Skip to main content
Skip table of contents

iMuis

Algemene informatie
Het financieel administratiepakket 'iMUIS' is een uitgebreid pakket met veel mogelijkheden en werkt zeer efficiënt. Bij de inrichting van het financieel administratiepakket 'iMUIS' dien je eenmalig het aantal boekingsperioden vast te leggen. Easyflex ondersteunt meer perioden dan er binnen 'iMUIS' mogelijk zijn (1, 4 12 en 13). Let er op dat je in Easyflex hetzelfde aantal boekingsperioden opneemt als dat je in 'iMUIS' hebt vastgelegd.

Het financieel administratiepakket 'iMUIS' is ook beschikbaar als een 'online' versie. Deze versie biedt nagenoeg dezelfde functionaliteit als de niet online versie.

Omdat binnen 'iMUIS' de range grootboekrekeningen en debiteurenrekeningen elkaar niet mogen overlappen, dien je in Easyflex de juiste range voor de debiteurennummers in te stellen. (Zie Beheer > bedrijfsinstellingen > Debiteuren). Ook is het mogelijk om een of meerdere cijfers automatisch door Easyflex te laten toevoegen aan het in Easyflex vastgelegde debiteurennummer. Voorbeeld: Jouw grootboeknummer lopen van 00001 t/m 99999. Jouw crediteurennummers van 500000 t/m 599999 en jouw debiteurennummers van 800000 t/m 899999. Je kunt in Easyflex dan de range 800000 t/m 899999 vastleggen. Indien je in Easyflex al gebruikt maakt van debiteurennummers met een andere range (bijvoorbeeld 0001 t/m 9999), dan is het ook mogelijk dit zo te laten en dan één van de volgende instellingen op te nemen:

  1. Capaciteit instellen op 4. Subadministratie instellen op 80. Resultaat van bijvoorbeeld debiteurennummer 123 is dan 80 met daarachter 0123 en dat geeft 800123.
  2. Capaciteit instellen op 5. Subadministratie instellen op 8. Resultaat van bijvoorbeeld debiteurennummer 123 is dan 8 met daarachter 00123 en dat geeft 800123.

De dagboekcodes voor het 'Verkoopboek' en het 'Memoriaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. De dagboeken binnen 'iMUIS' kunnen de waarden 0001 t/m 9999 bevatten.

De BTW codes die je in 'iMUIS' hanteert dien je in Easyflex onder 'BTW code journaal' op te nemen. Let er op dat je de codes voor de BTW in 'iMUIS' vastlegt met de optie 'BTW berekenen' ingesteld op 'Inclusief'. Doe je dit niet, dan wordt de BTW aangifte niet goed samengesteld. Eventueel kun je in 'iMUIS' extra BTW codes opnemen, die je alleen voor de Easyflex import gebruikt.


Importdefinities
Voor het importeren van bestanden werkt 'iMUIS' met importdefinities. Easyflex heeft voor jou de importdefinities reeds gedefinieerd. Voor de online versie van 'iMuis' zijn afwijkende importdefinities beschikbaar. De standaard versie van 'iMuis' werkt met één importdefinitiebestand (easyflex.imp). Voor de online versie van 'iMuis' zijn drie importdefinities beschikbaar.

- easyflex (debiteuren iMuis online).imp voor het importeren van de debiteurenstamgegevens vanuit Easyflex.
- easyflex (loonboekingen iMuis online).imp voor het importeren van de loonboekingen vanuit Easyflex.
- easyflex (verkoopboekingen iMuis online) voor het importeren van de verkoopboekingen vanuit Easyflex.

De importdefinities zijn voor download opgenomen in de handboek onder Downloads > Financiële documenten. De importdefinities voor 'iMUIS' dien je te kopiëren naar de map 'maskers' welke binnen de 'iMUIS' map beschikbaar is. De bestanden welke Easyflex exporteert (debiteuren, lonen en verkopen) kun je in Easyflex rechtstreeks laten plaatsen in de gewenste map. Met behulp van de importdefinities kunnen de bestanden automatisch worden ingelezen en verwerkt.


Stappen voor het importeren van loonboekingen, verkoopboekingen en debiteurenstamgegevens
Voor het importeren van de journaalposten en/of stamgegevens dien je in het 'iMUIS' pakket de hieronder vermelde stappen uit te voeren:

  1. Kies in de 'iMUIS-Basis verkenner' voor: Algemeen > Inlezen.
  2. Selecteer de importdefinitie 'easyflex.imp' en kies voor 'Inlezen starten (F9)'
  3. Selecteer de map 'import' met de uit Easyflex geëxporteerde bestanden en druk op 'OK'
  4. Een scherm wordt geopend met een verwerkingsverslag. Eventuele foutmelding worden hier getoond.
  5. De importbestanden worden na verwerking automatisch verwijderd en door 'iMUIS' standaard geplaatst in de map 'Ingelezen' binnen de map 'import'.

Importbestanden
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor de debiteurenstamgegevens luidt: IMUIS-DEBITEUREN.ASC

De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor de loonjournaalpost luidt: IMUIS-LONEN.ASC
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor de verkoopjournaalpost luidt: IMUIS-VERKOPEN.ASC

Overige informatie

Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in 'iMUIS' zijn ingebracht. Een rekeningnummer binnen 'iMUIS' kan maximaal 8 cijfers bevatten.

Kostenplaats
Opgave in Easyflex van de codes voor de kostenplaatsen zoals deze in 'iMUIS' zijn ingebracht. Een kostenplaatscode binnen 'iMUIS' kan maximaal 8 cijfers bevatten.

Kostensoort
Opgave in Easyflex van de codes voor de kostensoorten zoals deze in 'iMUIS' zijn ingebracht. Een kostensoortcode binnen 'iMUIS' kan maximaal 8 cijfers bevatten.

Dagboeken
De dagboeken voor "Memoriaal" of "Lonen" dienen in 'iMUIS' te zijn vastgelegd. Een dagboekcode binnen 'iMUIS' kan maximaal 4 cijfers bevatten

Capaciteit debiteurennummer
(in Easyflex: Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie)

De maximale capaciteit is 8 cijfers. Dit betekent dat wanneer je 'Subadministratie debiteuren' leeg laat, je bij 'Capaciteit' maximaal het cijfer 8 kunt gebruiken. Wanneer je bij de 'Subadministratie debiteuren' bijvoorbeeld kiest voor een getal met 3 cijfers dan is de maximale 'Capaciteit' 5.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.