Skip to main content
Skip table of contents

Exact Globe

Wanneer je Easyflex wenst te koppelen aan het administratiepakket E-boekhouden is dit mogelijk. Je selecteert bij financiële software de optie 'King'. E-boekhouden is voor wat betreft de import en export namelijk volledig compatible met King (Quadrant).

Het financieel administratiepakket 'Exact Globe' is een uitgebreid pakket met veel mogelijkheden. Bij de inrichting van het financieel administratiepakket 'Exact online' dien je eenmalig het aantal boekingsperioden vast te leggen. Easyflex ondersteunt minimaal 1 en maximaal 13 boekingsperioden. Let er dus op dat je niet meer dan 13 boekingsperioden hanteert bij de inrichting van de administratie in het 'Exact online' pakket. In 'Exact globe' dien je een grootboekrekening 'Debiteuren' aan te maken. Zorg ervoor dat het rekeningnummer gelijk is aan het in Easyflex vastgelegde debiteurennummer (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalrekeningen > Overige rekeningen - Debiteuren) en dat hiervoor het type 'Debiteuren' is geselecteerd.

De dagboekcodes voor het 'Verkoopboek' en 'Memoriaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. De coderingen van deze dagboeken dienen gelijk te zijn aan de in 'Exact Globe' vastgelegde coderingen.

De codes voor 'BTW code journaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. Deze codes dienen ook in het 'Exact Globe' pakket te worden vastgelegd.

Stappen voor het importeren van de loonboekingen

 1. Kies voor menu: XML > Financiële import > Financiële boekingen.
 2. Selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. Het exportbestand is als volgt opgebouwd:

  VeldnummerVeldnaamVeldtypeMaximale lengte door Easyflex aangeleverd
  1VolgnrN4 cijfers
  2Soort dagboekA1 teken
  3DagboekA3 tekens
  8BoekingsdatumA10 (Datum DD-MM-JJ)
  9GrootboekN9 cijfers
  13BedragN11 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
  27KostenplaatsA8 tekens
  28KostensoortA8 tekens
  30Leeg""""  De tussenliggende veldnummers die niet getoond worden zijn lege velden. In totaal staan er 30 velden in het importbestand EXACT-LONEN.CSV

 3. Klik op "Klaar" .
  Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kan je de (fout)berichten en het invoerbestand bekijken.
  Wordt het invoerbestand wel geaccepteerd, dan kan je de geïmporteerde boekingen verwerken binnen Exact.

Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: EXACT-LONEN.CSV.

Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen

 1. Kies voor menu: XML > Financiële import > Financiële boekingen.
 • Selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. Het exportbestand is als volgt opgebouwd:

  VeldnummerVeldnaamVeldtypeMaximale lengte door Easyflex aangeleverd
  1VolgnrN4 cijfers
  2Soort dagboekA1 teken
  3DagboekA3 tekens
  4BoekingsperiodeN2 cijfers
  6FactuurnummerN9 cijfers
  7OmschrijvingA28 tekens
  8BoekingsdatumA10 (Datum DD-MM-JJ)
  9GrootboekrekeningA9 cijfers
  10DebiteurennummerA6
  13BedragA11 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
  17Code kredietbeperkingA1 teken
  18KredietbeperkingA11 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
  19Vervaldatum*A10 (Datum DD-MM-JJ)
  20Vervaldatum voor kredietbeperkingA10 (Datum DD-MM-JJ)
  21BTW CodeA3 tekens
  22BTW BedragA11 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
  27KostenplaatsA8 tekens
  28KostensoortA8 tekens
  39Leeg""""


  Indien ingesteld is in het overzicht 'Journaalposten verkopen' dat de vervaldatum niet geëxporteerd dient te worden, wordt dit veld niet gevuld.

  De tussenliggende veldnummers die niet getoond worden zijn lege velden. In totaal staan er 39 velden in het importbestand EXACT-VERKOPEN.CSV

 1. Klik op "Klaar" .
  Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kan je de (fout)berichten en het invoerbestand bekijken.
  Wordt het invoerbestand wel geaccepteerd, dan kan je de geïmporteerde boekingen verwerken binnen Exact.

Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: EXACT-VERKOPEN.CSV.

Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens

 1. Kies voor menu: XML > Financiële import > Financiële boekingen.
 2. Selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. Het exportbestand is als volgt opgebouwd:

  VeldnummerVeldnaamVeldtypeMaximale lengte door Easyflex aangeleverd
  1DebiteurennummerN20 cijfers
  2BedrijfsnaamA28 tekens
  3AdresA28 tekens
  4PostcodeA10 tekens
  5PlaatsA28 tekens
  6LandcodeA3 tekens
  9TelefoonN15 cijfers
  10FaxN15 cijfers
  11ContactpersoonA30 tekens
  12Geslacht contactpersoonA1 teken
  13Titel contactpersoonA3 tekens
  17BanknummerN9 cijfers
  20GironummerN7 cijfers
  28KredietlimietA11 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
  30BetaaltermijnN3 cijfers
  51BTW NummerA28 tekens
  52Leeg""""


  De tussenliggende veldnummers die niet getoond worden zijn lege velden. In totaal staan er 52 velden in het importbestand EXACT-DEBITEUREN.CSV

 3. Klik op "Klaar" .
  Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kan je de (fout)berichten en het invoerbestand bekijken.
  Wordt het invoerbestand wel geaccepteerd, dan kan je de geïmporteerde boekingen verwerken binnen Exact.

Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: EXACT-DEBITEUREN.CSV.

Overige informatie

Rekeningnummers

Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in Exact zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten.

Kostenplaats

Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in Exact zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten.

Kostensoort

Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in Exact zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal 5 cijfers en/of letters bevatten.

Dagboeken

De dagboeken voor "verkopen" en "memoriaal" dienen in Exact te zijn vastgelegd. Een dagboekcode kan maximaal 6 cijfers en/of hoofdletters bevatten.

Bijzonderheden

De vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie', komt niet in het importbestand.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.