Skip to main content
Skip table of contents

Finall (Bizon)

Algemene informatie
Het financieel administratiepakket 'FINALL' is een standaard financieel pakket. Bij de inrichting van het financieel administratiepakket 'FINALL' dien je eenmalig het aantal boekingsperioden vast te leggen. Let er op dat je in Easyflex hetzelfde aantal boekingsperioden opneemt als dat je in 'FINALL' hebt vastgelegd. Easyflex ondersteunt maximaal 13 boekingsperioden.

De dagboekcodes voor het 'Verkoopboek' en het 'Memoriaal of Lonen' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. De dagboeken binnen 'FINALL' kunnen maximaal 4 tekens bevatten.

De BTW codes die je in 'FINALL' hanteert dien je in Easyflex onder 'BTW code journaal' op te nemen. De BTW code kan maximaal 8 tekens bevatten.


Importeren van loonboekingen, verkoopboekingen en debiteurenstamgegevens
Voor de wijze van het importeren van de gegevens binnen 'FINALL' verwijzen wij je naar de handleiding van 'FINALL'.

Importbestanden
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor de debiteurenstamgegevens luidt: FINALL-DEBITEUREN.CSV

De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor de loonjournaalpost luidt: FINALL-LONEN.CSV
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor de verkoopjournaalpost luidt: FINALL-VERKOPEN.CSV

Overige informatie

Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in 'FINALL' zijn ingebracht. Een rekeningnummer binnen 'FINALL' kan maximaal 8 tekens bevatten.

Kostenplaats
Opgave in Easyflex van de codes voor de kostenplaatsen zoals deze in 'FINALL' zijn ingebracht. Een kostenplaatscode binnen 'FINALL' kan maximaal 8 tekens bevatten.

Kostensoort
Opgave in Easyflex van de codes voor de kostensoorten zoals deze in 'FINALL' zijn ingebracht. Een kostensoortcode binnen 'FINALL' kan maximaal 8 tekens bevatten.

Dagboeken
De dagboeken voor "Memoriaal" of "Lonen" dienen in 'FINALL' te zijn vastgelegd. Een dagboekcode binnen 'FINALL' kan maximaal 4 tekens bevatten

Capaciteit en Subadministratie debiteuren
(in Easyflex: Beheer > Bedrijfsinstellingen > FinanciĆ«le administratie)

Het debiteurennummer binnen 'FINALL' bestaat maximaal uit 8 cijfers en/of letters. Easyflex ondersteunt echter geen letters binnen het debiteurennummer.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.