Skip to main content
Skip table of contents

Exact Online

Het financieel administratiepakket 'Exact online' is een uitgebreid pakket met veel mogelijkheden en werkt via het Internet. Bij de inrichting van het financieel administratiepakket 'Exact online' dien je eenmalig het aantal boekingsperioden vast te leggen. Easyflex ondersteunt minimaal 1 en maximaal 13 boekingsperioden. Let er dus op dat je niet meer dan 13 boekingsperioden hanteert bij de inrichting van de administratie in het 'Exact online' pakket.

In 'Exact online' dien je  een grootboekrekening 'Debiteuren' aan te maken. Zorg ervoor dat het rekeningnummer gelijk is aan het in Easyflex vastgelegde debiteurennummer (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalrekeningen > Overige rekeningen - Debiteuren) en dat hiervoor het type 'Debiteuren' is geselecteerd.

De dagboekcodes voor het 'Verkoopboek' en 'Memoriaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. De coderingen van deze dagboeken dienen gelijk te zijn aan de in 'Exact online' vastgelegde coderingen. Je kunt deze in het 'Exact online' pakket vastleggen onder het menu: Stamgegevens > Financieel - Dagboeken.

De codes voor 'BTW code journaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. Deze codes dienen ook in het 'Exact online' pakket te worden vastgelegd. Dit kan via het menu: Stamgegevens > Financieel - BTW-codes. Om binnen Exact online de BTW opgave geautomatiseerd aan te maken kun je het beste de volgende instellingen gebruiken:


Soort

BTW code
(Exact) *)

BTW code journaal
(Easyflex)
Percentage (Exact) *)Type
(Exact)
Rekeningnummer onder af te dragen btw
(Exact)
Soort BTW
(Exact)

Rubriek aangifte
(Exact)

Levering BTW laag tarief

1

Nederland laag

1

6,00%

Vrij te bepalenHet nummer dat je als BTW rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > BTW rekening Laag tarief)
Af te dragen1b - Omzet 6%Levering BTW hoog tarief

2

Nederland hoog

2

21,00%

Vrij te bepalenHet nummer dat je als BTW rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > BTW rekening Hoog tarief)
Af te dragen1a - Omzet 21%Levering BTW 0% tarief

0

Nederland 0%

0

0,00%

Btw 0%Het nummer dat je als OMZET rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > OMZET rekening 0% tarief 6,00%)
 1e - Belast 0%, niet bij mij belastLevering BTW verlegd

3

Verlegd

3

0,00%

Vrij te bepalen.
BTW verlegd aanvinken
Het nummer dat je als OMZET rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > OMZET rekening BTW verlegd
Af te dragen1e - Belast 0%, niet bij mij belastLevering naar landen binnen EU

4

Binnen EU

4

0,00%

Vrij te bepalenHet nummer dat je als OMZET rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > OMZET rekening Binnen EU verlegd
 3b - IC-leveringen binnen de EGLevering naar landen buiten EU

5

Buiten EU

5

0,00%

Vrij te bepalenHet nummer dat je als OMZET rekening hebt vastgelegd in Easyflex
(beheer > bedrijfsinstellingen > journaalrekeningen > BTW rekeningen > OMZET rekening Buiten EU
 3a - Leveringen buiten de EG


Stappen voor het importeren van de loonboekingen

 1. Kies in menu: Import/Export > XML > Financieel - Transacties - Import.
 2. Selecteer als onderwerp "Transacties", activeer de knop "Bladeren" en selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. Het exportbestand is als volgt opgebouwd:

  XML-tagVeldnaamVeldtypeMaximale lengte door Easyflex aangeleverd
  GLTransactions
  Journal codeJournaal codeAIngevoerde code bij 'Memoriaal'
  DateDatumA10 (Daum JJJJ-MM-DD)
  DescriptionOmschrijvingAAutomatische vermelding van de periode (JJJJ-MM)
  GLTransactionLine line="(nummer)"
  DateBoekingsdatumA10 (Datum JJJJ-MM-DD)
  FinYear numberBoekingsjaarN4 cijfers
  FinPeriod numberBoekingsperiodeN2 cijfers
  GLAccount codeGrootboekrekeningnummerA10 karakters
  DescriptionOmschrijvingAAutomatische vermelding van de periode (JJJJ-MM)
  Amount
  Currency codeMunteenheidAEUR
  ValueBedragA(-) 11 cijfers met decimale punt
  References
  YourRefVolgnummerN4 cijfers
 3. Klik op de knop "Importeren"
  Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kun je de (fout)berichten bekijken.
  De geaccepteerde boekingen kun je verwerken in Exact (Menu: Financieel > Menu > Boeken - Boekingen verwerken)


Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: EXACT-LONEN.XML.


Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen

 1. Kies in menu: Import/Export > XML > Financieel - Transacties - Import.
 2. Selecteer als onderwerp "Transacties", activeer de knop "Bladeren" en selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. Het exportbestand is als volgt opgebouwd:

  XML-tagVeldnaamVeldtypeMaximale lengte door Easyflex aangeleverd
  GLTransactions
  GLTransaction entry="Factuurnummer"
  Journal codeJournaal codeAIngevoerde code bij 'Verkoopboek'
  DateDatumA10 (Daum JJJJ-MM-DD)
  DescriptionOmschrijvingAAutomatische vermelding van de periode (JJJJ-MM)
  Account codeVariabelN4 cijfers
  GLTransactionLine line="(nummer)"
  DateBoekingsdatumA10 (Datum JJJJ-MM-DD)
  FinYear numberBoekingsjaarN4 cijfers
  FinPeriod numberBoekingsperiodeN2 cijfers
  GLAccount codeGrootboekrekeningnummerA10 karakters
  DescriptionOmschrijvingAAutomatische vermelding van de periode (JJJJ-MM)
  Costcenter codeKostenplaatsA10 karakters
  Amount
  Currency codeMunteenheidAEUR
  ValueBedragA(-) 11 cijfers met decimale punt
  VAT codeBTW codeA5 karakters
  VATBaseAmountGrondslag BTWA(-) 11 cijfers met decimale punt
  References
  InvoiceNumberFactuurnummerN8 cijfers
  YourRefVolgnummerN4 cijfers
 3. Klik op de knop "Importeren".
  Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kun je de (fout)berichten bekijken.
  De geaccepteerde boekingen kun je verwerken binnen Exact (Menu: Financieel > Menu > Boeken - Boekingen verwerken)

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: EXACT-VERKOPEN.XML.

Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens

 1. Kies in menu: Import/Export > XML > Relaties - Relaties.
 2. Selecteer als onderwerp "relaties", activeer de knop "Bladeren" en selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. Het exportbestand is als volgt opgebouwd:

  XML-tagVeldnaamVeldtypeMaximale lengte door Easyflex aangeleverd
  Account
  Account code="variabel"
  NameNaamA28 karakters
  PhoneTelefoonnummerA28 karakters
  FaxFaxnummerA28 karakters
  EmailE-mail adresA28 karakters
  HomepageWebsiteA28 karakters
  IsSalesActiefATRUE/FALSE
  Contact
  LastNameAchternaam contactpersoonA28 karakters
  MiddleNameTussenvoegselA3 karakters
  Address
  AddressLine1PostbusA28 karakters
  PostalCodePostcodeA10 karakters
  CityWoonplaatsA28 karakters
  AddressStreetStraatnaamA28 karakters
  AddressStreetNumberHuisnummerN5 cijfers
  AddressStreetSuffixHuisnummer toevoegingA10 karakters
  Country code="landcode"
  DescriptionLandnaamA28 karakters
  BankAccount code="rekeningnummer"
  DescriptionRekeningnummerA28 karakters
  BICCodeBIC Code behorend bij het IBAN nummerA11 karakters
  IBANIBAN nummerA34 karakters
  VATNumberBTW-nummerA28 karakters
  ChamberOfCommerceKVK-nummerA28 karakters
  Creditline
  SalesKredietlimietA11 cijfers met decimale punt
  SalesPaymentCondition codeBetaaltermijnC3 cijfers
 3. Klik op de knop "Importeren".
  Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kun je de (fout)berichten bekijken.
  De gegevens van de geaccepteerde debiteuren zijn opgenomen als relaties.

Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: EXACT-DEBITEUREN.XML en EXACT-CREDITEUREN.XML.

Overige informatie

Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in Exact zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten. De debiteurennummers zoals deze binnen Easyflex worden samengesteld. (Naar keuze al dan niet met voorloopnullen).

Kostenplaats
Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in Exact zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten.

Kostensoort
Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in Exact zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal 5 cijfers en/of letters bevatten.

Dagboeken
De dagboeken voor "verkopen" dient in Exact te zijn vastgelegd. Een dagboekcode kan maximaal 6 cijfers en/of hoofdletters bevatten.

Vervaldatum*
Er is een extra tag "DueDate" in het exportbestand van de 'Journaalposten verkopen' toegevoegd waardoor Exact online op tijd aanmaningen kan versturen als een factuur niet op tijd is betaald. De berekening van DueDate is de aanmaakdatum van de factuur plus de betaaltermijn

Indien ingesteld is in het overzicht 'Journaalposten verkopen' dat de vervaldatum niet geëxporteerd dient te worden, wordt dit veld niet gevuld.

Bijzonderheden
De vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie', komt niet in het importbestand. Kies bij 'Omschrijving' voor: 'Automatische vermelding van de periode'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.