Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Leegloop (oud)

Op dit overzicht wordt de leegloop van de werkmaatschappij gepresenteerd. Dit is van toepassing op flexwerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze flexwerkers zijn in dienst bij de werkmaatschappij. Wanneer zij niet of slechts gedeeltelijk tewerk zijn gesteld bij opdrachtgevers is er sprake van volledige of gedeeltelijke leegloop. Binnen dit tabblad kun je leegloop tijdig signaleren. Ook kun je uitzonderlijke dekking raadplegen. Dit betreft flexwerkers welke meer tewerk zijn gesteld dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Selectie

Je kunt een filter instellen voor de soort leegloop. Je hebt de keuze uit:

 • Gedeeltelijke leegloop
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst en is geplaatst, maar binnen de arbeidsovereenkomst zijn meer uren vastgelegd dan binnen de plaatsing

 • Volledige leegloop
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst, maar heeft geen plaatsingen

 • Geen / acceptabele leegloop
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst en een plaatsing, er is bijna of geen verschil tussen het aantal vastgelegde uren

 • Uitzonderlijke bezetting
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst en is geplaatst, maar binnen de arbeidsovereenkomst zijn minder uren vastgelegd dan binnen de plaatsing

Controleperiode

Je kunt aangeven wanneer de leegloop en bezetting moet worden gecontroleerd, je hebt de keuze uit:

 • Handmatig opgeven

 • Vandaag

 • Vandaag - Einde van deze week

 • Vandaag - Einde van de volgende week

 • Vandaag - Einde van deze maand

Standaard staat de instelling op 'Vandaag'.

Vanaf

De datum vanaf wanneer de controleperiode aanvangt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van de controleperiode. Alleen wanneer je bij controleperiode 'handmatig opgeven' hebt geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Tot en met

De datum waarop de controleperiode eindigt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van de controleperiode. Alleen wanneer je bij controleperiode 'handmatig opgeven' hebt geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Nauwkeurigheid

Je kunt de nauwkeurigheid voor het berekenen van de leegloop ingeven. Dit percentage staat standaard op 90%. Leegloop binnen een marge van 10% wordt nu niet getoond. Je kunt de nauwkeurigheid instellen door het verschuiven van de 'slider' (schuifbalk). De marge voor het bereken van leegloop is minimaal 75% en maximaal 100%.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de leegloop getoond dient te worden. Afhankelijk van de filterinstellingen heb je de keuze uit:

 • Naam
  deze volgorde is standaard en kan je altijd selecteren, de leegloop wordt gesorteerd op alfabetische volgorde

 • Locatie - naam
  de leegloop wordt gesorteerd per locatie en op alfabetische volgorde

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • flexwerker

 • het soort arbeidsovereenkomst

 • startdatum en indien bekend een einddatum

 • plaatsing relatie
  alle plaatsingen van de flexwerker worden getoond

 • de startdatum van de plaatsing en indien bekend de einddatum van de plaatsing

 • dekking vanaf - t/m
  hier wordt de datum van de controleperiode getoond

 • indicatie
  volledige leegloop, gedeeltelijke leegloop, geen op acceptabele leegloop of uitzonderlijke dekking

Tevens wordt er een pagina aangemaakt met cumulatieve per indicatie.

Alle plaatsingen die binnen de aangegeven periode van de arbeidsovereenkomst vallen worden getoond op dit overzicht. Als het meerdere plaatsingen betreft dan worden deze allen meegenomen voor de indicatie.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.