Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Verloningen met NEWML

Op dit overzicht worden de flexwerkers of vaste medewerkers getoond waarvan het nettoloon binnen een loontijdvak onder het Netto Equivalent Wettelijk MinimumLoon (NEWML) uitkomt. Vervolgens kan hier op worden geacteerd zodat het bedrag gelijk of hoger is. Zodra dit het geval is, verdwijnt de persoon van het overzicht.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Type persoon

Hier kun je een keuze maken uit:

  • Flexwerker
   alleen resultaten van de flexwerkers worden getoond
  • Vaste medewerker
   alleen resultaten van de vaste medewerkers worden getoond

  De keuze 'vaste medewerker' is alleen beschikbaar als u de rechten heeft om deze gegevens in te zien.

  Toon gegevens

  Je hebt de keuze uit:

  • Nettoloon boven NEWML
   alleen de resultaten boven het NEWML worden getoond
  • Nettoloon onder NEWML
   alleen de resultaten onder het NEWML worden getoond
  • Nettoloon boven en onder NEWML
   de resultaten van zowel boven als onder het NEWML worden getoond

  Rapportkeuze

  Je kunt hier kiezen voor 'Gewerkt' en 'Verloond (administratie)'. Als er gekozen is voor 'Gewerkt' wordt er aan de hand van de periode gekeken naar het daadwerkelijk gewerkte loontijdvak. Als er gekozen is voor 'Verloond (administratie)' wordt er aan de hand van de periode gekeken naar het moment waarop een loontijdvak is verwerkt.

  Rapportagetijdvak

  Je hebt de keuze uit:

  • Variabel tijdvak
  • Week
  • 4-wekenperiode
  • Maand
  • Kwartaal
  • Halfjaar
  • Jaar

  Tevens kun je kiezen voor 'Huidige periode', 'T/m huidige periode' of 'Vorige periode'. Met 'Huidige periode' selecteert u bijvoorbeeld deze dag, deze week of deze maand. Met 'T/m huidige periode' selecteert u alles van het kalenderjaar tot en met de huidige periode, bijvoorbeeld t/m vandaag, t/m deze week of t/m deze maand. Met 'Vorige periode' selecteer je bijvoorbeeld vorige week, vorige maand of vorig jaar. Heb je gekozen voor 'Variabel tijdvak' dan kun je handmatig deze data ingeven. Voor NEWML geldt dat de datum moet liggen in of na 2016.

  Vanaf en tot en met

  Hier wordt de datum bepaald afhankelijk van het rapportagetijdvak. Als gekozen is voor 'Variabel tijdvak', dan kunnen de data zelf worden ingegeven.

  Sorteren

  In dit veld geef je de volgorde aan waarop de het resultaat getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

  • Naam persoon
  • Registratienummer persoon

  Overzicht

  Op het overzicht wordt getoond:

  • Registratienummer van de persoon
  • De naam van de persoon
  • Periode
  • Loontijdvak
  • Volgnummer van de loonspecificatie
  • Toegestaan NEWML, hier wordt het NEWML bedrag min de toegestane inhoudingen getoond
  • Netto te betalen, hier wordt het netto te betalen bedrag van de loonstrook getoond.
  • Verschil NEWML, hier staat het bedrag dat nog onder of boven het NEWML is na correctie van de toegestand inhoudingen voor zorgverzekering en huisvesting)

  Exportbestand

  Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. In het exportbestand zijn extra kolommen beschikbaar. Namelijk:

   • Leeftijd, hier wordt de leeftijd van de flexwerker op de laatste dag van het betreffende loontijdvak getoond.

   • Start loontijdvak, hier wordt de begindatum van het loontijdvak van de regel getoond.

   • Eind loontijdvak, hier wordt de einddatum van het loontijdvak van de regel getoond.

   • Minimumloon, hier wordt t/m 2023 het minimumloon van het loontijdvak voor de leeftijd van de flexwerker getoond. Vanaf 2024 wordt hier het wettelijk minimum uurloon voor de leeftijd van de flexwerker getoond.

   • Totaal bruto minimumloon, hier wordt het bruto wettelijk minimumloon getoond gebaseerd op het aantal verwerkte uren zodat de toegestane inhouding voor ET-uitruil huisvesting berekend kan worden.

   • 25% van WML, hier wordt 25 % van het bruto wettelijk minimumloon getoond.

   • Uren NEWML, hier wordt het aantal uren getoond welke meetellen voor het NEWML.

   • Bruto inhouding ET huisvesting, hier wordt de bruto inhouding ET huisvesting getoond.

   • Bruto inhouding ET overig, hier wordt de bruto inhouding ET overig getoond.

   • NEWML, hier wordt het netto equivalent wettelijk minimumloon getoond.

   • Netto loon hier wordt het netto loon voor de (toegestane) inhoudingen en vergoedingen getoond.

   • Netto inhouding ET huisvesting, hier wordt de netto inhouding ET huisvesting getoond. Eventuele correcties en verrekeningen vanuit het automatisch corrigeren zijn in dit bedrag verrekend.

   • Netto inhouding ET overig, hier wordt de netto inhouding ET overig getoond. Eventuele correcties en verrekeningen vanuit het automatisch corrigeren zijn in dit bedrag verrekend.

   • Inhouding zorgverzekering, hier wordt de netto inhouding voor de zorgverzekering getoond.

   • Cumulatieve overige inhoudingen, hier worden alle inhoudingen naast de zorgverzekering en ET-uitruil voor huisvesting of overige getoond.
    Let op: indien er een negatieve vergoeding gebruikt wordt als inhouding wordt deze hier niet in meegenomen.

   • Verrekening voorschot, hier wordt het verrekende voorschot getoond.

   • Loonbeslag, hier wordt het ingehouden loonbeslag getoond.

   • ET overige vergoedingen netto, hier wordt de netto vergoeding van de et-uitruil overige vergoedingen getoond.

   • Cumulatieve overige vergoedingen, hier worden alle vergoedingen getoond.

   • ET huisvesting gevraagd, hier wordt het gevraagde bedrag voor de ET huisvesting getoond.

   • ET overige gevraagd, hier wordt het gevraagde bedrag voor ET overige kosten getoond.

   t.b.v. Van der Voort Groep zijn onderstaande kolommen toegevoegd aan de export. Van der Voot Groep biedt de mogelijkheid om op basis van dit exportbestand het negatieve bedrag NEWML te incasseren bij de flexwerker. Daarom zijn de nationaliteit/taal en communicatiegegevens van de flexwerker toegevoegd. Voor de uitvoering hiervan kun je contact opnemen met Van der Voort Groep.

   • Dossiernummer (uit het tabblad 'Identiteitsgegevens van de flexwerker')

   • Voornaam

   • Achternaam

   • E-mailadres

   • Mobiel telefoonnummer

   • Vast telefoonnummer

   • Taal, Engels (1), Nederlands (2), Duits (3) en Pools (4). Aan de hand van de in Easyflex ingegeven nationaliteit wordt de code bepaald. Als deze afwijkend is als één van deze 4, dan altijd Engels

   • Burgerservicenummer

   JavaScript errors detected

   Please note, these errors can depend on your browser setup.

   If this problem persists, please contact our support.