Skip to main content
Skip table of contents

Easyflex Connector

De Easyflex Connector is een applicatie welke je op je computer installeert en zorgt voor beveiligde toegang tot de Easyflex applicatie. De Connector vervangt de Easyflex ActiveX client. De Connector werkt alleen op Windows en heeft een werkende internet verbinding nodig.

Gebruik van de Easyflex Connector

De Easyflex Connector verzorgt alle communicatie met de Easyflex servers. Ze bemerkt automatisch of meerdere beeldschermen op een systeem zijn aangesloten. Wanneer dit het geval is biedt het de gebruiker de mogelijkheid om de  Easyflex applicatie te presenteren over meerdere beeldschermen. Daarnaast zorgt de Easyflex Connector ervoor dat steeds gewerkt wordt met de meest actuele versie van de Easyflex applicatie.

Voor de communicatie en uitwisseling van bestanden tussen Microsoft Word en hardware zoals bijvoorbeeld scanners is het noodzakelijk dat een gebruiker rechten heeft om tijdelijke bestanden aan te maken. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.