Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Werkkostenregeling

Met dit overzicht kun je inzicht krijgen in de werkkostenregeling. Er wordt getoond wat de reeds gebruikte 'vrije ruimte' is en welk bedrag tot de eindheffing behoort. De gegevens worden getoond op basis van het loon voor loonheffingen van het vorige loonjaar (schatting) en op basis van het reeds bekende loon voor loonheffingen van het huidige loonjaar (actueel).

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Uitvoer

In dit veld selecteer je hoe het overzicht de gegevens moet tonen. Je hebt de keuze uit:

 • Totalen
 • Detailgegevens

Loonjaar

Hier selecteer je het loonjaar.

Sorteren

Je kunt binnen het overzicht werkkostenregeling een sortering aangeven. Je hebt de keuze uit:

 • Naam flexwerker
 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • Schatting
  • Fiscaal loon
  • Mutatie concernregeling
  • Fiscaal loon incl. mutatie concernregeling
  • Percentage vrije ruimte (vanaf 2020 opgesplitst in schijf 1 en schijf 2)
  • Geschatte vrije ruimte
  • Reeds gebruikte vrije ruimte
  • Loon voor eindheffing werkkostenregeling
  • Te betalen eindheffing (geschat)
 • Actueel
  • Fiscaal loon werkelijk
  • Mutatie concernregeling
  • Fiscaal loon incl. mutatie concernregeling
  • Percentage vrije ruimte (vanaf 2020 opgesplitst in schijf 1 en schijf 2)
  • Werkelijke vrije ruimte
  • Reeds gebruikte vrije ruimte
  • Loon voor eindheffing werkkostenregeling
  • Te betalen eindheffing (prognose)
  • Reeds berekende eindheffing
  • Onbenutte vrije ruimte

Op het overzicht met de uitvoer 'detailgegevens' wordt extra getoond:

 • naam flexwerker
 • registratienummer flexwerker
 • declaratietijdvak
 • loonspecificatie
 • looncomponent
 • datum
 • aantal
 • soort
 • relatie
 • debiteurennummer
 • loonbedrag (het bedrag dat bruto wordt verloond)

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.