Skip to main content
Skip table of contents

Beheer, onderhoud en beschikbaarheid

De werkstations, het lokale netwerk (LAN) en het Wide Area Network (WAN)  alsmede de op de werkstations geïnstalleerde software dienen door jou of in jouw opdracht beheerd en onderhouden te worden. Easyflex voorziet hier niet in.  

Het beheer en beschikbaarheid van de data en de applicatie vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Easyflex. Denk hierbij aan systeembeheer, applicatiebeheer en databasebeheer. Van alle data worden dagelijks back-ups gemaakt die op diverse locaties in het land worden bewaard.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.