Skip to main content
Skip table of contents

Easyflex en een Terminal Server omgeving

Easyflex kan ook binnen een Terminal Server omgeving draaien. Een Terminal Server omgeving is een omgeving waarin Gebruikers via een terminal (thin client) verbinding maken met een server waar vervolgens de Windows sessie van de gebruiker draait.

Situatieschets van een Terminal Server omgeving

 

Easyflex biedt geen expertise op het gebied van het inrichten van een Terminal Server omgeving. Dit betekent dat informatie hierover bij een externe leverancier moet worden aangevraagd.  Een aantal beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden wanneer gekozen wordt voor een Terminal Server omgeving zijn:

  • De verantwoordelijkheid van de schaalbaarheid van Easyflex verplaatst zich van de Easyflex omgeving naar de Terminal Server omgeving van opdrachtgever. Een groei van het aantal eindgebruikers bij de opdrachtgever impliceert de groei van het aantal Terminal Servers. De ontsluiting naar het internet vanuit het datacenter van de opdrachtgever zal voldoende bandbreedte moeten bieden om een acceptabele performance voor iedere gebruiker te garanderen.
  • Documenten (correspondentie, rijbewijzen, paspoorten, diploma's, etc.) die fysiek aanwezig zijn op een vestiging kunnen niet rechtstreeks vanaf de terminal gedigitaliseerd in Easyflex worden opgeslagen.
  • Een thin client terminal ondersteunt geen webcam. Dit betekent dat het maken van een foto m.b.v. een webcam niet mogelijk is.
  • De kosten voor de aanschaf en het beheer van de Terminal Server omgeving zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  • Easyflex dient per server te worden ge├»nstalleerd.  Dit proces verloopt niet automatisch.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.