Skip to main content
Skip table of contents

Collectieve loon- en tariefaanpassingen

In Easyflex is het mogelijk om alle lonen en/of tarieven tegelijkertijd aan te passen. Je hoeft nu niet apart in elke plaatsing de wijziging vast te leggen, maar je kunt door middel van het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' de aanpassing voor iedere plaatsing direct doorvoeren. Mocht je na het aanzetten van het overzicht en voordat het overzicht gereed is handmatig een loon- en tariefafspraak met dezelfde ingangsdatum vastleggen bij een plaatsing die ook zou worden meegenomen in het proces van het overzicht, dan wordt deze loon- en tariefafspraak overgeslagen. Dit is ook te zien in het rapport.

Specifieke aanpassingen

Via het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' kun je de volgende aanpassingen doen:

1. Alleen lonen aanpassen
2. Alleen tarieven aanpassen
3. Lonen en tarieven aanpassen 
4. Alleen standaard loon aanpassen 
5. Alleen kostprijzen aanpassen zonder loon- en/of tarievenschema
6. Alleen kostprijzen aanpassen met loon- en/of tarievenschema
7. Alleen lonen in plaatsingen aanpassen waar een loonschema is gekoppeld
8. Alleen tarieven in plaatsingen aanpassen waar een tariefschema is gekoppeld
9. Alleen lonen en tarieven aanpassen in plaatsingen waar een loon- en tariefschema is gekoppeld
10. Uurloon voor opname reserveringen bij flexwerkers met ET-uitruil aanpassen bij tabblad 'Vaste beloningen'
11. Ophogen onbelast bedrag reiskosten in plaatsingen waar geen loon- en/of tarievenschema is gekoppeld

Algemeen

Bij een ingangsdatum in het verleden wordt de wijziging alleen doorgevoerd bij verloningen die je na deze actie doet. Het beste is om deze acties te doen voor de datum die je bij ingangsdatum ingeeft.
Voor informatie over alle overige velden die hierin niet worden beschreven, kun je de beschrijving onder over het overzicht raadplegen.

1. Alleen lonen aanpassen

Wanneer je alleen lonen wilt aanpassen, dan zijn de volgende stappen van toepassing:

1. Geef de ingangsdatum in die wordt gebruikt voor de nieuwe loon-en tariefafspraak.
2. Kies bij 'Aanpassing lonen' de optie die van toepassing is:

 • Index: met de ingegeven index worden de lonen opnieuw berekend en verhoogd of verlaagd
 • Ophogen tot minimumloon: bij een verhoging van de minimumlonen kunnen alle lonen die onder het minimumloon liggen automatisch worden opgehoogd
 • Procentueel: de lonen worden verhoogd of verlaagd met het percentage dat wordt ingegeven
 • Vast bedrag: de lonen worden verhoogd of verlaagd met het bedrag dat wordt ingegeven

3. Bij 'Tabel' kun je de loonschaal selecteren (alleen van toepassing wanneer de ABU CAO gevolgd wordt).
4. Kies bij 'Aanpassing tarief' voor 'Niet aanpassen', zodat er in de tarieven niets gewijzigd wordt.

2. Alleen tarieven aanpassen

1. Geef de ingangsdatum in die wordt gebruikt voor de nieuwe loon- en tariefafpraak.
2. Kies bij 'Aanpassing lonen' voor 'Niet aanpassen', zodat er in de lonen niets gewijzigd wordt.
3. Bij 'Tabel' kun je de loonschaal selecteren (alleen van toepassing wanneer de ABU CAO gevolgd wordt).
4. Kies bij 'Aanpassing tarief' de optie die van toepassing is:

 • Kostprijzen kopiëren: alleen de kostprijzen worden aangepast
 • Index: door het ingeven van twee indexwaarden kun je de tarieven verhogen of verlagen
 • Procentueel: de tarieven worden verhoogd of verlaagd met het percentage dat wordt ingegeven
 • Vast bedrag: de tarieven worden verhoogd of verlaagd met het bedrag dat wordt ingegeven

