Berichtsoort: Algemeen

Door het activeren van dit overzicht worden de urendeclaraties welke de status 'gereed voor verwerking' hebben definitief verwerkt.

 

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht. 

Middels de selectiecriteria is het mogelijk om alle geaccordeerde urendeclaraties te verlonen en/of factureren maar je kunt ook allerlei andere combinaties maken zoals verlonen per relatie, factureren per flexwerker, 1 specifieke flexwerker verlonen of 1 specifieke relatie factureren. Om alle flexwerkers van één relatie te verlonen selecteer je 1 relatie in combinatie met de optie 'Verlonen'. Dan worden alle flexwerkers van de geselecteerde relatie verloond. Heeft de flexwerker ook geaccordeerde declaraties bij andere relaties? Dan worden deze declaraties nog niet verloond en kan het voorkomen dat de flexwerker dus meerdere loonspecificaties krijgt voor hetzelfde tijdvak met de gewerkte uren bij de verschillende relaties of verschillende loonspecificaties. Selecteer je een flexwerker én een relatie dan worden alleen de uren verloond of gefactureerd die op de specifieke combinatie van flexwerker en relatie betrekking hebben.

Type persoon

Standaard wordt hier 'Flexwerker' getoond. Indien je ook vaste medewerkers verloond kun je hier met behulp van de pijltjestoets 'Vaste medewerkers' selecteren.

Persoon

Met de optie 'Persoon' kan één specifieke vaste medewerker of flexwerker worden geselecteerd voor de verloning.

Relatie

Met de optie 'Relatie' kan één specifieke relatie worden geselecteerd voor de facturatie

Verlonen

Met de optie 'Verlonen' worden de urendeclaraties verloond en uitbetaald aan de flexwerkers.

Factureren

Met de optie 'Factureren' worden de urendeclaraties gefactureerd aan de relaties.

Frequentie

Je dient aan te geven met welke frequentie de factureringsgegevens verwerkt moeten worden. Je hebt de keuze uit:

 • wekelijks

 • 4 wekelijks

 • maandelijks

Documentdatum op factuur

Je kunt de factuurdatum zelf bepalen. Wanneer je kiest voor 'Automatisch bepalen' worden de facturen opgemaakt en doorgeboekt op de datum van de zondag van de voorgaande week. Wil je een andere datum tonen op de factuur, dan kies je voor 'Handmatig'. Vervolgens kun je de factuurdatum invullen en deze datum wordt getoond op de facturen. De Documentdatum heeft geen invloed op de financiële boekingsdatum en/of de datum in de journaalposten verkopen.

Factuur- en boekingsdatum

Je kunt de factuurdatum zelf bepalen. Wanneer je kiest voor 'Automatisch bepalen' worden de facturen opgemaakt en doorgeboekt op de datum van de zondag van de voorgaande week. Bij de betaaltermijn wordt gerekend vanaf de zondag van de voorgaande week. Deze instelling is standaard. Als je bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Facturen' de optie 'Aanmaakdatum vermelden' aanvinkt, dan wordt de betaaltermijn vanaf de aanmaakdatum van de factuur gerekend. De boekingsdatum van de facturen wijzigt niet. Deze blijft de zondag van de voorgaande week.

Wil je echter een andere factuur- en boekingsdatum, dan kies je voor 'Handmatig'. Vervolgens kun je dan de factuurdatum invullen en de facturen worden opgemaakt én doorgeboekt volgens de ingegeven factuurdatum.

Indien je alleen de 'Afwijkende factuurdatum' vult beïnvloed deze zowel de datum op de factuur als de boekingsdatum / datum in de journaalposten verkopen.
Indien je zowel de 'Afwijkende factuurdatum' als de 'Documentdatum' vult dan heeft de 'Afwijkende factuurdatum' alleen gevolgen voor de boekingsdatum / datum in de journaalposten verkopen en wordt de 'Documentdatum' getoond op de factuur.

Factureren handmatig

Wanneer je handmatig facturen hebt gemaakt en deze moeten via een batch verwerkt worden, dan dien je deze optie aan te vinken.

Sorteren

Je kunt binnen verwerken urendeclaraties geen sorteringen aangeven.

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

 • het registratienummer en de naam van de flexwerker

 • woonplaats

 • een melding

Ook wordt het totaal aantal flexwerkers getoond.

Wanneer je ook factureert wordt op de volgende pagina getoond:

 • het registratienummer van de flexwerker

 • het debiteurennummer

 • bedrijfsnaam

 • bezoekplaats

 • een melding

Ook wordt het totaal aantal relaties getoond.

Indien er declaraties zijn welke niet worden verwerkt omdat ze bijvoorbeeld de status 'Gereed voor eindaccordering' hebben dan worden deze op een apart overzicht vermeld.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.