Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Rapportage handmatige omzet

Rapportage handmatige omzet geeft de mogelijkheid een rapport te maken van de handmatige omzet. Het betreft omzet welke is gegenereerd door handmatige facturatie.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Rapportbron

Hier geef je aan hoe het overzicht de omzet moet tonen. Je hebt de keuze uit:

 • Per relatie

 • Per locatie

 • Per rayon

 • Per medewerker (accordering)

 • Per relatiebeheerder (excl. tijdelijk beheer)

 • Per relatiebeheerder (incl. tijdelijk beheer)

Rapportkeuze

Je moet een rapportkeuze aangeven, je hebt de keuze uit:

 • Commercieel
  laat omzet zien van handmatige facturen welke zijn gefactureerd met de looncomponenten waarbij 'in statistiek opnemen' is gekozen voor 'Ja'

 • Boekhoudkundig
  laat omzet zien van alle handmatige facturen, ongeacht de instelling van het looncomponent

Rapportagetijdvak

Voor elk overzicht kun je een rapportagetijdvak selecteren. Je hebt de keuze uit:

 • Variabel tijdvak

 • Dag

 • Week

 • 4-weken periode

 • Maand

 • Kwartaal

 • Halfjaar

 • Jaar

Tevens kun je kiezen voor 'Huidig(e)' of 'Vorig(e)'. Met 'Huidig(e)' selecteer je de huidige periode, bijvoorbeeld deze dag, deze week, deze maand. Met 'Vorig(e)' selecteer je de vorige periode, bijvoorbeeld de vorige dag, de vorige week, de vorige maand. Afhankelijk van de instellingen bij Bedrijfsinstellingen > Productieweek worden de juiste gegevens van de betreffende periode getoond. Als de productieweek op 'Automatisch - vorige periode'  staat kun je in dit overzicht ook het beste kiezen voor 'Vorige'. Staat  de productieweek op 'Automatisch - huidige periode'  dan kun je in dit overzicht het beste kiezen voor 'Huidige'.

Kolom 1 / Kolom 2

Elk overzicht bestaat uit twee kolommen, zo kun je twee tijdvakken vergelijken. Je hebt de keuze uit:

 • Van dit jaar

 • Van vorig jaar

 • Van dit jaar (tot en met)

 • Van vorig jaar (tot en met)

De 'vanaf' en 'tot en met' data worden automatisch gevuld naar aanleiding van de ingeven rapportagetijdvakken en jaarselecties. Als je hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak' dan kun je handmatig deze data ingeven, standaard wordt de huidige systeemdatum getoond.

Overzichten

Je kunt een selectie maken welke gegevens op het overzicht getoond moeten worden, je hebt de keuze uit:

 • Locatie

 • Rayon

 • Werkmaatschappij

Per looncomponent

Je kunt bepalen of er detailgegevens per looncomponent moeten worden afgedrukt, je kunt kiezen voor 'Ja' of voor 'Nee'.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst getoond dient te worden. Als je bij rapportbron hebt gekozen voor 'Per relatie' dan heb je de keuze uit:

 • Registratienummer (relatie)

 • Debiteurennummer (relatie)

 • Bedrijfsnaam (Zoeknaam relatie)

Wanneer je bij rapportbron hebt gekozen voor 'Per locatie' of 'Per rayon' dan kun je hier geen keuze maken.

Als je bij rapportbron hebt gekozen voor 'Per medewerker (accordering)', 'Per relatiebeheerder (excl. tijdelijk beheer)' of 'Per relatiebeheerder (incl. tijdelijk beheer)' dan heb je de keuze uit:

 • Registratienummer (medewerker)

 • Achternaam (medewerker)

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

 • de geselecteerde bron (relatie, locatie, rayon, medewerker of relatiebeheerder)

 • de omschrijving

 • de omzet van de geselecteerde periode in kolom 1

 • de omzet van de geselecteerde periode in kolom 2

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.