Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Netto lonen

Met het overzicht 'Netto lonen' kun je aansluiting krijgen tussen de journaalposten en de uitbetaalde netto lonen.

Op dit overzicht worden het normale nettoloon en het uitbetaalde loon getoond, inclusief alle vergoedingen, inhoudingen, voorschotten en verrekeningen. Tevens worden het aantal uren en het gemiddelde nettoloon per uur getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor dit overzicht.

Details

 • Alleen totalen tonen
  Alleen de totalen van flexwerkers worden getoond.

 • Details en totalen tonen
  Naast de totalen worden worden ook details getoond (zoals volgnummer, tijdvak, periode, wanneer verzonden en het aantal bladen).

Flexwerker

Hier kun je de gewenste flexwerker selecteren.

Rapportage tijdvak

 • Variabel tijdvak
  Hier kun je handmatig een periode invoeren. Alle uitbetaalde lonen die in het aangegeven tijdvak betaald zijn worden getoond.

 • Financiële boekingsperiode
  Hier kun je voor een jaartal kiezen en een bijbehorende periode (4-weken of maand, dit is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen).

 • Jaar
  Wil je voor het huidige of één van de vorige jaren de rapportage opvragen dan kies je voor 'Jaar'.

Jaar

Hier selecteer je het huidige of een van de voorgaande jaren.

Periode

Indien je bij rapportagetijdvak heeft gekozen voor 'Financiële boekingsperiode', kun je hier voor het geselecteerde jaar de betreffende periode selecteren.

Vanaf / tot en met

Hier kun je handmatig een periode ingeven indien je bij rapportagetijdvak hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak'.

Sorteren

Sorteren op volgorde van:

 • Locatie - naam flexwerker

 • Locatie - registratienummer

 • Naam flexwerker

 • Registratienummer

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • het geselecteerde tijdvak

 • het type medewerkers

Afhankelijk van de ingegeven selectiecriteria wordt ook getoond:

 • de datum

 • naam van de flexwerker

 • het registratienummer

 • volgnummer van de loonspecificatie

 • het tijdvak

 • periode

 • datum waarop de loonspecificatie is verzonden

 • het aantal bladen waaruit de loonspecificatie bestaat

 • aantal uren

 • nettoloon

 • gemiddeld nettoloon per uur

 • vergoedingen

 • inhoudingen

 • voorschotten

 • verrekeningen

 • netto uitbetaald loon

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.