Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Jaaropgaven administratie

Berichtsoort: Jaaropgave

Afdrukken van de aangemaakte en nog niet eerder afgedrukte jaaropgaven voor de administratie. Eerst maak je het overzicht 'Aanmaken jaaropgaven' aan, zodra dit overzicht klaar is kun je de 'Jaaropgaven administratie' en 'Jaaropgaven flexwerkers' aanmaken. Het overzicht 'Jaaropgaven administratie' kun je éénmalig draaien, wanneer het overzicht is verwerkt, kun je dit niet nogmaals verwerken. De jaaropgaven zijn onbeperkt beschikbaar voor raadplegen, distributie en downloaden via de website.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Jaar

Hier selecteer je het jaar waarvan je de jaaropgaven wilt aanmaken. Alleen de jaren waarvan deze nog niet zijn aangemaakt worden getoond, indien van alle jaren de jaaropgaven al zijn aangemaakt wordt dit vakje grijs getoond.

Aantal afdrukken

Je kunt het aantal afdrukken opgeven. Standaard toont Easyflex '1'. Wil je echter de jaaropgaven in meervoud, kun je het gewenste aantal ingeven.

Achtergrondlay-out afdrukken

Je kunt aangeven of de jaaropgaven met of zonder achtergrond lay-out verwerkt moeten worden, je kiest 'Ja' of 'Nee'.

Vertaalde jaaropg. afdrukken

Je kunt aangeven of de jaaropgaven in de Nederlandse taal (keuze: nee) of in de afwijkende taal (keuze: ja) verwerkt moeten worden.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de loonspecificaties getoond dienen te worden. Afhankelijk van de filterinstellingen heb je de keuze uit:

 • Alfabetisch
  deze volgorde is standaard en kun je altijd selecteren, de loonspecificaties worden gesorteerd op alfabetische volgorde

 • Locatie - alfabetisch
  deze volgorde kun je alleen maar selecteren wanneer de filterinstelling 'Rayon' of 'Werkmaatschappij' is, de loonspecificaties worden gesorteerd per locatie en op alfabetische volgorde

 • Rayon - alfabetisch
  deze volgorde kun je alleen maar selecteren wanneer de filterinstelling 'Werkmaatschappij' is, de loonspecificaties worden gesorteerd per rayon en op alfabetische volgorde

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • de naam van de flexwerker

 • woonplaats van de flexwerker
  van het correspondentie adres

 • periode
  het jaar waarvoor de jaaropgave is aangemaakt

 • opmerking

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.