Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Loon- en tariefafspraken

Met het overzicht 'Loon- en tariefafspraken' kan je een overzicht genereren van de loon- en tariefafspraken die zijn vastgelegd in de plaatsingen. In het overzicht wordt per looncomponent het tarief, het uurloon, de kostprijs en marge per uur getoond.

 

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor dit overzicht.

Periode

Hier geef je de periode aan waarvan je een selectie wil maken. Alle actieve plaatsingen in deze periode worden getoond. Je hebt de keuze uit:

 • Handmatig opgeven

 • Deze week

 • Deze 4-weken periode

 • Deze maand

 • Dit kwartaal

 • Dit halfjaar

 • Dit jaar

Vanaf/Tot en met

Hier kun je handmatig een periode ingeven indien je bij 'Periode' heeft gekozen voor 'Handmatig opgeven'.

Flexwerker

Wanneer je op flexwerker wil filteren selecteer je hier een flexwerker middels de zoekknop.

Relatie

Wanneer je op relatie wil filteren selecteer je hier een relatie middels de zoekknop.

Sector

Wanneer je het overzicht wilt aanmaken voor een specifieke  selecteer je deze hier middels de zoekknop.

Toon gegevens

Hier kun je kiezen welke gegevens je wil zien op het overzicht: Alleen lonen of Lonen en tarieven.

Historische gegevens

Hier kun je zien welke gegevens je wilt zien op het overzicht. Alleen huidige of huidige en historische loon- en tariefafspraken.

Sorteren

Sorteren op volgorde van:

 • Locatie - Alfabetisch bedrijfsnaam

 • Locatie - Alfabetisch flexwerkernaam

 • Locatie - Datum

 • Alfabetisch bedrijfsnaam

 • Alfabetisch flexwerkernaam

 • Datum

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • registratienummer en naam van de relatie

 • registratienummer en naam van de flexwerker

 • aanvangsdatum van de plaatsing

 • functie van de flexwerker

 • het looncomponent

 • het uurloon van de flexwerker

 • de kostprijs

 • het uurtarief van de relatie

 • marge in Euro per uur

 • het margepercentage

 • datum loon- en tariefafspraak

 • CAO schaal

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. In het exportbestand zijn extra kolommen beschikbaar. Namelijk:

 • nummer van de plaatsing

 • afwijkend BTW tarief (indien van toepassing)

 • geboortedatum

 • datum in dienst

 • bedrag inhouden

 • prestatietoeslag

 • leveringswijze

 • sector

 • business units van de relatie en de plaatsing

 • tarievenschemacode

 • loonschemacode

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.