5. Het veld 'Aanpassing doorvoeren voor' wordt beschikbaar, wanneer er een optie is gekozen bij 'Aanpassing tarief'.

3. Loon en tarief aanpassen

1. Geef de ingangsdatum in die wordt gebruikt voor de nieuwe loon- en tariefafpraak.
2. Kies bij 'Aanpassing lonen' de optie die van toepassing is:

 • Index: met de ingegeven index worden de lonen opnieuw berekend en verhoogd of verlaagd
 • Ophogen tot minimumloon: bij een verhoging van de minimumlonen kunnen alle lonen die onder het minimumloon liggen automatisch worden opgehoogd
 • Procentueel: de lonen worden verhoogd of verlaagd met het percentage dat wordt ingegeven
 • Vast bedrag: de lonen worden verhoogd of verlaagd met het bedrag dat wordt ingegeven

3. Bij 'Tabel' kun je de loonschaal selecteren (alleen van toepassing wanneer de ABU CAO gevolgd wordt).
4. Kies bij 'Aanpassing tarief' de optie die van toepassing is:

 • Bedrag gelijk aan loonaanpassing: aan de hand van de loonaanpassing wordt het tarief aangepast met hetzelfde bedrag
 • Index: door het ingeven van twee indexwaarden kun je de tarieven verhogen of verlagen
 • Procentueel: de tarieven worden verhoogd of verlaagd met het percentage dat wordt ingegeven
 • Procentueel gelijk aan loonaanpassing: aan de hand van de loonaanpassing wordt het tarief aangepast met hetzelfde percentage
 • Vast bedrag: de tarieven worden verhoogd of verlaagd met het bedrag dat wordt ingegeven

5. Het veld 'Aanpassing doorvoeren voor' wordt beschikbaar, wanneer er een optie is gekozen bij 'Aanpassing tarief'.

4. Alleen standaard uurloon aanpassen

Let op: Hiermee wordt alleen het uurloon van de flexwerker aangepast dat staat aangegeven op het tabblad 'CAO-overige'.

1. Geef de ingangsdatum in die wordt gebruikt voor de nieuwe loon- en tariefafpraak.
2. Kies bij 'Aanpassing lonen' voor 'Niet aanpassen'.
3. Bij 'Tabel' selecteer je de optie 'N.v.t.'
4. Kies bij 'Aanpassing tarief' voor 'Niet aanpassen'.
5. Bij 'Aanpassing loon' selecteer je de gewenste optie.

5. Alleen kostprijzen aanpassen zonder loon- en/of tarievenschema

1. Geef de ingangsdatum in die wordt gebruikt voor de nieuwe loon- en tariefafpraak.
2. Kies bij 'Aanpassing lonen' voor 'Niet aanpassen', zodat er in de lonen niets gewijzigd wordt.
3. Bij 'Tabel' kun je de loonschaal selecteren (alleen van toepassing wanneer de ABU CAO gevolgd wordt).
4. Kies bij 'Aanpassing tarief' voor 'Kostprijzen kopiëren'.
5. Zet bij 'Overschrijven' het vinkje aan zodat de kostprijs ook bij bestaande loon- en tariefafspraken worden bijgewerkt.
5. Het veld 'Aanpassing doorvoeren voor' wordt beschikbaar, wanneer er een optie is gekozen bij 'Aanpassing tarief'.

6. Alleen kostprijzen aanpassen met loon- en/of tarievenschema

1. Geef de ingangsdatum in die wordt gebruikt voor de nieuwe loon- en tariefafspraak.
2. Kies bij 'Aanpassing lonen' voor 'Bijwerken a.d.h.v. loonschema'.
3. Bij 'Tabel' kun je de loonschaal selecteren (alleen van toepassing wanneer de ABU CAO gevolgd wordt).
4. Kies bij 'Aanpassing tarief' voor 'Bijwerken a.d.h.v. tarievenschema' en laat bij 'Methode voor aanpassen' de optie 'Plaatsing bijwerken' staan.

