Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Journaalposten verkopen/inkopen

Aanmaken van journaalposten voor financiële administratie (verkopen/inkopen).

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Soort boekingen

Je dient een keuze te maken voor de soort boekingen waarvoor je een overzicht wilt genereren. Je hebt de keuze uit:

 • Verkopen
  Wanneer je kiest voor verkopen, worden de journaalposten aangemaakt voor je verkopen
 • Inkopen
  Wanneer je kiest voor inkopen, worden de journaalposten aangemaakt voor je inkopen (indien reverse billing actief is)

Selectie boekingsperioden

Je dient een keuze te maken voor de boekingsperioden waarvoor je een overzicht wilt genereren. Je hebt de keuze uit:

 • Automatisch
  wanneer je kiest voor automatisch, wordt het loonjaar en de periode automatisch gevuld

 • Handmatig
  wanneer je kiest voor handmatig, dien je zelf het loonjaar en de periode in te geven

Loonjaar

Wanneer je de boekingsperiode automatisch vastgesteld, wordt het loonjaar gevuld met het huidige loonjaar. Stelt je de boekingsperiode handmatig vast, kan je een keuze maken tussen alle operationele en afgesloten loonjaren. Wanneer er voor een bepaald loonjaar nog geen gegevens zijn vastgelegd voor de financiële administratie, toont Easyflex een foutmelding.

Vanaf periode

Wanneer je de boekingsperiode automatisch hebt vastgesteld, wordt bij 'Vanaf periode' altijd periode 01 getoond. Achter de periode staat de status van de periode, deze kan zijn open of gesloten. Je kunt verder geen keuze maken. Ook wanneer je de boekingsperiode handmatig vaststelt, wordt periode 01 getoond. Echter kun je nu met de pijltjestoets een keuze maken voor een andere beschikbare periode.

Tot en met periode

Wanneer je de boekingsperiode automatisch heeft vastgesteld, controleert Easyflex aan de hand van de huidige systeemdatum welke boekingsperiode de huidige is en deze wordt bij 'Tot en met periode' getoond. Achter de periode staat de status van de periode, deze kan zijn open of gesloten.  Je kunt verder geen keuze maken. Ook wanneer je de boekingsperiode handmatig vaststelt, controleert Easyflex aan de hand van de huidige systeemdatum welke boekingsperiode de huidige is en deze wordt bij 'Tot en met periode' getoond. Echter kun je nu met de pijltjestoets een keuze maken voor een andere beschikbare periode. Je kunt kiezen uit alle periodes ná de eerder geselecteerde 'Vanaf periode'.

Verwerkingswijze

Je bent verplicht een keuze te maken voor de verwerkingsmodus. Je kunt kiezen uit:

 • Definitief
  het overzicht wordt definitief aangemaakt

 • Pro-forma
  het overzicht wordt aangemaakt ter informatie, er wordt niet doorgeboekt en/of gesloten

Posten afgesloten periode

Wanneer er posten binnen een gesloten periode vallen, dien je aan te geven wat er met deze posten moet gebeuren, je kunt kiezen uit:

 • Boeken in eerst beschikbare open periode
  de posten worden geboekt in de eerst beschikbare open periode

 • Niet boeken
  de posten worden niet geboekt

Niet exporteren
Factuur vervaldatum: Indien deze optie aangevinkt staat, zal de vervaldatum van de factuur niet meegegeven worden in het exportbestand. 

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de journaalpost getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Rekeningnummer

 • Datum

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • het boekjaar (loonjaar)

 • de periode en het tijvak welke hoort bij de genoemde periode

 • dagboek
  naam van het financieel pakket waarmee een koppeling is gemaakt bijvoorbeeld Exact

 • uitvoer
  dagboekcode voor het boeken van loonverwerkingen zoals vastgelegd in het veld 'Memoriaal' bij Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie

 • journaal
  dit is het volgnummer van de journaalpost
  Let op: deze telt zowel de journaalpost lonen als verkoop

 • het debiteurennummer

 • rekeningnummer (grootboekrekening)

 • debiteur/crediteur en rekeningnaam

 • factuurnummer en kostenplaats

 • verzamelrekening en kostensoort

 • datum van verloning

 • jaar (boekjaar)

 • per
  periode van boeken

 • debet

 • credit

 • verwerkt debet

 • verwerkt credit

Exportbestand

Indien er gekozen is voor een koppeling met een financieel administratiepakket is er een exportbestand beschikbaar. Het formaat is afgestemd op het geselecteerde administratiepakket.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.