Skip to main content
Skip table of contents

Twinfield

Algemene informatie
Het financieel administratiepakket 'Twinfield' is een uitgebreid pakket met veel mogelijkheden en werkt via het Internet. Bij de inrichting van het financieel administratiepakket 'Twinfield' dien je eenmalig het aantal boekingsperioden vast te leggen. Easyflex ondersteunt minimaal één en maximaal dertien boekingsperioden. Let er dus op dat je niet meer dan dertien boekingsperioden hanteert.

De dagboekcodes voor het 'Verkoopboek' en 'Memoriaal' zijn binnen 'Twinfield' vrij instelbaar. Je kunt deze in het 'Twinfield' pakket vastleggen onder het menu: 'Boekhouden > Instellingen > BTW'. De vastgelegde BTW codes dien je ook in de Easyflex applicatie vast te leggen.

Het aantal posities van de grootboekrekeningnummers, debiteurennummers, kostenplaatsnummers en kostensoortnummers (deze worden binnen Twinfield 'Projecten' genoemd) is binnen 'Twinfield' vrij instelbaar. Binnen de Easyflex applicatie kun je de rekeningnummers hierop afstemmen met een maximum van tien tekens. Het debiteurennummer in Easyflex kan echter maximaal zeven cijfers bevatten. Het gebruik van letters in de rekeningnummers, kostenplaatsnummers en kostensoortnummers wordt door Easyflex ook ondersteund.

Stappen voor het importeren van de loonboekingen
Easyflex produceert de journaalposten in het XML formaat conform het door Twinfield vastgestelde formaat. Binnen de Twinfield applicatie kan je mappen aanmaken waarin de door Easyflex geproduceerde exportbestand na import kunnen worden opgeslagen. Zie hiervoor het menu: 'Boekhouden > Systeem > Bestandsbeheer'. Na het downloaden kan de journaalpost direct worden verwerkt binnen de administratie.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor loonboekingen luidt: TWINFIELD-LONEN.XML

Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen
Easyflex produceert de journaalposten in het XML formaat conform het door Twinfield vastgestelde formaat. Binnen de Twinfield applicatie kan je mappen aanmaken waarin de door Easyflex geproduceerde exportbestand na import kunnen worden opgeslagen. Zie hiervoor het menu: 'Boekhouden > Systeem > Bestandsbeheer'. Na het downloaden kan de journaalpost direct worden verwerkt binnen de administratie.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor loonboekingen luidt: TWINFIELD-VERKOPEN.XML

Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens
Easyflex produceert exportbestanden met de debiteurenstamgegevens van de relaties uit Easyflex in het XML formaat conform het door Twinfield vastgestelde formaat. Binnen de Twinfield applicatie kan je mappen aanmaken waarin de door Easyflex geproduceerde exportbestand na import kunnen worden opgeslagen. Zie hiervoor het menu: 'Boekhouden > Systeem > Bestandsbeheer'. Na het downloaden kan het importbestand direct worden verwerkt binnen de administratie.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: TWINFIELD-DEBITEUREN.XML en TWINFIELD-CREDITEUREN.XML

Overige informatie

Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in 'Twinfield' zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal tien tekens bevatten.

Kostenplaats
Opgave in Easyflex van de codes voor de kostenplaatsen zoals deze in 'Twinfield' zijn ingebracht. Een kostenplaatscode kan maximaal tien tekens bevatten.

Kostensoort (projecten)
Opgave in Easyflex van de codes voor de projecten (kostensoorten) zoals deze in 'Twinfield' zijn ingebracht. Een kostensoortcode kan maximaal tien tekens bevatten.

Dagboeken
De dagboeken voor "verkopen"en "Memoriaal" dienen in 'Twinfield' te worden vastgelegd.

BTW
In Easyflex kun je per debiteur vastleggen hoe de BTW berekend dient te worden. Je kunt kiezen uit:

  • Levering in Nederland
  • Levering in Nederland (BTW verlegd)
  • Levering vrij van BTW in Nederland
  • Levering naar landen binnen de EU
  • Levering naar landen buiten de EU

Controleer of de juiste BTW codes zijn ingevoerd in Easyflex onder Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie. Deze moeten overeenkomen met de BTW-codes die je in 'Twinfield' hebt opgenomen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.