7. Alleen lonen in plaatsingen aanpassen waar een loonschema is gekoppeld 

1. Geef de ingangsdatum in die wordt gebruikt voor de nieuwe loon- en tariefafspraak.
2. Kies bij 'Aanpassing lonen' voor 'Bijwerken a.d.h.v. loonschema'. De loonschema's moeten van te voren zijn aangepast in 'Beheer > Loon- en tariefafspraken' of 'Relatie > Loon- en tariefafspraken'. 
3. Bij 'Tabel' kun je de loonschaal selecteren (alleen van toepassing wanneer de ABU CAO gevolgd wordt).
4. Kies bij 'Aanpassing tarief' voor 'Niet aanpassen'.

8. Alleen tarieven in plaatsingen aanpassen waar een tariefschema is gekoppeld

1. Geef de ingangsdatum in die wordt gebruikt voor de nieuwe loon- en tariefafspraak.
2. Kies bij 'Aanpassing lonen' voor 'Niet aanpassen'.
3. Bij 'Tabel' kun je de loonschaal selecteren (alleen van toepassing wanneer de ABU CAO gevolgd wordt).
4. Kies bij 'Aanpassing tarief' voor 'Bijwerken a.d.h.v. tarievenschema'. De tarievenschema's moeten van te voren zijn aangepast in 'Beheer > Loon- en tariefafspraken' of 'Relatie > Loon- en tariefafspraken'.

9. Alleen lonen en tarieven aanpassen in plaatsingen waar een loon- en tariefschema is gekoppeld

1. Geef de ingangsdatum in die wordt gebruikt voor de nieuwe loon- en tariefafspraak.
2. Kies bij 'Aanpassing lonen' voor 'Bijwerken a.d.h.v. loonschema'. De loonschema's moeten van te voren zijn aangepast in 'Beheer > Loon- en tariefafspraken' of 'Relatie > Loon- en tariefafspraken'. 
3. Bij 'Tabel' kun je de loonschaal selecteren (alleen van toepassing wanneer de ABU CAO gevolgd wordt).
4. Kies bij 'Aanpassing tarief' voor 'Bijwerken a.d.h.v. tarievenschema'. De tarievenschema's moeten van te voren zijn aangepast in 'Beheer > Loon- en tariefafspraken' of 'Relatie > Loon- en tariefafspraken'.

10. Uurloon voor opname reserveringen bij flexwerkers met ET-uitruil aanpassen bij tabblad 'Vaste beloningen'

1. Geef de ingangsdatum in en kies voor een verwerkingswijze (pro forma / definitief) 
2.  Bij 'Uurloon opname reserveringen bij ET-uitruil' kiezen voor een van de wijzes van aanpassen. 
Let op: er wordt geen nieuwe regel aangemaakt bij 'Vaste Beloningen'; wel wordt de meest recente regel aangepast mits er al een 'uurloon reserveringen' vastligt bij de flexwerker.
Als bij de flexwerker al huisvesting vastligt maar geen uurloon reserveringen, dan wordt er niks aangemaakt/aangepast met dit overzicht.

11. Ophogen onbelast bedrag reiskosten in plaatsingen waar geen loon- en/of tarievenschema is gekoppeld (t.b.v. wijziging belastingvrije reiskostenvergoeding naar 0,23 m.i.v. 01-01-2024)

Let op: deze optie kan pas gebruikt worden zodra loonjaar 2024 beschikbaar is!

