Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Leegloop

Op dit overzicht wordt de leegloop van de werkmaatschappij getoond. We spreken van leegloop als er tijdelijk geen werk is voor een flexwerknemer met een uitzendovereenkomst gebaseerd op een vast aantal uren. Dit is van toepassing op flexwerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

Middels dit overzicht kun je controleren of de verloonde uren van de flexwerkers overeenkomen met de uren welke zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst op het tabblad 'Cao-overige'.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Toon gegevens

 • Uren onder contracturen
 • Alles tonen

Status declaratie

Je kunt een keuze maken uit de urendeclaraties met de status 'Verloond', de status 'Wachten' en alle urendeclaraties welke '(deels) Geaccordeerd' zijn . Standaard staan alle opties aangevinkt.

Rapportagetijdvak

Je hebt de keuze uit:

 • Variabel tijdvak
 • Week
 • 4-wekenperiode
 • Maand
 • Kwartaal
 • Halfjaar
 • Jaar

Tevens kun je kiezen voor 'Huidige periode' of 'Vorige periode'. Met 'Huidige periode' selecteer je bijvoorbeeld deze week of deze maand of dit jaar. Met 'Vorige periode' selecteer je bijvoorbeeld vorige week, vorige maand of vorig jaar. Heb je gekozen voor 'Variabel tijdvak' dan kun je handmatig deze data ingeven met een maximale periode van 2 jaar en 10 dagen.

Vanaf

De datum vanaf wanneer de controleperiode aanvangt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van het rapportagetijdvak. Alleen wanneer je bij rapportagetijdvak 'variabel tijdvak' hebt geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Tot en met

De datum waarop de controleperiode eindigt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van het rapportagetijdvak. Alleen wanneer je bij rapportagetijdvak 'variabel tijdvak' hebt geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Contracten met uitsluiting loondoorbetaling uitsluiten

Je hebt de mogelijkheid om flexwerkers met een contract met uitsluiting loondoorbetaling uit te sluiten.

Indien je deze optie aanvinkt worden flexwerkers waarbij een arbeidsovereenkomst met uitsluiting van loondoorbetaling vastligt uitgesloten van het overzicht.

Sorteren

Je kunt binnen leegloop geen sorteringen aangeven.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • het registratienummer van de flexwerker op volgorde

 • de naam van de flexwerker

 • de contracturen

 • de ingevoerde uren

 • periode type
  de periode die is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

 • periode
  de periodes die binnen het gekozen rapportagetijdvak vallen

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

Aanvullend op de PDF wordt het volgende getoond:

 • Startdatum arbeidsovereenkomst
 • Einddatum arbeidsovereenkomst

Tips

 • Alle looncomponenten (uren) welke zijn ingegeven in de urendeclaratie op het tabblad 'Urenspecificatie' tellen mee als ingevoerd uur.
 • Alle declaraties/uren binnen de contractperiode worden bij elkaar opgeteld en als totaal getoond. Houd er dus rekening mee dat dit meerdere urendeclaraties kunnen zijn. 
 • Voorbeeld 1: 
  Flexwerker heeft contracturen per maand en urendeclaraties per week
  De uren op 01-01-2022 t/m 31-01-2022 worden bij elkaar opgeteld en komen uit de declaraties van week 2021-52 t/m 2022-05.
 • Voorbeeld 2:
  Flexwerker heeft contracturen per week en urendeclaraties per maand
  De uren op 03-01-2022 t/m 09-01-2022 worden bij elkaar opgeteld en komen uit de declaratie van januari.
 • Afhankelijk van de selectiecriteria worden verloonde, (deels) geaccordeerde declaraties en declaraties met de status 'wachten' meegenomen.
 • Vaste medewerkers, flexwerkers met nul-urencontracten en opvolgend werkgeverschap zijn uitgesloten van dit overzicht.
 • Indien een flexwerker meerdere arbeidsovereenkomsten heeft binnen de opgegeven periode worden meerdere regels getoond.
 • Start een flexwerker halverwege de periode dan worden toch de volledige uren per periode getoond. Je dient zelf te controleren of het aantal uren klopt.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.