Skip to main content
Skip table of contents

Opdrachtbevestigingen


Uitvoeren jaarwissel door Easyflex

Het is mogelijk om stap 1 van de jaarwissel door Easyflex uit te laten voeren. Indien je hiervan gebruik wilt maken kun je onderstaande opdrachtbevestiging invullen, ondertekenen en vervolgens sturen naar easy2serve@easyflex.nl. Let op: om stap 1 van de jaarwissel uit te kunnen voeren hebben we per werkmaatschappij de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024 nodig.

Algemeen

Hieronder vind je de algemene opdrachtbevestigingen van Easyflex. Vul de opdrachtbevestiging volledig in. Zonder volledige opdrachtbevestiging kan de opdracht niet worden uitgevoerd. Na ondertekening kan de opdrachtbevestiging worden gemaild naar support@easyflex.nl. Na ontvangst wordt de opdracht ingepland. 

Easylearning

Ben je een beginner met Easyflex en wil je op een eenvoudige wijze leren werken met de applicatie? Probeer dan nu Easy Learning, het trainingsprogramma waarmee je zelf aan de slag kunt! Easy Learning is een toegankelijk leerprogramma waarmee je door middel van opdrachten en casussen in een trainingsomgeving leert werken met Easyflex. Zo leer je dus gemakkelijk de basis van het systeem kennen en kun je je eigen tijd indelen. Onderstaande opdrachten worden uitgevoerd door onze Administratie afdeling. Vul de opdrachtbevestiging volledig in en mail deze naar administratie@easyflex.nl. 

Koppelingen met je website

Het is mogelijk om een koppeling te maken met je website door middel van de webservice of de webpageservice. De testkeys kun je hier aanvragen! De definitieve keys maak je vervolgens aan in 'Beheer > Administratie'. Onderstaande opdrachten worden uitgevoerd door onze Administratie afdeling. Vul de opdrachtbevestiging volledig in en mail deze naar administratie@easyflex.nl

Samenwerkingsovereenkomst

Het is mogelijk om een samenwerking aan te gaan met BRO Administraties of Flexportal. Je dient voor de werkzaamheden zelf contact op te nemen met BRO of Flexportal. Vul de samenwerkingsovereenkomst in, onderteken deze en mail deze naar administratie@easyflex.nlJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.