Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Collectieve loon/tarief aanpassingen

Met het overzicht collectieve loon- en tarief aanpassingen kun je door middel van één opdracht meerdere aanpassingen doorvoeren. 

Belangrijk:

 • Het collectief aanpassen van lonen en/of tarieven kan te allen tijde. Let erop dat als je dit met terugwerkende kracht doet, alle verloningen die zijn gedaan na de ingangsdatum van de nieuwe loon/tariefafspraken niet worden gewijzigd.
 • Het loon van de vaste medewerkers kan niet worden aangepast met dit overzicht.
 • Wanneer er is gekozen voor 'Bijwerken aan de hand van loon- en tarievenschema' gebeurt het volgende: Als een rekenwijze 'factor' of 'marge' is gekozen, maar het tarief is niet aangepast in het tarievenschema, dan verandert de rekenwijze naar 'tarief'.

Selectiecriteria

Hier dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Datum

Je bepaalt hier met ingang van welke datum de collectieve loon- en/of tariefaanpassing doorgevoerd moet worden. 

Verwerkingswijze

Je kunt de collectieve loon- en tarief aanpassingen op twee manieren verwerken: 'Definitief' en 'Pro forma'. Met de pro forma verwerking toont Easyflex welke lonen en/of tarieven er gewijzigd gaan worden. Je kunt nu nog bepaalde lonen en/of tarieven aanpassen zodat ze niet worden meegenomen in de massamutatie. Met de verwerkingswijze 'Pro forma' worden er dus geen lonen en/of tarieven aangepast. Wanneer je de aanpassing 'Definitief' verwerkt worden de lonen en/of tarieven direct aangepast (en wordt er dus een nieuwe loon- en tariefafspraak vastgelegd in de betreffende plaatsingen).

Tonen gegevens - Uitsluitend gewijzigde gegevens

Wanneer je alleen de gewijzigde gegevens op het overzicht wilt zien selecteer je deze optie.

Niet doorvoeren voor - Wajong-ers / Arbeidsgehandicapten

Wanneer je de lonen van de Wajong-ers niet wilt wijzigen met het overzicht selecteer je deze optie.

Loon- en tariefafspraken

Aanpassing loon

Je kunt aangeven of je een collectieve aanpassing wilt doorvoeren voor de lonen van je flexwerkers. Je kunt een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

 • Niet aanpassen
  Er worden geen lonen aangepast.
 • Index
  Door het ingeven van twee indexwaarden kun je de lonen verhogen of verlagen. Wanneer het bedrag inclusief verhoging of verlaging lager is dan het minimumuurloon/cao uurloon wordt het loon altijd opgehoogd totdat het de hoogte heeft van het minimumuurloon/cao uurloon (afhankelijk van het beloningssysteem van de plaatsing).
 • Ophogen tot minimumloon
  De lonen worden opgehoogd tot het wettelijk minimumuurloon/cao uurloon (afhankelijk van het beloningssysteem van de plaatsing).
 • Procentueel
  Je bepaalt door het ingeven van een percentage met hoeveel procent de lonen moeten worden verhoogd of verlaagd. Wanneer het bedrag inclusief verhoging of verlaging lager is dan het minimumuurloon/cao uurloon wordt het loon altijd opgehoogd totdat het de hoogte heeft van het minimumuurloon/cao uurloon (afhankelijk van het beloningssysteem van de plaatsing).
 • Vast bedrag
  Je bepaalt door het ingeven van een bedrag met hoeveel de lonen moeten worden verhoogd of verlaagd. Wanneer het bedrag inclusief verhoging of verlaging lager is dan het minimumuurloon/cao uurloon wordt het loon altijd opgehoogd totdat het de hoogte heeft van het minimumuurloon/cao uurloon (afhankelijk van het beloningssysteem van de plaatsing).
 • Bijwerken a.d.h.v. loonschema
  De lonen in plaatsingen waar loonschema's zijn gekoppeld worden bijgewerkt. De loonschema's dien je van te voren te hebben aangepast in ' Beheer > Loon- en tariefafspraken ' of ' Relatie > Loon- en tariefafspraken '.
 • Bijwerken a.d.h.v. bestand (CSV)
  Het is mogelijk om het exportbestand van het overzicht 'Overzicht loon- en tariefafspraken' aan te passen en in te lezen in dit overzicht. Zo kun je zelf bepalen welke lonen je wil verhogen. Je kunt alles in het exportbestand verwijderen, op de kolommen 'Plaatsingnummer' en 'Bedrag FW' na; deze zet je naast elkaar in het exportbestand. 'Bedrag FW' betreft het uurloon van de flexwerker, deze kun je naar wens aanpassen.

