Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Facturen administratie

Afdrukken van de aangemaakte en nog niet eerder afgedrukte facturen voor de administratie. Dit overzicht kun je maar éénmalig draaien, wanneer het overzicht is verwerkt, kun je dit niet nogmaals verwerken. Pas wanneer er weer is verloond, kun je het overzicht opnieuw aanmaken en verwerken.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Soort facturen

Je kunt een keuze maken uit:

 • Relatie facturen
  alleen de aangemaakte (en nog niet eerder afgedrukte) reguliere relatie facturen worden afgedrukt
 • Reverse billing facturen
  alleen de aangemaakte (en nog niet eerder afgedrukte) Reverse billing facturen worden afgedrukt
 • Zowel relatie als reverse billing facturen
  zowel de aangemaakte (en nog niet eerder afgedrukte) reguliere relatie facturen als de Reverse billing facturen worden afgedrukt

Aantal afdrukken

Je kunt het aantal afdrukken opgeven. Standaard toont Easyflex '1'. Wil je echter de facturen in meervoud, kun je het gewenste aantal ingeven.

Achtergrondlay-out afdrukken

Je kunt aangeven of de facturen met of zonder achtergrond lay-out verwerkt moeten worden, je kiest 'Ja' of 'Nee'.

Wanneer je bij 'Soort facturen' hebt gekozen voor 'Reverse billing facturen' kun je hier geen keuze maken. Als je bij 'Soort facturen' kiest voor 'Zowel relatie als reverse billing facturen' geldt de keuze alleen voor de reguliere relatie facturen. 

Vertaalde facturen afdrukken

Je kunt aangeven of de facturen in de Nederlandse taal (keuze: nee) of in de afwijkende taal (keuze: ja) verwerkt moeten worden.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de facturen getoond dienen te worden. 

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • het factuurnummer
 • het debiteurennummer
 • de bedrijfsnaam
 • plaats van het factureeradres
 • opmerking

Een opmerking kan zijn dat de factuur per mail is verzonden.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.