex applicatie (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie) dien je de code voor de 'subadministratie debiteuren' vast te leggen. In 'King' noemt men deze code de 'debiteurenparagraaf'. Dit paragraafnummer vind je in het 'King' pakket onder het menu: Stamgegevens > Paragrafen. Het is ook mogelijk om deze code niet in Easyflex onder 'subadministratie debiteuren' vast te leggen maar deel uit te laten maken van het volledige debiteurennummer. Voor deze situatie dien je een debiteurennummerreeks in Easyflex vast te leggen. Wanneer je bijvoorbeeld paragraaf 13 gebruikt voor de debiteuren en je wilt een 6 cijferig debiteurennummer hanteren, dan leg je in Easyflex debiteurennummer reeks 130000 t/m 139999 vast. (Zie Beheer > bedrijfsinstellingen > Debiteuren).

De dagboekcodes voor het 'Verkoopboek' en 'Memoriaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. Deze dagboeken dienen ook in het 'King' pakket te worden opgenomen. Je kunt deze in het 'King' pakket vastleggen onder het menu: Stamgegevens > Dagboekcodes.

De codes voor 'BTW code journaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. Deze codes dienen ook in het 'King' pakket te worden vastgelegd. Je kunt deze in het 'King' pakket vastleggen via het menu: Stamgegevens > BTW-codes. Om binnen King de BTW opgave geautomatiseerd aan te maken kun je het beste het volgende principe toepassen:

Soort

BTW code
(King) *)

BTW code journaal
(Easyflex)
Percentage (King) *)Rekeningnummer
(King)
Soort BTW
(King)

Rubriek aangifte
(King)

Levering BTW laag tarief

1

Nederland laag

1

6,00%

Het nummer dat je als BTW rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > BTW rekening Laag tarief)
Af te dragen1b - Leveringen/diensten belast met 6%Levering BTW hoog tarief

2

Nederland hoog

2

21,00%

Het nummer dat je als BTW rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > BTW rekening Hoog tarief)
Af te dragen1a - Leveringen/diensten belast met 21%Levering BTW 0% tarief

0

Nederland 0%

0

0,00%

Het nummer dat je als OMZET rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > OMZET rekening 0% tarief 6,00%)
Af te dragen1e - Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belastLevering BTW verlegd

3

Verlegd

3

0,00%

Het nummer dat je als OMZET rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > OMZET rekening BTW verlegd
Af te dragen1e - Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belastLevering naar landen binnen EU

4

Binnen EU

4

0,00%

Het nummer dat je als OMZET rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > OMZET rekening Binnen EU verlegd
Af te dragen3b - Leveringen naar landen binnen de EULevering naar landen buiten EU

5

Buiten EU

5

0,00%

Het nummer dat je als OMZET rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > OMZET rekening Buiten EU
Af te dragen3a - Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)


*) De te hanteren btw codes zijn vrij maar dienen wel binnen King en Easyflex gelijk te zijn.

*) Voor een juiste importboeking in King voor de optie 'Omzet BTW verlegd' en 'Omzet binnen/buiten EU' dien je in King de betreffende omzet controlerende grootboekrekeningen extra toe te voegen bij de hulprekeningen.

In het 'King' pakket dien je voor alle voorkomende betaaltermijnen een betalingsconditie aan te maken. Hierbij dient het nummer van de betaalconditie in het 'King' pakket overeen te komen met het aantal dagen betaaltermijn in Easyflex (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren). Hanteer je bijvoorbeeld de betaaltermijnen 14 en 30 dagen, dan dien je in het 'King' pakket twee betalingscondities (014 en 030) aan te maken.

