Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Controlelijst bedrijfsinstellingen

Op dit overzicht worden alle mogelijke problemen m.b.t. de bedrijfsinstellingen vermeld. De problemen kunnen de volgende statussen hebben:

 • Aandachtspunt
  De meldingen van dit type beïnvloeden de mogelijkheden binnen Easyflex, bijvoorbeeld 'Looncomponent is uitgeschakeld'.
 • Waarschuwing
  De meldingen van dit type zijn informatief, bijvoorbeeld: 'Template overeenkomst bepaalde tijd ontbreekt'.
 • Probleem
  Alle meldingen van dit type dienen te worden opgelost voor opheffing van de blokkade van het verlonings- en factureerproces, bijvoorbeeld: Voor rekeninggroep 'Kosten' is geen rekening gespecificeerd.
 • Probleem (aut. hersteld)
  Easyflex heeft deze meldingen automatisch opgelost door de kostprijs berekening uit te voeren, bijvoorbeeld: Voor een looncomponent is in het jaar .... (operationeel loonjaar) geen kostprijsfactor berekend.

Je kunt deze controlelijst op eigen initiatief verwerken. Verder zal Easyflex een melding geven voor het aanmaken van de controlelijst wanneer er nieuwe gegevens in 'Beheer' zijn toegevoegd of wanneer gegevens gewijzigd zijn. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er problemen zijn waardoor je niet kunt verlonen of factureren. De eventuele problemen op de controlelijst dienen eerst opgelost te worden.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Jaar

Je dient het jaar, waarvoor je de controlelijst wilt verwerken, te selecteren. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren met de statussen 'Geactiveerd', 'Operationeel', 'In afsluitfase' en 'Afgesloten'. Easyflex toont automatisch het operationele loonjaar. Door het activeren van de pijltjestoets kun je een keuze maken uit de (eventueel) overig aanwezige loonjaren.

Sorteren

Je kunt binnen de controlelijst bedrijfsinstellingen geen sorteringen aangeven.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • Het geselecteerde loonjaar
 • Het onderdeel binnen Easyflex waar de melding over gaat
 • Het volgnummer van de melding
 • Het type probleem
  Dit kan zijn:
  • Controleer
  • Kritiek probleem
  • Probleem
  • Probleem journaalpost
  • Probleem loonbelasting
  • Probleem (hersteld)
  • Waarschuwing
  • Aandachtspunt
  • Overbodig
 • Een toelichting

Per type probleem is te zien waar deze melding invloed op heeft. Dit wordt dikgedrukt getoond bij 'Resultaat'. Het onderdeel 'Status' toont of Easyflex operationeel is.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.