Afhankelijk van je keuze dien je onder de aanpassing van de lonen het percentage, het bedrag, de index (nieuw/oud) of een bestand (CSV) te importeren / aan te geven.

Tabel

In dit veld kun je een extra filter vastleggen voor de loonschaal in de plaatsing. Het overzicht past alleen de plaatsingen aan met de geselecteerde loonschaal. Je hebt de keuze uit:

 • N.v.t.
 • Inlenersbeloning
 • Loongebouw allocatie
 • Loongebouw overige

Aanpassing reiskosten

Let op! Deze optie kan pas gebruikt worden als loonjaar 2023/2024 beschikbaar is!

Vanaf 1 januari 2023 is de belastingvrije reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer verhoogd naar €0,21 per kilometer. Vanaf 1 januari 2024 is de belastingvrije reiskostenvergoeding van €0,21 per kilometer verhoogd naar €0,23 per kilometer. Middels deze optie kun je het onbelaste bedrag van de reiskostenvergoeding per kilometer in de plaatsing ophogen. Let op: dit kan alleen via deze optie doorgevoerd worden in de plaatsingen waar geen gebruik wordt gemaakt van loon- en/of tarievenschema's (wanneer je daar wel gebruik van maakt kun je de wijziging doorvoeren in het schema). Je kunt kiezen uit:

 • Niet aanpassen
  Het onbelaste deel van de reiskostenvergoeding per kilometer wordt niet aangepast.
 • Ophogen onbelast bedrag tot wet. maximum
  Het onbelaste deel van de reiskostenvergoeding per kilometer wordt aangepast naar 0,21.

Aanpassing tarief

Je kunt aangeven of je een aanpassing wilt doorvoeren voor de tarieven van je relaties. Je kunt een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

 • Niet aanpassen
  Er worden geen tarieven aangepast.
 • Kostprijzen kopiëren
  Alleen de kostprijzen worden aangepast.
 • Bedrag gelijk aan loonaanpassing
  Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar als je ook de lonen en/of de reiskosten aanpast. Easyflex rekent automatisch uit met welk bedrag de lonen omhoog of omlaag zijn gegaan, met ditzelfde bedrag worden ook de tarieven aangepast.
 • Index
  Door het ingeven van twee indexwaarden kun je de tarieven verhogen of verlagen.
 • Procentueel
  Je bepaalt door het ingeven van een percentage met hoeveel procent de tarieven moeten worden verhoogd of verlaagd.
 • Procentueel gelijk aan loonaanpassing
  Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar als je ook de lonen en/of de reiskosten aanpast. Easyflex rekent automatisch uit hoeveel de lonen procentueel omhoog of omlaag zijn gegaan, met ditzelfde percentage worden ook de tarieven aangepast. 
 • Vast bedrag
  Je bepaalt door het ingeven van een bedrag met hoeveel de tarieven moeten worden verhoogd of verlaagd.
 • Bijwerken a.d.h.v. tariefschema
  De tarieven in plaatsingen waar tariefschema's zijn gekoppeld worden bijgewerkt. De tariefschema's dien je van te voren te hebben aangepast in 'Beheer > Loon- en tariefafspraken' of 'Relatie > Loon- en tariefafspraken'.

Afhankelijk van je keuze dien je onder de aanpassing van de tarieven het percentage, het bedrag of de index (nieuw/oud) aan te geven.

Let op! Het overzicht past alleen de waarde van het factuurtarief aan, het veld in het midden van het scherm bij 'Tarief'. De waarde bij de tariefcalculator (Resultaat) wordt niet aangepast. Als het overzicht de tariefcalculator zou aanpassen, dan zouden gegevens van gebruikers in de tariefcalculator worden overschreven en dat kan erg nadelig zijn als er bijvoorbeeld instaat dat de rekenwijze 'Marge' is en de marge in procenten 10% moet zijn. In de tariefcalculator staat onderaan de laatste waarde die is berekend door de gebruiker en is er om de gebruiker te helpen bij een berekening. Het bedrag welke is vermeld bij 'Tarief' is leidend voor de facturatie.