Stappen voor het importeren van de loonboekingen
De importmodule voor het 'King' pakket welke wordt ondersteund door Easyflex is de ASCII module (komma gescheiden bestanden). De XML importmodule wordt niet door Easyflex niet ondersteund. Voor het importeren van journaalposten dien je in het 'King' pakket de hieronder vermelde stappen uit te voeren:

 1. Kies in menu: Diversen > Importeren > Importeren financiële gegevens > Importeren ASCII-bestand met journaalposten. Indien deze onderdelen niet in het menu voorkomen dan dien je deze optionele modules bij jouw leverancier aan te schaffen.
 2. Selecteer het door Easyflex geëxporteerde bestand dat werd opgeslagen in de map waarin je deze hebt opgegeven. De bestandsnaam moet beginnen met de letters IJP en de extensie luidt ASC. Easyflex hanteert voor de journaalposten met de loonboekingen de bestandsnaam IJP-KING-LONEN.ASC.
 3. Selecteer het dagboek welke overeen komt met de dagboekcode zoals door jou is gespecificeerd in Easyflex.
 4. Activeer de knop 'Akkoord'.
 5. Activeer de knop 'Inlezen'.
 6. Een scherm wordt geopend met een verwerkingsverslag. Eventuele foutmelding worden hier getoond en dienen te worden verbeterd.
 7. Vervolgens biedt 'King' je de mogelijkheid het geïmporteerde bestand van schijf te verwijderen.

De geïmporteerde journaalpost wordt in 'King' als voorlopige boekingsgang opgeslagen. Je dient deze boekingsgang dan nog te verwerken. Je vindt deze boekingsgang met de geïmporteerde journaalpost in 'King' terug onder Financieel > Voorlopige boekingsgangen.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor loonboekingen luidt: IJP-KING-LONEN.ASC

Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen
De importmodule voor het 'King' pakket dat wordt ondersteund door Easyflex is de ASCII module (komma gescheiden bestanden). De XML importmodule wordt niet door Easyflex niet ondersteund. Voor het importeren van journaalposten dien je in het 'King' pakket de hieronder vermelde stappen uit te voeren:

 1. Kies in menu: Diversen > Importeren > Importeren financiële gegevens > Importeren ASCII-bestand met journaalposten
  Indien dit onderdeel niet in het menu voorkomt dan dien je deze optionele module bij jouw leverancier aan te schaffen.
 2. Selecteer het door Easyflex geëxporteerde bestand dat werd opgeslagen in de map die je hebt opgegeven. De bestandsnaam moet beginnen met de letters IJP en de extensie luidt ASC. Easyflex hanteert voor de journaalposten met de loonboekingen de bestandsnaam IJP-KING-VERKOPEN.ASC.
 3. Selecteer het dagboek dat overeen komt met de dagboekcode zoals door jou is gespecificeerd in Easyflex.
 4. Activeer de knop 'Akkoord'.
 5. Activeer de knop 'Inlezen'.
 6. Een scherm wordt geopend met een verwerkingsverslag. Eventuele foutmelding worden hier getoond en dienen te worden verbeterd.
 7. Vervolgens biedt 'King' je de mogelijkheid het geïmporteerde bestand van schijf te verwijderen

De geïmporteerde journaalpost wordt in 'King' als voorlopige boekingsgang opgeslagen. Je dient deze boekingsgang dan nog te verwerken. Je  vindt deze boekingsgang met de geïmporteerde journaalpost in 'King' terug onder Financieel > Voorlopige boekingsgangen.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor loonboekingen luidt: IJP-KING-VERKOPEN.ASC

Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens
De importmodule voor het 'King' pakket dat wordt ondersteund door Easyflex is de ASCII module (komma gescheiden bestanden). De XML importmodule wordt niet door Easyflex niet ondersteund. Voor het importeren van debiteuren stamgegevens dien je in het 'King' pakket de hieronder vermelde stappen uit te voeren:

 1. Kies in menu: Diversen > Importeren > Importeren NAW-gegevens> Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens.
  Indien dit onderdeel niet in het menu voorkomt dan dien je deze optionele module bij jouw leverancier aan te schaffen.
 2. Indien je de import van debiteuren stamgegevens voor de eerste keer start, dien je een lay-out samen te stellen. Anders selecteer je de eerder aangemaakte lay-out en kies je voor 'Importeren'. Wanneer je de lay-out al eerder hebt vastgelegd selecteer je die en ga je verder met punt 16 van de hieronder vermelde stappen.