1. Geef de ingangsdatum (01-01-2024) in en kies voor een verwerkingswijze (pro forma / definitief)
2. Kies bij 'Aanpassing reiskosten' voor 'Ophogen onbelast bedrag tot wet. maximum'

Wanneer je het overzicht aanmaakt met bovenstaande instellingen wordt het onbelaste bedrag van de reiskostenvergoeding per kilometer aangepast naar 0,23 in de plaatsingen waar geen loon- en/of tarievenschema is gekoppeld. Bijvoorbeeld:

 • In de plaatsing is een reiskostenvergoeding per kilometer aanwezig van 0,21 (onbelast) > deze wordt aangepast naar 0,23 (onbelast)
 • In de plaatsing is een reiskostenvergoeding per kilometer aanwezig van 0,25 (0,21 onbelast en 0,04 belast) > deze wordt aangepast naar 0,23 onbelast en 0,02 belast
 • In de plaatsing is een reiskostenvergoeding per kilometer aanwezig van 0,15 (onbelast) > deze wordt aangepast naar 0,23 (onbelast)

3. Als het tarief ook aangepast moet worden kun je bij 'Aanpassing tarief' kiezen voor één van de volgende opties:

 • Bedrag gelijk aan loonaanpassing
  • I.g.v. tarief in plaatsing: het tarief voor de relatie wordt opgehoogd met hetzelfde bedrag dat toegepast wordt voor de flexwerker (dus stel: in de plaatsing is sprake van een onbelaste reiskostenvergoeding van 0,21 voor de flexwerker, met een tarief van 0,25 voor de relatie. Met deze optie wordt het bedrag voor de flexwerker 0,23 en het tarief voor de relatie 0,29)
  • I.g.v. factor in plaatsing: de ingestelde factor blijft toegepast worden voor de relatie (dus stel: in de plaatsing is sprake van een onbelaste reiskostenvergoeding van 0,21 voor de flexwerker, met factor 2 voor de relatie = tarief 0,42. Met deze optie wordt het bedrag voor de flexwerker 0,23 en het tarief voor de relatie 0,46)
  • I.g.v. marge in plaatsing: de ingestelde marge blijft toegepast worden voor de relatie (dus stel: in de plaatsing is sprake van een onbelaste reiskostenvergoeding van 0,21 voor de flexwerker, met marge 15% voor de relatie = tarief 0,22. Met deze optie wordt het bedrag voor de flexwerker 0,23 en het tarief voor de relatie 0,27)
 • Procentueel gelijk aan loonaanpassing
  • I.g.v. tarief in plaatsing: het tarief voor de relatie wordt opgehoogd met dezelfde procentuele wijziging die wordt toegepast voor de flexwerker (dus stel: in de plaatsing is sprake van een onbelaste reiskostenvergoeding van 0,21 voor de flexwerker, met een tarief van 0,25 voor de relatie. Met deze optie wordt het bedrag voor de flexwerker 0,23 en het tarief voor de relatie 0,27)
  • I.g.v. factor in plaatsing: de ingestelde factor blijft toegepast worden voor de relatie (dus stel: in de plaatsing is sprake van een onbelaste reiskostenvergoeding van 0,21 voor de flexwerker, met factor 2 voor de relatie = tarief 0,38. Met deze optie wordt het bedrag voor de flexwerker 0,23 en het tarief voor de relatie 0,46)
  • I.g.v. marge in plaatsing: de ingestelde marge blijft toegepast worden voor de relatie (dus stel: in de plaatsing is sprake van een onbelaste reiskostenvergoeding van 0,21 voor de flexwerker, met marge 16% voor de relatie = tarief 0,25. Met deze optie wordt het bedrag voor de flexwerker 0,23 en het tarief voor de relatie 0,27)

Let op: indien er in de plaatsing sprake is van een loon- en/of tarievenschema kun je geen gebruik maken van de optie 'Aanpassing reiskosten: ophogen onbelast bedrag tot wet. maximum'. Je zult in dat geval een nieuwe situatie vast moeten leggen in het loon/tarievenschema m.i.v. 01-01-2024, waarna je deze middels het overzicht collectief kunt doorvoeren in de betreffende plaatsingen)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.