Skip to main content
Skip table of contents

Snelstart

In het financieel administratiepakket SnelStart dien je voor het importeren van de diverse bestanden eenmalig per type bestand een importprofiel aan te maken. Dit importprofiel kan dan in het vervolg voor het importeren worden gebruikt. De door Easyflex aangeleverde bestanden zijn speciaal afgestemd op SnelStart waardoor het aanmaken van de importprofielen nagenoeg automatisch verloopt.

Het is van belang dat je de bestanden met de vanuit Easyflex geëxporteerde gegevens in de map opslaat van waaruit je de bestanden wenst te verwerken.

Snelstart importprofielen
Snelstart heeft een FAQ waarin de stappen voor het eenmalig aanmaken van een importprofiel voor het importeren worden uitgelegd. Je kunt bij Snelstart nagaan hoe je dit kunt inrichten. Hieronder vind je onze definities op basis waarvan het importprofiel kan worden gemaakt.

Loonboekingen

Veldnaam 
Dagboek
Boekingcode
Datum
Omschrijving
Grootboeknummer
Relatiecode
Factuurnummer
Debet
Credit
Kostenplaatsnummer


Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: SNELSTART-LONEN.CSV.

Verkoopboekingen

Veldnaam 
Dagboek
Boekingcode
Datum
Omschrijving
Grootboeknummer
Relatiecode
Factuurnummer
Debet
Credit
Kostenplaatsnummer


Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: SNELSTART-VERKOPEN.CSV.

Debiteuren stamgegevens

Veldnaam 
Relatiecode
Naam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
LandID
Contactpersoon correspondentieadres
Contactpersoon adres
Contactpersoon postcode
Contactpersoon plaats
Contactpersoon landID
Telefoonnummer
Mobielnummer
Faxnummer
Emailadres
BTW nummer
Krediettermijn
Bankrekeningnummer
Naam rekeninghouder
Plaats rekeninghouder
Nummer kvk
Website
IBAN
BIC


Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: SNELSTART-DEBITEUREN.CSV.

Overige informatie

Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in SnelStart zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal acht cijfers bevatten.

Kostenplaats
Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in SnelStart zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal acht cijfers bevatten.

Kostensoort
SnelStart kent geen kostensoorten.

Dagboeken
Er dient een dagboek van het type "dagboek Memoriaal" (functie 7) in SnelStart te worden aangemaakt.

Bijzonderheden
Debiteurennummer één is binnen SnelStart gereserveerd voor het vastleggen van de bedrijfsnaam en kan niet worden geïmporteerd.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.