Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Loonspecificaties VM (historisch)

Dit overzicht toon je een historisch overzicht van alle loonspecificaties die reeds zijn aangemaakt in Easyflex. Met behulp van selectiecriteria bepaal je zelf hoe dit overzicht eruit komt te zien. Je kunt hierbij een filter instellen voor het loonjaar en indien gewenst op aanmaakdatum. Door het sorteren kun je de volgorde van het overzicht bepalen.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Jaar

Hier selecteer je het loonjaar waarvan je urendeclaraties wilt opvragen. Het loonjaar correspondeert met het jaar van de 'Datum administratie' op de loonspecificatie.

Filteren op aanmaakdatum

Je kunt een reeks loonspecificaties filteren op aanmaakdatum. Dit is de datum waarop de loonspecificatie daadwerkelijk is aangemaakt. Wanneer je deze optie selecteert dien je altijd een waarde (datum) op te geven in de velden 'Vanaf' en 'Tot en met'. Met behulp van de 'kalender-knop' kun je een datum selecteren, of deze handmatig invoeren. Het gekozen jaar hoeft niet overeen te komen met het jaartal welke bij 'Tot en met' is geselecteerd omdat een loonspecificatie in het ene jaar kan zijn geadministrateerd en in het andere zijn aangemaakt. Denk hierbij aan de jaarovergang.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de facturen getoond dienen te worden. Je hebt de keuze uit:

 • Datum
  resultaten worden gesorteerd op aanmaakdatum

 • Flexwerker - volgnummer
  resultaten worden gesorteerd op flexwerker en volgnummer

 • Flexwerker - tijdvak
  resultaten worden gesorteerd op flexwerker er tijdvak

 • Locatie - datum
  resultaten worden gesorteerd op locatie en datum

 • Locatie - flexwerker - volgnummer
  resultaten worden gesorteerd op locatie, flexwerker en volgnummer

 • Locatie - flexwerker - tijdvak
  resultaten worden gesorteerd op locatie, flexwerker en tijdvak

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • de aanmaakdatum van de loonspecificatie

 • de naam van de flexwerker

 • het registratienummer

 • het volgnummer van de loonspecificatie

 • het tijdvak van de flexwerker

 • de periode van de loonspecificatie

 • de datum waarop de loonspecificatie is verzonden

 • het aantal bladen waaruit de loonspecificatie bestaat

 • het nettoloon

Tevens wordt er op de laatste pagina het totaal aan nettoloon getoond. Wanneer je hebt gesorteerd op locatie worden de totalen per locatie getoond.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.