Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - StiPP-controle

Dit overzicht bevat de gewenste informatie voor de SNCU controleur inzake het StiPP Pensioen: de allereerste ingangsdatum en de einddatum van het StiPP Pensioen. 

Selectiecriteria

Voor dit overzicht zijn er geen selectiecriteria beschikbaar.

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

  • het registratienummer van de flexwerker
  • de roepnaam van de flexwerker
  • de voorvoegsels van de achternaam van de flexwerker
  • de achternaam van de flexwerker
  • de voorvoegsels van de meisjesnaam van de flexwerker
  • de meisjesachternaam van de flexwerker
  • de allereerste ingangsdatum van het StiPP Pensioen
  • de einddatum van het StiPP Pensioen

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.