Skip to main content
Skip table of contents

InfrastructuurIn bovenstaande hoofdstukken is globaal de Easyflex infrastructuur beschreven. Het uitgangspunt van Easyflex is dat een klant van Easyflex voor haar backoffice niet hoeft te investeren in hardware, software, systeembeheer en back-up faciliteiten. Om met Easyflex te kunnen werken is slechts een werkstation met een internetverbinding nodig. Easyflex werkt ook met thin client werkstations binnen een Terminal Server omgeving, maar de keuze hiervoor kent enkele beperkingen ten opzichte van een oplossing met gewone werkstations.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.