Skip to main content
Skip table of contents

Informer

Het financieel administratiepakket Informer is een uitgebreid pakket met veel mogelijkheden. Bij de inrichting van het financieel administratiepakket Informer dien je eenmalig het aantal boekingsperioden vast te leggen. Easyflex ondersteunt minimaal 1 en maximaal 13 boekingsperioden. Let er dus op dat je niet meer dan 13 boekingsperioden hanteert bij de inrichting van de administratie in het Informer pakket.

In Informer dien je een grootboekrekening 'Debiteuren' aan te maken. Zorg ervoor dat het rekeningnummer gelijk is aan het in Easyflex vastgelegde debiteurennummer (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalrekeningen > Overige rekeningen - Debiteuren) en dat hiervoor het type 'Debiteuren' is geselecteerd.

De dagboekcodes voor het 'Verkoopboek' en 'Memoriaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. De coderingen van deze dagboeken dienen gelijk te zijn aan de in Informer vastgelegde coderingen.

De codes voor 'BTW code journaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. Dit dienen dezelfde codes te zijn als die in het Informer pakket zijn vastgelegd.

Stappen voor het importeren van de loonboekingen

 1. Kies voor menu: Boekhouding > Import/export > Import memoriaalboekingen
 2. Selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. (de standaard door Easyflex gehanteerde bestandsnaam luidt: INFORMER-LONEN.CSV).
 3. Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kun je de (fout)berichten en het invoerbestand bekijken.
  Wordt het invoerbestand wel geaccepteerd, dan kun je de geïmporteerde boekingen verwerken in Informer.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: INFORMER-LONEN.CSV.


Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen

 1. Kies voor menu: Boekhouding > Import/export > Import verkoopfacturen.
 2. Selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. (de standaard door Easyflex gehanteerde bestandsnaam luidt: INFORMER-VERKOPEN.CSV).
 3. Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kun je de (fout)berichten en het invoerbestand bekijken.
  Wordt het invoerbestand wel geaccepteerd, dan kun je de geïmporteerde boekingen verwerken binnen Informer.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: INFORMER-VERKOPEN.CSV.

Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens

 1. Kies voor menu: Boekhouding > Import/export > Import relaties.
 2. Je krijgt nu een keuzelijst van velden die je kunt selecteren voor het importbestand. Hierdoor is het mogelijk allerlei soorten bestanden te importeren. Echter, het door Easyflex gegenereerde exportbestand heeft een vaste kolomindeling. Je dient daarom de volgende velden te selecteren in de volgorde zoals deze hieronder aangegeven wordt.  DebiteurennummerCodeFirmanaamPostadres straatPostadres huisnummerPostadres huisnummer toevoegingPostadres postcodePostadres plaatsPostadres landcode (NL, BE, e.d.)TelefoonFaxBTW-nummerWebadresAlgemeen Email-adresBetalingstermijn debiteurenBankrekeningCP RoepnaamCP VoorlettersCP Voorvoegsel achternaamCP AchternaamCP Geslacht
 3. Onder de keuzes van de velden heb je een 3-tal opties over hoe om te gaan met de situatie dat je een debiteur importeert, die reeds in het systeem aanwezig is. Wij adviseren je de keuze "Bestaande deb/cred wijzigen als de code gelijk is" te selecteren. Hiermee wordt jouw bestaande debiteur bijgewerkt met de gegevens uit het importbestand.
 4. Druk op 'Ok'
 5. Selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. (de standaard door Easyflex gehanteerde bestandsnaam luidt: INFORMER-DEBITEUREN.CSV).
 6. Je krijgt nu de keuze voor het exportformaat. Kies hier voor 'Tab gescheiden'. Druk op 'Ok'.
 7. Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kun je de (fout)berichten en het invoerbestand bekijken.
  Wordt het invoerbestand wel geaccepteerd, dan kun je de geïmporteerde relaties inzien binnen Informer.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: INFORMER-DEBITEUREN.CSV.

Overige informatie

Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze Informer zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten.

Kostenplaats
Alhoewel Informer wel kostenplaatsen kent, is het niet mogelijk deze in het importbestand aan te geven. Dit is helaas een beperking van de import mogelijkheid van Informer. Het is dus wel mogelijk binnen Easyflex gebruik te maken van kostenplaatsen, maar deze kunnen niet geëxporteerd worden naar Informer.

Kostensoort
Informer kent geen Kostensoorten.

Dagboeken
De dagboeken voor "verkopen" en "memoriaal" dienen in Informer te zijn vastgelegd. Een dagboekcode kan maximaal 6 cijfers en/of hoofdletters bevatten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.