Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Transitievergoeding indicatie

Op dit overzicht wordt de indicatie van de waarde van de transitievergoeding op een peildatum vermeld.

Type persoon

Standaard wordt hier 'Flexwerker' getoond. Indien je ook de rechten hebt om vaste medewerkers te verlonen kan je hier met behulp van de pijltjestoets 'Vaste medewerkers' selecteren.

Selectie (match)

Je kan een berekening laten maken over een selectie van flexwerkers via een vooraf aangemaakte match. Deze match wordt niet ververst bij het aanmaken van het overzicht.

Persoon

Met de optie 'Persoon' kan één specifieke vaste medewerker of flexwerker worden geselecteerd voor de berekening van de indicatie transitievergoeding.

Relatie

Met de optie 'Relatie' kan één specifieke relatie worden geselecteerd. Vervolgens worden op het overzicht alle flexwerkers die werkzaam zijn bij deze relatie getoond.

Peildatum

Hier kan je de datum invullen waarop de berekening van de transitievergoeding gebaseerd moet zijn. Deze kun je handmatig invoeren of met behulp van de kalender-knop. Let op! Je kan een datum in de toekomst selecteren, echter is het wel van belang dat wanneer je een datum kiest in een loonjaar in de toekomst dat hier al reserveringspercentages voor vastliggen. Anders zal het overzicht geen resultaat teruggeven.

Historische gegevens

Wanneer je een vinkje zet bij ‘inclusief andere werkmaatschappijen’ wordt in de berekening van de transitievergoeding rekening gehouden met de gegevens uit andere samenwerkende werkmaatschappijen. Wanneer een flexwerker dus voor twee BV’s gewerkt heeft en je dit vinkje aanzet worden de dienstverbanden en de verloningen, die gebruikt worden als input voor de hoogte van de transitievergoeding,  bij elkaar opgeteld.

Sluit flexwerkers uit

De termijn voor het claimen van de transitievergoeding is (per 1 april 2023) 12 maanden; hierna vervalt het recht op de vergoeding. Om een beter beeld te krijgen van de momenteel verschuldigde transitievergoedingen kun je deze instelling gebruiken. Zonder deze instelling worden alle flexwerkers getoond die recht hebben (gehad) op een transitievergoeding en gewerkte uren hebben in 2020 of later.

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

 • Registratienummer flexwerker
 • Naam flexwerker
 • Contract uren/ periode
  Het aantal contracturen vastgelegd per periode. Wanneer dit veld leeg is, betreft het een flexwerker met een plaatsing zonder contract.
 • Transitievergoeding
  De berekende vergoeding op de ingegeven peildatum op basis van de vastgelegde gegevens.
 • Uurloon
  Het uurloon wordt bepaald aan de hand van de meest recente loon- en tariefafspraak uit de plaatsing. Wanneer er meerdere plaatsingen zijn met verschillende uurlonen wordt het hoogste uurloon gehanteerd.
 • Uren per maand / per dag
  Indien er sprake is van een oproepcontract worden de uren per maand/ dag gebaseerd op de daadwerkelijk gewerkte uren. Indien er geen sprake is van een oproepcontract worden de uren per loonperiode bepaald en dit wordt vervolgens berekend per maand / dag.
 • Vakantiegeld percentage
  Voor de bepaling van het vakantiegeld wordt er gekeken naar de meest recente loon- en tariefafspraak. Indien er meerdere percentages van toepassing zijn wordt het hoogste percentage getoond. Het is tevens mogelijk een afwijkend percentage per flexwerker vast te leggen. Indien dit het geval is, wordt dit afwijkende percentage getoond.
 • Vaste eindejaarsuitkering
  Als in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Transitievergoeding’ één of meerdere looncomponenten zijn aangevinkt voor de ‘overwerk en ploegentoeslag’ worden de verloonde looncomponenten opgeteld om tot een bedrag te komen in de afgelopen maand.
 • Overwerk en ploegentoeslag
  Als in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Transitievergoeding’ één of meerdere looncomponenten zijn aangevinkt voor de ‘overwerk en ploegentoeslag’ worden de verloonde looncomponenten opgeteld om tot een bedrag te komen in de afgelopen 12 maanden. Indien het dienstverband korter was dan 12 maanden wordt er naar rato van het aantal maanden gerekend.
 • Variabele eindejaarsuitkering
  Als in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Transitievergoeding’ één of meerdere looncomponenten zijn aangevinkt voor de ‘variabele eindejaarsuitkering’ worden de verloonde looncomponenten opgeteld om tot een bedrag te komen in de afgelopen 36 maanden. Indien het dienstverband korter was dan 36 maanden wordt er naar rato van het aantal maanden gerekend.
 • Jaren
  Het aantal dienstjaren dat een flexwerker heeft gewerkt wordt getoond. Om het aantal jaren te bepalen worden de duur van de contracten en plaatsingen bij elkaar opgeteld.
 • Maanden
  Het aantal maanden dat een flexwerker heeft gewerkt wordt getoond. Om het aantal maanden te bepalen worden de duur van de contracten en plaatsingen bij elkaar opgeteld.
 • Dagen
  Het aantal dagen dat een flexwerker heeft gewerkt wordt getoond. Om het aantal dagen te bepalen worden de duur van de contracten en plaatsingen bij elkaar opgeteld.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. Let op! Het exportbestand bevat extra kolommen om de formules die gebruikt worden om de transitievergoeding te bepalen inzichtelijk te maken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.