Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Vaste beloningen

Vaste vergoedingen/inhoudingen (bruto/netto) kun je binnen dit tabblad vastleggen. Het gaat om vergoedingen/inhoudingen die meer op de persoon van toepassing zijn dan op de plaatsing. Hierbij valt te denken aan een studiekostenvergoeding waar de flexwerker recht op heeft, ongeacht bij welke relatie deze is geplaatst. Dit betekent dat je de vergoeding/inhouding niet meer in een plaatsing hoeft vast te leggen. Zodra binnen dit tabblad een vergoeding en/of inhouding is ingevoerd zal deze volgens de gekozen verwerkingswijze verloond worden. Je kunt onbeperkt vergoedingen/inhoudingen ingeven. Alle looncomponenten van (reiskosten)vergoedingen belast/onbelast en vergoedingen/inhoudingen (onbelast) die zijn vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' kun je selecteren (Met uitzondering van 'Vergoedingen p.o.b.'). Ingevoerde vergoedingen/inhoudingen worden niet automatisch doorbrekend aan de relatie.

Een vaste beloning van een flexwerker wordt toegevoegd als deze geldig is op de laatste dag van de declaratie. Bijvoorbeeld: als je een vaste beloning ingeeft voor 8 februari. En het loontijdvak loopt van 4 t/m 10 februari, week 6. Dan wordt de vaste beloning geboekt in week 6.

Er is ook een informatie knop beschikbaar. Deze knop laat informatie zien over vaste beloningen die zijn vastgelegd in een eventuele andere werkmaatschappij. Om de informatie knop te kunnen zien moet je een samenwerking hebben met een andere werkmaatschappij en moet de betreffende flexwerker bekend zijn in deze werkmaatschappij op basis van het registratienummer. De knop is bedoeld om snel te kunnen zien of de flexwerker al vaste beloningen heeft in een andere werkmaatschappij.

Vergoeding/inhouding:

Vaste loon:

Bruto / Netto

Vastgelegde vergoedingen/inhoudingen worden getoond in de velden 'Bruto' en/of 'Netto'.

Elke vergoeding en/of inhouding in een urendeclaratie kan te allen tijde worden gewijzigd of verwijderd zoals met alle anderen vergoedingen en/of inhoudingen in een urendeclaratie. Wanneer je een vergoeding wilt doorberekenen aan je klant dient je dit in de declaratie aan te geven. Het is niet mogelijk dit in het tabblad 'vaste beloningen' vast te leggen.

Voor de einddatum is de laatste dag van het declaratietijdvak bepalend of de vergoeding/inhouding wordt opgenomen in de urendeclaratie. De laatste dag van het declaratietijdvak is de peildatum. Als de einddatum van een vergoeding en/of inhouding voor de peildatum ligt, wordt deze niet in de urendeclaratie getoond.
Bijvoorbeeld: Een flexwerker heeft een declaratietijdvak van een week en de einddatum van een vergoeding is 17-12-2008. In de urendeclaratie van week 51 wordt de betreffende vergoeding niet meer opgenomen omdat de einddatum (woensdag 17-12-2008) vóór de peildatum (zondag 21-12-2008) ligt. Wil je de inhouding/vergoeding toch verwerken in de betreffende declaratie dan dien je dit handmatig in de urendeclaratie in te geven.

Looncomponenten

Nadat je de knop 'Nieuw' hebt geactiveerd bij een bruto of netto vergoeding/inhouding kun je een looncomponent selecteren. Alle looncomponenten van (reiskosten)vergoedingen belast/onbelast en vergoedingen/inhoudingen (onbelast), met uitzondering van 'Vergoedingen p.o.b.', worden getoond. Deze looncomponenten zijn vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'. Wanneer je de knop 'Selecteren' activeert wordt de vergoeding/inhouding aangemaakt. Wanneer je kiest voor 'Annuleren' wordt je keuze ongedaan gemaakt.

Detailinformatie

Looncomponent

De naam van het looncomponent

Tekst loonspecificatie

De naam van het looncomponent zoals deze op de loonspecificatie wordt getoond. Deze kun je desgewenst aanpassen. Met het activeren van de pijltjestoets wordt de oorspronkelijke naam van het looncomponent getoond.

Bedrag belast / onbelast / % uurln./ Loon / Deeltijdpercentage

Het belaste en/of onbelaste bedrag voor de geselecteerde vergoeding/inhouding. Als je een 'Vergoeding belast' hebt geselecteerd kun je vastleggen of de vergoeding een bedrag is of een percentage van het bruto uurloon uit de plaatsing. Je kunt hier het percentage vastleggen. Indien je hier het vast loon invult moet je hier het loon invullen op basis van de standaard werkweek van de relatie. Met behulp van het deeltijdpercentage kun je instellen dat de flexwerker deeltijd werkt. 

