Skip to main content
Skip table of contents

Reeleezee

Algemene informatie
Het financieel administratiepakket Reeleezee is een uitgebreid pakket met veel mogelijkheden en werkt via het Internet. Reeleezee kent op het moment (februari 2011) twee versies waarmee je kunt werken. namelijk de 'Classic' en 'Next Generation' versie. In deze beschrijving is uitgegaan van de 'Classic' versie omdat de 'Next Generation' versie nog niet over alle functionaliteit zou beschikken. Let er dus op als je de 'Next Generation' versie gebruikt, dat bepaalde zaken net anders zullen zijn. Bij de inrichting van het financieel administratiepakket Reeleezee dien je eenmalig het aantal boekingsperioden vast te leggen. Easyflex ondersteunt minimaal één en maximaal dertien boekingsperioden. Let er dus op dat je niet meer dan dertien boekingsperioden hanteert.

De dagboekcode voor het 'Memoriaal' is binnen Reeleezee vrij instelbaar. Je kunt deze in het Reeleezee pakket vastleggen onder het menu: 'Instellingen > Map financieel > Onderhoud memoriaalboeken'. De dagboekcode van het 'Verkoopboek' is niet vrij instelbaar. In Easyflex hoef je daarom geen rekening te houden met de dagboekcode voor het 'Verkoopboek'. De vastgelegde BTW codes dien je ook in de Easyflex applicatie vast te leggen. Dit zijn in Reeleezee vaste codes die je niet vrij kan ingeven.

Het aantal posities van de grootboekrekeningnummers, debiteurennummers en kostenplaatsnummers (deze worden binnen Reeleezee 'Afdelingen' genoemd) is binnen Reeleezee vrij instelbaar. Binnen de Easyflex applicatie kun je de rekeningnummers hierop afstemmen, echter met een maximum van tien tekens. Het debiteurennummer binnen Easyflex kan echter maximaal zeven cijfers bevatten. Reeleezee kent echter geen kostensoorten. Houd hier rekening mee bij het bepalen van jouw rekeningschema. Het gebruik van letters in de rekeningnummers en kostenplaatsnummers wordt door Easyflex ook ondersteund.

Stappen voor het importeren van de loonboekingen
Easyflex produceert de journaalposten in het XML formaat conform het door Reeleezee vastgestelde formaat. Binnen Reeleezee kun je de XML bestanden inlezen onder 'Instellingen > Service > Knop import'. Na het inlezen van het bestand zijn de journaalposten direct ingelezen.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor loonboekingen luidt: REELEEZEE-LONEN.XML

Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen
Easyflex produceert de journaalposten in het XML formaat conform het door Reeleezee vastgestelde formaat. Binnen Reeleezee kan je de XML bestanden inlezen onder 'Instellingen > Service > Knop import'. Na het inlezen van het bestand zijn de journaalposten direct ingelezen.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand voor verkoopboekingen luidt: REELEEZEE-VERKOPEN.XML

Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens
Easyflex produceert exportbestanden met de debiteurenstamgegevens van de relaties uit Easyflex in het XML formaat conform het door Reeleezee vastgestelde formaat. Binnen Reeleezee kun je de XML bestanden inlezen onder 'Instellingen > 'Service > Knop import'. Na het inlezen van het bestand zijn de relaties direct ingelezen.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: REELEEZEE-DEBITEUREN.TXT

Overige informatie

Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in Reeleezee zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal tien tekens bevatten.

Kostenplaats
Opgave in Easyflex van de codes voor de kostenplaatsen zoals deze in Reeleezee zijn ingebracht. Een kostenplaatscode kan maximaal tien tekens bevatten.

Kostensoort
Reeleezee kent geen kostensoorten. Je kunt deze daarom niet gebruiken.

Dagboeken
Het dagboek voor "Memoriaal" dient in Reeleezee te worden vastgelegd. Het verkoopboek hoef je niet in te geven.

BTW
In Easyflex kun je per debiteur vastleggen hoe de BTW berekend dient te worden. Je kunt kiezen uit:

 • Levering in Nederland
 • Levering in Nederland (BTW verlegd)
 • Levering vrij van BTW in Nederland
 • Levering naar landen binnen de EU
 • Levering naar landen buiten de EU

Controleer of de juiste BTW codes zijn ingevoerd in Easyflex onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie'. Reeleezee kent de volgende BTW codes:

 • "H" NL, Hoog Tarief
 • "A" NL, Auto tarief
 • "L" NL, Laag tarief
 • "DX" EU + Ex-EU, Diensten Hoog Tarief
 • "IX" EU + Ex-EU, Diensten Laag tarief
 • "PE" EU, Producten Hoog tarief
 • "LE" EU, Producten Laag tarief
 • "PW" Ex Eu, Producten Hoog tarief
 • "LW" Ex EU, Producten Laag tarief
 • "VR" Geen BTW (Vrijgesteld)
 • "VH" NL, BTW verlegd (hoog)
 • "VL" NL, BTW verlegd (laag)
 • "N" NL, Nul tarief


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.