Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Wissen journaalposten lonen

Let op! dit overzicht maak je alleen aan indien er wijzigingen zijn in het rekeningschema, de financiële administratie of de rekeningspecificatie van de looncomponenten. Met dit overzicht kun je de journaalposten lonen wissen die zijn aangemaakt. Dit is alleen mogelijk voor loonjaren vanaf 2009. Als dit overzicht aangemaakt is kun je de journaalposten lonen opnieuw aanmaken voor het loonjaar tot en met de meest recente loongegevens. Houdt er rekening mee dat eventueel eerder geïmporteerde journaalposten lonen in je financieel pakket ook dienen te worden gecorrigeerd.

Let op! Wij adviseren je om de nieuwe journaalpost lonen per periode aan te maken.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Loonjaar

Hier selecteer je het loonjaar.

Sorteren

Je kunt binnen wissen journaalposten lonen geen sortering aangeven.

Overzicht

Op dit overzicht wordt de volgende melding getoond: Alle journaalposten lonen van het loonjaar .... zijn op (dd-mm-jj) gewist.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.