Skip to main content
Skip table of contents

Begrippen

ActiveX: de Easyflex Client is een ActiveX control die binnen een Microsoft Internet Explorer omgeving werkt.

Documentatie: gebruikershandleidingen behorende bij de programmatuur, die opdrachtgever instructie geven over de mogelijkheden en gebruikswijzen van de ter beschikking gestelde programmatuur.

Easyflex:  Easyflex diensten b.v.

Easyflex Client: een programma van Easyflex die de communicatie verzorgt tussen het werkstation en de Easyflex backoffice.

Easyflex Connector: programma welke lokaal geïnstalleerd dient te worden om toegang te krijgen tot de Easyflex applicatie.

Flexwerker: een persoon die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan een relatie.

Gebruiker: een persoon aan wie een licentie is toegekend en die de mogelijkheid heeft in te loggen op de Easyflex applicatie.

Gelijktijdige gebruiker: een persoon aan wie een licentie is toegekend en die samen met een andere gebruiker is ingelogd op de Easyflex applicatie.

Opdrachtgever: de partij die goederen inkoopt in de meest ruime zin van het woord en waarmee Easyflex al dan niet een overeenkomst heeft gesloten.

Programmatuur: de door Easyflex ten behoeve van opdrachtgever ter beschikking te stellen computerprogramma's met bijbehorende documentatie.

Relatiebeheerder: een gebruiker die verantwoordelijk is gesteld voor het beheren van de gegevens en/of het onderhouden van contacten met een relatie en/of flexwerker.

Relaties: de klanten van de opdrachtgever.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.