Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Middelen

Met dit overzicht kun je een totaal-, detail- of jaaroverzicht van alle middelen produceren. Met behulp van de selectiecriteria bepaal je of je een totaaloverzicht van de middelen of een detailoverzicht met alle koppelingen of een jaaroverzicht met alle koppelingen wilt maken, voor welke middelen en met welke status.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor dit overzicht.

Verwerkingswijze

Je kunt kiezen uit:

 • Totaal
  Deze selectie toont de middelen.
 • Detail
  Deze selectie toont de middelen met de koppelingen.
 • Jaar
  Deze selectie toont de middelen met de koppelingen van het hele jaar

Controleperiode

Hier geef je aan voor welke periode je het overzicht wilt opvragen, je hebt de keuze uit;

 • Vandaag
 • Handmatig opgegeven

Peildatum / Loonjaar

Bij verwerkingswijze 'Totaal' of 'Detail' wordt hier 'Peildatum' getoond en kun je bij een handmatige controleperiode de gewenste peildatum voor het overzicht invullen. het opmaken van het overzicht invullen. Maak je het overzicht aan met verwerkingswijze 'Jaar' dan wordt hier 'Loonjaar' getoond en kun je het gewenste loonjaar selecteren waarvoor je het overzicht wilt aanmaken.

Categorie

Je kunt een categorie selecteren waarvoor je het overzicht wilt aanmaken.

Soort middel

Je kunt het soort middel selecteren waarvoor je het overzicht wilt aanmaken.

Middel

Je kunt het middel selecteren waarvoor je het overzicht wilt aanmaken

Alleen gekoppelde middelen

Bij verwerkingswijze 'Totaal' kun je bepalen of je het overzicht wilt aanmaken alleen voor middelen die een koppeling met een flexwerker hebben of voor alle middelen. Staat het vinkje aan dan worden alleen de middelen meegenomen met een koppeling en staat het vinkje uit dan worden alle middelen meegenomen. Bij verwerkingswijze 'Detail' en 'Jaar' staat deze selectie altijd aan.

Status

Bij verwerkingswijze 'Totaal' kun je de status selecteren waarvoor je het overzicht wilt aanmaken:

 • Actief
 • Afgeschreven
 • Vervallen

Bij verwerkingswijze 'Jaar' staat de selectie standaard op 'Actief' en bij verwerkingswijze 'Detail' staan alle statussen standaard aangevinkt. Deze zijn niet te wijzigingen.

Sorteren

Sorteren op volgorde van:

 • Middel - soort middel

 • Soort middel - middel
 • Middel - soort middel - reg. nr.

 • Soort middel - middel - reg. nr.
 • Middel - soort middel - flexwerkernaam

 • Soort middel - middel - flexwerkernaam

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • middel

 • soort middel

 • beschikbaarheid (aantal actieve middelen)
 • beschikbaar (aantal beschikbaar om nog uit te geven)
 • afgeboekt
 • aanschafwaarde
 • restwaarde
 • levensduur
 • Status

Het detailoverzicht toont de volgende aanvullende informatie:

 • registratienummer van de flexwerker

 • naam van de flexwerker

 • uitgiftedatum
 • innamedatum

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.
Aanvullend op de PDF wordt het volgende getoond:

 • categorie
 • afgeschreven
 • vervallen
 • totaal aangemaakt
 • gekoppeld looncomponent
 • omschrijving
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.