Skip to main content
Skip table of contents

Beveiliging

De toegang tot de Easyflex applicatie wordt verkregen na authenticatie van de gebruiker en de controle op toegangstijden en/ of IP-adres.

De inloggegevens zijn:

  • inlognaam van de gebruiker
  • inlognaam van de werkmaatschappij
  • wachtwoord van de gebruiker

De toegangstijden zijn voor de werkmaatschappij met Easyflex overeengekomen en kunnen per gebruiker door opdrachtgever variabel worden ingesteld.

De toegang tot de Easyflex applicatie kan door opdrachtgever worden afgeschermd d.m.v. IP-filters.

Vanaf het moment dat toegang tot de Easyflex applicatie is verkregen zijn alle verbindingen over de communicatielaag versleuteld door middel van een 128 bits of meer versleutelde SSL verbinding. Hierdoor is deze informatie niet meer leesbaar voor derden. Easyflex beschikt over een SSL certificaat. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.