Skip to main content
Skip table of contents

AccountView

Stappen voor het importeren van de loonboekingen

In AccountView dien je de importdefinities eenmalig vast te leggen. Onderstaand tref je een overzicht aan van de rubrieken welke door Easyflex worden aangeleverd.

VeldnummerVeldnaamVeldtypeLengteMaximale lengte door Easyflex aangeleverd
1RegelnummerA105 cijfers
2DagboekcodeA33 tekens
3BoekingsstuknummerA88 cijfers
4BoekingsdatumA10datum DD-MM-JJ
5PeriodenummerA32 cijfers
6GrootboekrekeningA1010 tekens
7KostenplaatsA1010 tekens
8KostensoortA55 tekens
9Omschrijving*A4028 tekens
10BedragN9.211 cijfers met decimale punt (-123456789.01)


* De vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie', komt niet in het importbestand.

Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengestelde importbestand luidt: ACCOUNTVIEW-LONEN.CSV.

Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen

In AccountView dien je de importdefinities eenmalig vast te leggen. Onderstaand tref je een overzicht aan van de rubrieken welke door Easyflex worden aangeleverd.

VeldnummerVeldnaamVeldtypeLengteMaximale lengte door Easyflex aangeleverd
1RegelnummerA105 cijfers
2DagboekcodeA33 tekens
3FactuurnummerA88 cijfers
4BoekingsdatumA10datum DD-MM-JJ
5Vervaldatum*A10datum DD-MM-JJ
6PeriodenummerA32 cijfers
7debiteurnummerA1010 tekens
8GrootboekrekeningA1010 tekens
9KostenplaatsA1010 tekens
10KostensoortA55 tekens
11Omschrijving*A4028 tekens
12BedragN9.211 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
13BTW-codeA105 cijfers
14BTW-bedragN9.211 cijfers met decimale punt (-123456789.01)

* Indien in het overzicht 'Journaalposten verkopen' is ingesteld dat de vervaldatum niet geëxporteerd dient te worden, wordt dit veld niet gevuld.
* De vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie', komt niet in het importbestand.

Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengestelde importbestand luidt: ACCOUNTVIEW-VERKOPEN.CSV.

Stappen voor het importeren van de debiteurengegevens

In AccountView dien je de importdefinities eenmalig vast te leggen. Onderstaand tref je een overzicht aan van de rubrieken welke door Easyflex worden aangeleverd.

VeldnummerVeldnaamVeldtypeLengteMaximale lengte door Easyflex aangeleverd
1DebiteurnummerA1010 tekens
2ZoeknaamA1010 tekens
3BedrijfsnaamA4028 tekens
4AdministratiecontactpersoonA4028 tekens
5AdresA4028 tekens
6PostcodeA1010 tekens
7PlaatsA4028 tekens
8LandcodeA33 tekens
9TelefoonA2020 tekens
10MobielA2020 tekens
11FaxA2020 tekens
12E-mailA5050 tekens
13WebsiteA6060 tekens
14KvK-nummerN1010 cijfers
15Bankrekening 1A3434 tekens
16Postbankrekening zuiverA1Formule IIF(<VALUE> = 'J', .T., .F.)
17Code betalingsconditieN22 cijfers
18KredietlimietN9.211 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
19BTW-nummerA4028 tekens
20Geblokkeerd voor aanmaningenA1Formule IIF(<VALUE> = 'J', .T., .F.)
21VerzamelrekeningA1010 tekens
22PostadresA4028 tekens
23Postcode postadresA1010 tekens
24Plaats postadresA4028 tekens
25IBAN 1A3434 tekens


Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengestelde importbestand luidt: ACCOUNTVIEW-DEBITEUREN.CSV of ACCOUNTVIEW-CREDITEUREN.CSV

Overige informatie

Rekeningnummers

Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in AccountView zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten.

Kostenplaats

Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in AccountView zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten.

Kostensoort

Opgave in Easyflex van de kostensoorten zoals deze in AccountView zijn ingebracht. Een kostensoort kan maximaal 5 cijfers en/of letters bevatten.

Dagboeken

De dagboeken voor "Verkopen" en "Memoriaal" dienen in AccountView te zijn vastgelegd. Een dagboekcode kan maximaal 3 cijfers en/of letters bevatten.

BTW

De BTW-code dient in AccountView te zijn vastgelegd. Een BTW-code kan maximaal 2 cijfers en/of letters bevatten.

Bijzonderheden

  • In de 10e kolom komt de vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie', niet in het importbestand.
  • Bij de 'Omschrijving' kan er gekozen worden voor 'Automatische vermelding van de periode'.
  • Het is niet mogelijk buitenlandse IBAN nummers te exporteren van Easyflex naar AccountView. Je kunt deze nummers handmatig invoeren in AccountView.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.