Per

De wijze waarop de vergoeding wordt berekend. Je hebt de keuze uit:

 • Declaratietijdvak (een urendeclaratie is een declaratietijdvak)
  Let op! Als een flexwerker meerdere plaatsingen tegelijk heeft zijn er meerdere urendeclaraties voor een periode, en dus ook meerdere declaratietijdvakken. De vaste beloning die per declaratietijdvak is vastgelegd zal worden verrekend in al deze urendeclaraties. Als een flexwerker drie plaatsingen heeft en dus drie urendeclaraties, dan zijn er drie declaratietijdvakken en zal de vaste beloning drie keer worden ingehouden.
 • Dag (ma t/m vrij)
 • Gewerkte dag
 • Uur
 • Loontijdvak (deze optie is alleen beschikbaar bij 'Netto vaste beloningen')
  Let op! De vaste beloning wordt één keer per loontijdvak ingehouden, ook al heeft een flexwerker meerdere plaatsingen. Je kunt de vaste beloning aan een plaatsing koppelen, maar dit is niet noodzakelijk. De declaratieperiode van de plaatsing (week-, maand- of 4-wekendeclaraties) dient hetzelfde te zijn als het loontijdvak om een inhouding per loontijdvak te kunnen verlonen.
  Vaste beloning die je wel aan een plaatsing koppelt: je koppelt de vaste beloning aan de plaatsing waar deze bij hoort. In de plaatsing zelf kun je namelijk niet kiezen voor de eenheid 'Loontijdvak', vandaar dat je hem in dat geval op deze plek vastlegt. Het is wel van belang dat de urendeclaraties van deze plaatsing elke periode geaccordeerd worden, anders wordt de vaste beloning alsnog niet ingehouden in het betreffende loontijdvak. Je kunt er ook voor kiezen om een nieuwe plaatsing aan te maken waar je de vaste beloning aan wilt koppelen. In dat geval kun je in die plaatsing het vinkje 'Declaratie vullen en accorderen' aanzetten. Nieuw aangemaakte declaraties worden dan namelijk automatisch direct geaccordeerd zodat je hier geen omkijken naar hebt.
  Vaste beloning die je niet aan een plaatsing koppelt: indien je de vaste beloning niet aan een plaatsing koppelt, wordt deze tijdens de verloning gekoppeld aan een willekeurige declaratie van een willekeurige plaatsing. Het is wel van belang dat ten minste één urendeclaratie van een van de plaatsingen elke periode geaccordeerd wordyt anders wordt de vaste beloning alsnog niet ingehouden in het betreffende loontijdvak. De inhouding wordt voorafgaand aan de verloning nog niet getoond in de urendeclaraties. Ondanks dat wordt hij wel toegepast in de verloning, dit zie je ook terug op de pro forma en hier kun je ook zien in welke urendeclaratie/plaatsing de vaste beloning wordt gekoppeld. Na verloning is de vergoeding/inhouding wel terug te zien in de urendeclaratie. Ook op het tabblad 'Vaste beloningen' kun je bij de knop 'Urendeclaraties' per loontijdvak terugzien aan welke declaratie de beloning gekoppeld is.

Vanaf

De datum waarop de vergoeding/inhouding moet ingaan. 

Tot en met

Indien er een einddatum van toepassing is op de vergoeding/inhouding dan kun je die hier invullen.

Gekoppelde plaatsing

Indien je een vast loon vast legt kun je hier de plaatsing koppelen waarbij deze vaste beloning hoort

Actuele status

Indien je een vast loon vast legt zie je hier wat de status is van de vaste beloning.

AO / Loondispensatie (%)

Hiermee is het mogelijk om, wanneer van toepassing, een loondispensatie toe te passen bij de flexwerker. Dit veld kan ook worden gebruikt indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid i.c.m. vast loon. Het vast loon van de flexwerker wordt met het ingegeven percentage verlaagd.

Qua berekening wordt over het 'Loon’ (bedrag) eerst het deeltijdpercentage berekend en dan daarover nog het loondispensatiepercentage. 

Bijvoorbeeld:
Loon € 2000,- (o.b.v. 40 uur)
Deeltijdpercentage 95% (want de flexwerker werkt 38 uur)
€ 2000,- * 95% = € 1900,-
AO / Loondispensatie is 70% 
€ 1900,- * (100% - 70%) = € 570,- loon per loontijdvak

In de NeWML-berekening wordt geen rekening gehouden met de loondispensatie. Bij loondispensatie mag de werknemer namelijk minder dan het wettelijk minimumloon verloond krijgen. (bron: Loondispensatie: de veelgestelde vragen en antwoorden). 