Als je in het veld 'aanpassing tarief' hebt gekozen voor de optie 'Bijwerken a.d.h.v. tariefschema dien je een 'Methode' te selecteren voor het aanpassen van de tarieven.

Methode voor aanpassen

Je kunt aangeven met welke methode de tarieven dienen te worden aangepast. Je hebt de keuze uit:

 • Plaatsing bijwerken
  De bestaande gegevens bijwerken met wijzigingen uit de tariefschema's. Eventueel handmatig opgevoerde tariefafspraken in de plaatsing blijven behouden.
 • Gegevens kopiëren van schema
  De gegevens uit de tariefschema's kopiëren naar de plaatsingen. Eventueel handmatig opgevoerde tariefafspraken in de plaatsing gaan verloren.

Bijvoorbeeld: Je hebt op 5 mei in een plaatsing met een tariefschema handmatig een looncomponent overwerkuren toegevoegd. Wanneer je de optie 'Plaatsing bijwerken' selecteert wordt dit handmatig toegevoegde looncomponent bijgewerkt en overgenomen in de nieuwe loon- en tariefafspraak. Wanneer je de optie 'Gegevens kopiëren van schema' selecteert wordt dit handmatig toegevoegde looncomponent niet overgenomen in de nieuwe loon- en tariefafspraak. Het looncomponent moet dan opnieuw handmatig worden toegevoegd in de plaatsing. Let op! Bij een vergoeding/inhouding is er alleen het looncomponent waarop kan worden bijgewerkt omdat percentages niet van toepassing zijn bij dit soort looncomponenten. Als een bestaande loon- en tariefafspraak twee vergoedingen van hetzelfde looncomponent geeft en er wordt bijgewerkt aan de hand van een tarievenschema met daarin een identiek looncomponent dan zal 1 van de vergoedingen verdwijnen. De oplossing is om 2 of meer verschillende looncomponenten aan te maken en deze ook in het tarievenschema te plaatsen.

Aanpassing doorvoeren voor

Je kunt aangeven voor welk soort plaatsing(en) je de aanpassing wilt doorvoeren, je hebt een keuze uit:

 • Uitzenden
 • Doorlenen
 • ZZP

Overschrijven

Je kunt aangeven of de reeds vastgelegde loon- en/of tariefafspraken moeten worden overschreven door de collectieve loon/tarief aanpassing. Let op! Dit geldt alleen voor loon- en/of tariefafspraken met een ingangsdatum welke gelijk is aan de ingangsdatum van de collectieve loon/tarief aanpassing. Voor alle loon- en tariefafspraken met een datum welke éérder ligt dan de collectieve loon/tarief aanpassing wordt automatisch een nieuwe loon- en tariefafspraak aangemaakt met de datum van de collectieve loon/tarief aanpassing.

Bijvoorbeeld: Je gaat eerst de lonen aanpassen en op een later tijdstip de tarieven. Bij het aanpassen van de lonen hoeft de optie 'Overschrijven' niet aan te staan. Wanneer je later de tarieven wilt aanpassen met ingang van dezelfde datum als de wijziging van de lonen dan vink je de optie 'Overschrijven' wel aan.

Automatisch accorderen

Wanneer je hebt gekozen voor een pro forma verwerking kun je hier geen keuze maken. Als je hebt gekozen voor een definitieve verwerking kun je kiezen of de plaatsingen automatisch moeten worden geaccordeerd, of niet. Als je kiest voor 'Ja' worden de plaatsingen automatisch geaccordeerd. Wanneer je kiest voor 'Nee' worden de plaatsingen niet automatisch geaccordeerd en moet je de plaatsingen handmatig accorderen.

Standaard uurloon van flexwerker (tabblad cao-overige)

Wanneer je hier een keuze selecteert wordt het standaard uurloon voor plaatsing, welke is vastgelegd onder 'Frontoffice > Flexwerkers > Cao-overige', automatisch aangepast.