Samenstellen van een nieuwe lay-out

 1. Kies voor het toevoegen van een nieuwe lay-out.
 2. Ken een lay-outnummer toe en breng een omschrijving in (Bijvoorbeeld: Easyflex debiteuren).
 3. Kies voor 'Verder'.
 4. Selecteer het door Easyflex geëxporteerde bestand dat werd opgeslagen in de map die je hebt opgegeven. De bestandsnaam moet beginnen met de letters IJP en de extensie luidt ASC. Easyflex hanteert voor de debiteuren stamgegevens de bestandsnaam IJP-KING-DEBITEUREN.ASC.
 5. Selecteer 'Veldgescheiden' achter 'Bestandsformaat'.
 6. Zet in vinkje achter 'Velden tussen aanhalingstekens'.
 7. Vul waarde 0 in achter 'Voorloop-records'.
 8. Kies voor 'Verder'.
 9. Selecteer 'Debiteurenbestand' achter 'Gegevens inlezen in'.
 10. Zet een vinkje achter 'Bestaande debiteuren overschrijven'.
 11. Selecteer een zogenaamde 'standaard debiteur' die je eerder hebt ingevoerd.
 12. Laat de velden 'Debiteur verwijderen indien' en 'in veldnummer' beiden leeg.
 13. Selecteer 'Inlezen geheel annuleren' achter 'Bij foutmelding tijdens inlezen'.
 14. Kies voor 'Verder'.
 15. Vermeld in alle regels van de kolom 'Veldnummer' een volgnummer en begin met volgnummer 1. Laat de velden 'Invullen met' en 'Overschrijven' ongemoeid.

  Bij een juiste nummering is het laatste nummer 38.
  VESTIGINGSADRESVERZEND-/BESTELADRESSENFINANCIELE-GEGEVENS

  VeldnaamVeldnummer
  Nummer

  1

  Zoekcode

  2


   
  Naam

  3

  Naamregel 2

  4

  Straat

  5

  Huisnr.

  6

  Postcode

  7

  Woonplaats

  8

  E-mail

  9

  Naam land

  10

  Telefoon-1

  11

  Telefoon-2

  12

  Telefax

  13

  Website

  14


   
  Nummer

  15

  Omschrijving

  16

  Naam

  17

  Naamregel2

  18

  Straat

  19

  Huisnr.

  20

  Postcode

  21

  Woonplaats

  22

  E-mail

  23

  Naam land

  24

  Telefoon-1

  25

  Telefoon-2

  26

  Telefax

  27


   
  Bank-/girorekening

  28

  Betalingsconditie

  29

  Leveringsconditie

  30

  Valuta

  31

  BTW-code

  32

  Taalcode

  33

  Kredietlimiet

  34

  Tegenrekening

  35

  Aanmaningtype

  36

  BTW-nummer

  37

  Ons debiteurnr.

  38

 16. Kies voor 'Starten'
 17. Een scherm wordt geopend met een verwerkingsverslag. Eventuele foutmelding worden hier getoond en dienen te worden verbeterd.
 18. Vervolgens biedt 'King' je de mogelijkheid het geïmporteerde bestand van schijf te verwijderen.

De geïmporteerde stamgegevens zijn hierna in 'King' nu geïmporteerd.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: IJP-KING-DEBITEUREN.ASC

Overige informatie

Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in 'King' zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal 8 cijfers bevatten.

Kostenplaats
Opgave in Easyflex van de codes voor de kostenplaatsen zoals deze in 'King' zijn ingebracht. Een kostenplaatscode kan maximaal 8 cijfers bevatten.

Kostensoort
Opgave in Easyflex van de codes voor de kostensoorten zoals deze in 'King' zijn ingebracht. Een kostensoortcode kan maximaal 8 cijfers bevatten.

Dagboeken
De dagboeken voor "Memoriaal" of "Lonen" dienen in King te zijn vastgelegd.

Capaciteit en Subadministratie debiteuren
(in Easyflex: Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie)

De maximale capaciteit is 8 cijfers. Dit betekent dat wanneer je 'Subadministratie debiteuren' leeg laat, je bij 'Capaciteit' maximaal het cijfer 8 kunt gebruiken. Wanneer je bij de 'Subadministratie debiteuren' bijvoorbeeld kiest voor een getal met 3 cijfers dan is de maximale 'Capaciteit' 5.


Bijzonderheden
Wanneer je gebruik wilt maken van kostenplaatsen en/of kostensoorten, dien je de grootboekrekeningen waar deze gebruikt worden uit te breiden met de betreffende kostenplaatsen en/of kostensoorten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.