Standaard werkweek

Indien je een vast loon vast legt en een plaatsing hebt gekoppeld word dit velt automatisch gevuld met de standaard werkweek van de relatie waar de flexwerker is geplaatst

Loon per loontijdvak

Indien je vast loon vast legt zie je hier de berekening hoe het vast loon wordt berekend i.c.m. het deeltijd percentage. De uitkomst van deze berekening mag niet onder het wettelijk minimum loon zijn. 

Jaarurennorm toepassen (Alleen beschikbaar I.c.m. een datum 'Vanaf' van 01-01-2024 of later)

Indien je vast loon vast legt kun je (indien van toepassing) aangeven dat je een jaarurennorm wil toepassen. Wanneer je dit vinkje aan zet kun je een aantal uur invullen. Het maximum aantal uur wat kan worden ingevuld = (366 maximum aantal dagen in een (schrikkel) jaar x 24 Maximum aantal uur per dag) 8784uur.

Standaarduren

Indien je vast loon vast legt vul je hier de standaard werkuren in die de flexwerker werkt. Het aantal uur moet overeen komen met de standaard werkweek i.c.m. het deeltijdpercentage. Het is belangrijk om het juiste aantal uur op de juiste dag te vermelden i.v.m. de minimumloon berekening. Meer informatie over het minimumuurloon is te vinden in de FAQ

Tarief per loontijdvak

Indien je vast loon vastlegt kun je met deze knop het tarief vastleggen

Maximum dagen per week

Indien je een netto vergoeding vastlegt per 'Gewerkte dag' heb je de mogelijkheid om in het veld 'Maximum dagen per week' een aantal in te geven. De vergoeding zal dan per gewerkte dag worden toegepast t/m het ingegeven maximum. Let op! Indien je meerdere declaraties verloond voor één loontijdvak, dan wordt het maximum aantal dagen per week voor elke declaratie afzonderlijk berekend.

Bedrag inhouden

Indien je het looncomponent 'ET-uitruil huisvesting' of 'ET-uitruil overige kosten' heeft geselecteerd kun je hier de optie 'Ja, volledig' (indien je hiervoor bent geautoriseerd) of 'Nee' selecteren. Met de optie 'Ja, volledig' wordt het gevraagde bedrag ingehouden, wat bruto niet ingehouden kan worden, wordt netto ingehouden. Met de optie 'Nee' wordt het bedrag wat bruto ingehouden wordt, netto vergoed. Optioneel kun je vanaf 11 juni 2018 als aansluiting op de berekening NeWML ook kiezen voor 'Ja, tot toegestaan minimum'. Raadpleeg voor meer informatie hierover de procesbeschrijving 'NEWML Automatisch corrigeren'.

Uurloon reserveringen

Bij de uitbetaling van reserveringen bij flexwerkers met ET-uitruil wordt standaard het wettelijk minimum uurloon in plaats van het plaatsingsuurloon gebruikt. Met dit veld is het mogelijk om bij flexwerkers waar de ET-uitruil wordt toegepast een ander standaard uurloon vast te leggen voor de uitbetaling van reserveringen. Dit is het uurloon voor de opname reserveringen zoals dat ingevuld wordt bij het aanmaken van een nieuwe urendeclaratie.

Voor bestaande maar nog niet-verloonde declaraties is het nodig om de declaratie te herstellen om de nieuwe gegevens in de declaratie te krijgen. Reeds verloonde declaraties kunnen niet worden herrekend met het nieuwe standaard uurloon. Door middel van het overzicht Collectieve loon-/tariefaanpassingen is het mogelijk om voor meerdere flexwerkers met ET-uitruil tegelijkertijd het uurloon voor opname reserveringen aan te passen.

Daarnaast nog het volgende:

- Bij het vastleggen van een ander afwijkende uurloon bij de 'ET-uitruil huisvesting’ dan bij 'ET-uitruil overige kosten’, wordt het uurloon gebruikt dat vastligt bij 'ET-uitruil huisvesting’;
- Als er meerdere regels van dezelfde uitruil actief zijn, bepaalt de meest recente startdatum het uurloon;
- Verschillende uurlonen bij dezelfde opname reservering zijn niet mogelijk binnen één declaratie, maar wel als er een extra declaratie wordt aangemaakt;
- Indien twee loontijdvakken binnen één declaratietijdvak vallen en de opname reserveringen verspreid over de loontijdvakken worden opgenomen, worden ze uitbetaald in het meest recente loontijdvak.
- Het vastgelegde uurloon reserveringen overrulet de instelling 'Peildatum uurloon reserveringen in loonjaar' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.