Uurloon aanpassen

Je kunt een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

 • Niet aanpassen
  Er worden geen lonen aangepast
 • Index
  Met de ingegeven index (nieuw en oud) worden de lonen opnieuw berekend en verhoogd of verlaagd, afhankelijk van je instelling
 • Ophogen tot minimumloon
  Bij een verhoging van de minimumuurlonen kunnen alle lonen die dan onder het minimumuurloon liggen automatisch worden opgehoogd
 • Procentueel
  De lonen worden verhoogd of verlaagd met het percentage wat je ingeeft
 • Vast bedrag
  De lonen worden verhoogd of verlaagd met het bedrag wat je ingeeft

Uurloon opname reserveringen bij ET-uitruil

Wanneer je hier een keuze selecteert wordt het standaard uurloon voor opname reserveringen dat is vastgelegd op tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Vaste beloningen' automatisch aangepast.

Uurloon aanpassen

Je kunt een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

 • Niet aanpassen
  Er worden geen uurlonen aangepast, het veld blijft leeg en in de declaratie wordt het wettelijk minimum uurloon gehandhaafd bij opname reserveringen
 • Index
  Met de ingegeven index (nieuw en oud) worden de lonen opnieuw berekend en verhoogd of verlaagd, afhankelijk van je instelling
 • Procentueel
  De lonen worden verhoogd of verlaagd met het percentage dat je ingeeft
 • Vast bedrag
  De lonen worden verhoogd of verlaagd met het bedrag dat je ingeeft

Er wordt een kopie van de vaste beloning voor ET-uitruil vastgelegd met ingang van de opgegeven ingangsdatum in het overzicht. De reeds vastliggende vaste beloning wordt beëindigd per de dag ervoor.

Filter

Afhankelijk van je keuze bij de velden 'Aanpassing loon 'en 'Aanpassing tarief' kun je filterinstellingen vastleggen.

Relatie

In dit veld kun je een relatie selecteren waarvoor de loon en/of tariefwijziging dient te worden uitgevoerd.

Soort schema

Indien je bij de velden 'Aanpassing loon' of 'Aanpassing tarief' hebt gekozen voor de optie 'Bijwerken a.d.h.v. loon/tariefschema' kun je hier een soort schema selecteren. Je hebt de keuze uit:

Schema

Afhankelijk van je keuze in het veld 'Soort schema' kun je middels de knop 'Zoeken' het juiste schema selecteren.

Op volgorde van

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de loon- en/of tariefsaanpassingen getoond dienen te worden, je hebt de keuze uit:

 • Alfabetisch bedrijfsnaam
 • Alfabetisch flexwerkernaam
 • Datum
 • Locatie - Alfabetisch bedrijfnaam
 • Locatie - Alfabetisch flexwerkernaam
 • Locatie - Datum

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • Ingangsdatum
 • Aanpassing lonen en aanpassing tarieven zoals je deze bij de selectiecriteria hebt ingegeven
 • Registratienummer van de flexwerker
 • Naam van de flexwerker
 • Registratienummer van de relatie
 • Bedrijfsnaam van de relatie
 • Aanvangsdatum van de plaatsing
 • Functie
 • Loonaanpassing: zowel het oude als het nieuwe loon worden getoond (wanneer je geen loonaanpassing doet wordt alleen het huidige loon getoond)
 • Looncomponent
 • Tariefaanpassing: zowel het oude als het nieuwe tarief worden getoond (wanneer je geen tariefaanpassing doet wordt alleen het huidige tarief getoond)

Het kan voorkomen dat Easyflex geen aanpassing doet. In dat geval wordt hiervan een melding getoond. Een voorbeeld kan zijn 'Niet aangepast: afspraak is gekoppeld aan loon- en/of tarievenschema' of 'Niet aangepast: de afspraak voor 01-01-2022 is nog niet geaccordeerd'. Wanneer je ook een aanpassing voor het standaard uurloon bij de flexwerker hebt verwerkt dan wordt er een apart overzicht afgedrukt met hierop de betreffende gegevens. Hierop wordt het registratienummer, de naam van de flexwerker en de loonaanpassing getoond. Wanneer looncomponenten in de plaatsing of in het tarievenschema een afwijkend btw tarief bevatten worden deze mee overgenomen in de nieuwe loon- en tariefafspraak. Het afwijkende btw tarief wordt echter niet getoond op het overzicht.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

Meer informatie en tips voor het collectief doorvoeren van loon- en/of tariefwijzigingen kun je vinden in de procesbeschrijving 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen'. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.