Skip to main content
Skip table of contents

Briljant

Algemene informatie

Het financieel administratiepakket Briljant is een DOS applicatie. Binnen het pakket hoef je geen specifieke instellingen vast te leggen om de journaalposten uit Easyflex te kunnen verwerken. Briljant biedt geen mogelijkheden om debiteurenstamgegevens te importeren.

Stappen voor het importeren van de loonboekingen

  • Het exportbestand vanuit Easyflex dien je op te slaan in de map C85-DATA met als naam JP200XXX.DAT. Voor XXX vul je het administratienummer in. Bijvoorbeeld 001. De bestandsnaam wordt dan JP200001.DAT.
  • Kies in Briljant voor programma 31.
  • De journaalpost vanuit Easyflex kun je vervolgens selecteren voor verwerking. Indien er problemen worden geconstateerd produceert Briljant een overzicht met de foutmeldingen.

Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: JP200XXX.DAT.

Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen

  • Het exportbestand vanuit Easyflex dien je op te slaan in de map C85-DATA met als naam JP200XXX.DAT. Voor XXX vul je het administratienummer in. Bijvoorbeeld 001. De bestandsnaam wordt dan JP200001.DAT.
  • Kies in Briljant voor programma 31.
  • De journaalpost vanuit Easyflex kun je vervolgens selecteren voor verwerking. Indien er problemen worden geconstateerd produceert Briljant een overzicht met de foutmeldingen.

Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: JP200XXX.DAT.

Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens

Briljant biedt niet de mogelijkheid om debiteurenstamgegevens te importeren.

Overige informatie

Rekeningnummers

Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in Briljant zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan minimaal 4 en maximaal 8 cijfers bevatten.

Kostenplaats

Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in Briljant zijn ingebracht. Een kostenplaatscode bestaat altijd uit 3 cijfers.

Kostensoort (dossiers)

Opgave in Easyflex van de kostensoortcode zoals deze in Briljant zijn ingebracht. Een kostensoortcode bestaat altijd uit 3 cijfers.

Dagboeken

Een dagboekcode kan maximaal 7 cijfers en/of hoofdletters bevatten. Voor het memoriaalboek wordt broncode 98 gebruikt.

Bijzonderheden

De vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiƫle administratie', niet in het importbestand. Bij de 'Omschrijving' kan er gekozen worden voor 'Automatische vermelding van de periode'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.