Skip to main content
Skip table of contents

Cash

Het financieel administratiepakket Cash is een eenvoudig boekhoudpakket met beperkte mogelijkheden. Binnen het pakket hoef je geen specifieke instellingen vast te leggen om de journaalposten uit Easyflex te kunnen verwerken.

Stappen voor het importeren van de loonboekingen

  1. Kies voor menu: Diversen > Import/export van gegevens > Import ASCII-bestand (Cash formaat).
  2. Geef de bestandsnaam met locatie op van het bestand dat je vanuit Easyflex hebt geëxporteerd (de standaard door Easyflex gehanteerde bestandsnaam luidt: CASH-LONEN.TXT)
  3. Stel 'Datum conversie' in op: 1 (standaard)
  4. Stel 'Valutacode' in op: EUR (standaard)
  5. Kies voor 'Doorgaan': Wanneer er problemen worden geconstateerd wordt hiervan via het scherm een melding gemaakt. De fouten worden door Cash vastgelegd in een bestand waarvan de bestandsnaam identiek is aan de naam van het importbestand en waarvan extensie is gewijzigd in ERR.
  6. Indien er geen fouten zijn kun je ervoor kiezen het bestand na verwerking automatisch te verwijderen.
  7. Hieronder zijn de velden getoond welke in het bestand voorkomen:


  VeldnummerVeldnaamGevuld metToelichting
  1301LeegLeeg
  2310=Boekingsjaar en boekingsperiodeJJPP
  3302=Boekingsjaar, -maand, -dagJJMMDD
  4303=TransactienummerNumeriek
  5901=MemoriaalHoofdletters
  6911=Kostenplaats/kostensoortMaximaal 3 karakters
  7306=OmschrijvingAlleen automatische vermelding

  Importbestand

  De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: CASH-LONEN.TXT.

  Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen

   1. Kies voor menu: Diversen > Import/export van gegevens > Import ASCII-bestand (Cash formaat).
   2. Geef de bestandsnaam met locatie op van het bestand dat je vanuit Easyflex hebt geëxporteerd (de standaard door Easyflex gehanteerde bestandsnaam luidt: CASH-LONEN.TXT)
   3. Stel 'Datum conversie' in op: 1 (standaard)
   4. Stel 'Valutacode' in op: EUR (standaard)
   5. Kies voor Doorgaan: J
    Wanneer er problemen worden geconstateerd wordt hiervan via het scherm een melding gemaakt. De fouten worden door Cash vastgelegd in een bestand waarvan de bestandsnaam identiek is aan de naam van het importbestand en waarvan extensie is gewijzigd in ERR.
   6. Indien er geen fouten zijn kan je ervoor kiezen het bestand na verwerking automatisch te verwijderen.
   7. Hieronder zijn de velden getoond welke in het bestand voorkomen:


   VeldnummerVeldnaamGevuld metToelichting
   1301LeegLeeg
   2310=Boekingsjaar en boekingsperiodeJJPP
   3302=Boekingsjaar, -maand, -dagJJMMDD
   4303=TransactienummerNummeriek
   5901=VerkoopboekHoofdletters
   6201=VerzamelrekeningHoofdletters (Alfanummeriek)
   7101=Debiteurnummer6 cijfers met voorloopnullen
   8309=Factuurnummer6 cijfers met voorloopnullen
   9306=OmschrijvingAlleen automatische vermelding
   10307=Bedrag2 decimalen
   11305=TijdMinuten omrekenen naar uren in 2 decimalen
   12LeegCR LFAfsluiting

   Importbestand

   De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: CASH-VERKOPEN.TXT.

   Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens

   Hieronder vindt je de indeling van het exportbestand:

   VeldnummerVeldnaamGevuld metToelichting
   1301LeegLeeg
   2101=DebiteurnummerNumeriek
   3102=ZoeknaamMaximaal 10 tekens
   4103=BedrijfsnaamMaximaal 35 tekens
   5104=Tenaamstelling contactpersoonMaximaal 35 tekens
   6105=AdresgegevensStandaard
   7107=Postcode en plaatsStandaard
   8125=LandIndien niet NL
   9123=PostbusPostbus wordt meegegeven
   10124=Postbus postcode en plaatsStandaard
   11130=LandcodeStandaard
   12110=RekeningnummerIBAN, Bank of Giro
   13350=BICBIC code
   14106=TelefoonnummerMaximaal 35 tekens
   15108=FaxnummerMaximaal 35 tekens
   16120=E-mailMaximaal 72 tekens
   17111=BetaaltermijnAantal dagen
   18116=BTW nummerMaximaal 16 tekens
   19121=KredietbeperkingJ/N
   20172=Waarde KredietbeperkingIndien 121=J (percentage met 1 decimaal)
   21126=KredietlimietIndien 121=J (2 decimalen)
   22129=BTW berekenenBTW-hoog, BTW-verlegd, BTW-binnen en buiten EU
   23122=BTW berekenenJ/N


   Importbestand

   De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: CASH-DEBITEUREN.TXT.

   Overige informatie

   Rekeningnummers

   Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in Cash zijn ingebracht. Een rekening kan maximaal 6 cijfers en/of hoofdletters bevatten.

   Kostenplaats

   Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in Cash zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal 3 cijfers en/of hoofdletters bevatten.

   Kostensoort

   Cash ondersteunt geen kostensoorten.

   Opmerking m.b.t. kostenplaatsen en kostensoorten:
   Het boekhoudpakket Cash kent geen kostensoorten maar wel kostenplaatsen. Op kostenplaatsen kan er worden gegroepeerd. Om toch enigszins met kostensoorten te kunnen werken is een volgende oplossing mogelijk.

   Hanteer binnen Easyflex een kostenplaatscode van 2 tekens (hoofdletters en/of cijfers) en een kostensoortcode van 1 teken (hoofdletter of cijfer). Easyflex voegt deze combinatie dan samen tot de kostenplaatscode voor Cash. Wanneer je groepeert op positie 1 en 2 van de kostenplaats ontstaat er per kostenplaats een specificatie per kostensoort.

   Uiteraard is de volgende combinatie ook mogelijk: hanteer een kostenplaatscode binnen Easyflex van 1 teken (hoofdletter of cijfer) en een kostensoortcode van 2 tekens (hoofdletters en/of cijfers). Easyflex voegt deze combinatie dan samen tot de kostenplaatscode voor Cash. Wanneer je groepeert op positie 1 van de kostenplaats ontstaat er per kostenplaats een specificatie per kostensoort.

   Dagboeken

   De dagboeken voor 'Verkopen' en 'Memoriaal' dienen in Cash te zijn vastgelegd. Een dagboekcode kan maximaal 6 cijfers en/of hoofdletters bevatten.

   Bijzonderheden

   Cash hanteert voor alle boekingen binnen één periode één uniforme boekingsdatum en wel de datum van de eerst aangeboden boeking. De vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie', niet in het importbestand. Bij de 'Omschrijving' kan er gekozen worden voor 'Automatische vermelding van de periode'.


   JavaScript errors detected

   Please note, these errors can depend on your browser setup.

   If this problem persists, please contact our support.