Skip to main content
Skip table of contents

BI > Productieweek

Op dit tabblad wordt de door Easyflex gehanteerde productieweek getoond. De productieweek is in principe de huidige week aan de hand waarvan Easyflex bepaalde gegevens samenstelt en processen afwikkelt. Zo worden aan de hand van de productieweek bijvoorbeeld de gegevens voor de omzetstatistieken en de loonbelastingaangifte opgebouwd. Je kunt dit tabblad pas verwerken nadat je het tabblad 'loonjaren' hebt verwerkt (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonjaren). Wanneer je dit nog niet hebt gedaan, geeft Easyflex je hiervan een melding.

Bepalen productieweek

Het bepalen van de productieweek kan volledig geautomatiseerd verlopen maar kan ook door jou zelf worden bepaald. Dit laatste kan gemakkelijk zijn voor de gebruikers die de gegevens van voorgaande perioden administratief gezien nog in de juiste periode willen verwerken. Geadviseerd wordt om de productieweek automatisch te laten verlopen indien er verder geen redenen zijn om deze handmatig te bepalen. Je kunt deze keuze op ieder gewenst moment aanpassen.

Je kunt kiezen uit drie instelmogelijkheden:

  • Automatisch - huidige periode

    Voor de financiƫle administratie worden alle verloonde urendeclaraties geboekt op de datum van verloning. Dus zowel urendeclaraties van de huidige periode als van de vorige periode worden geboekt in de huidige periode. Bijvoorbeeld; productiejaar/week is 2008-03. Urendeclaraties tot en met 30-12-2007 worden geboekt in week 52 van 2007 of periode 13 van 2007 of maand december van 2007 (afhankelijk van de periode van de urendeclaratie). Dit is alleen mogelijk wanneer boekjaar 2007 nog niet is afgesloten. Wanneer boekjaar 2007 is afgesloten worden deze urendeclaraties geboekt zoals alle overige urendeclaraties: in week 3 van 2008 of periode 1 van 2008 of maand januari van 2008 (afhankelijk van de periode van de urendeclaratie).  • Automatisch - vorige periode

    Voor de financiƫle administratie worden de verloonde urendeclaraties van de huidige periode geboekt in de huidige periode. Urendeclaraties van vorige periode worden geboekt op de vorige periode. Bijvoorbeeld; productiejaar/week is 2008-03. Urendeclaraties tot en met 30-12-2007 worden geboekt in week 52 van 2007 of periode 13 van 2007 of maand december van 2007 (afhankelijk van de periode van de urendeclaratie). Dit is alleen mogelijk wanneer boekjaar 2007 nog niet is afgesloten. Wanneer boekjaar 2007 is afgesloten worden deze urendeclaraties geboekt zoals de urendeclaraties tot en met 13-01-2008 (de zondag van de vorige periode): deze worden geboekt in week 2 van 2008 of periode 1 van 2008 of maand januari van 2008 (afhankelijk van de periode van de urendeclaratie). Urendeclaraties tot en met 20-01-2008 worden geboekt in week 3 van 2008 of periode 1 van 2008 of maand januari van 2008 (afhankelijk van de periode van de urendeclaratie).  • Handmatig

    Je kunt nu handmatig het productiejaar en de productieweek vastleggen. Afhankelijk van de instelling toont Easyflex hoe de urendeclaraties geboekt zullen worden.Productiejaar/week

Wanneer je gekozen hebt voor het automatisch bepalen van de productieweek, verschijnen het productiejaar en de productieweek automatisch op het scherm en kun je deze instellingen niet wijzigen. De gegevens worden elke week automatisch door Easyflex aangepast. Wanneer je gekozen hebt voor het handmatig bepalen van de productieweek, dan dien je het gewenste productiejaartal en weeknummer te selecteren. Alleen de jaartallen van de loonjaren waarvan de status 'operationeel' is kun je selecteren. De gegevens worden nu niet elke week automatisch door Easyflex aangepast. Je dient hiervoor zelf zorg te dragen. Wanneer je deze gegevens niet elke week aanpast, zullen alle boekingen worden verwerkt in de periode welke op dit tabblad getoond worden.

Verantwoording urendeclaraties

Aan de hand van de getoonde productieweek presenteert Easyflex op het tabblad een overzicht met alle boekingsperioden (Week, 4-weken, maand, kwartaal, halfjaar en jaar). Aan de hand van het weeknummer van de te verwerken urendeclaraties kun je dan precies zien in welke periode Easyflex de gegevens van die urendeclaratie verantwoordt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.