Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Ingehouden premie verzekeringen

Berichtsoort: Loonadministratie

Van de ingehouden premies van verzekeringen kan je een overzicht maken. Hiermee kan je gemakkelijk controleren of de factuur die je van de verzekeraar ontvangt ook daadwerkelijk klopt met de ingehouden premies.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Verzekeraar/Polisnummer

Hier selecteer je de verzekeraar waarvan je een controlelijst van ingehouden premies wilt aanmaken. Afhankelijk van de beschikbare opties kun je een keuze maken of wordt het veld standaard gevuld.

Vanaf / Tot en met

Je dient altijd een waarde (begin- en einddatum) op te geven in de velden 'Vanaf' en 'Tot en met'. Met behulp van de 'kalender-knop' kun je een datum selecteren, of deze handmatig invoeren.

Flexwerker

Indien je de ingehouden premie(s) van een specifieke flexwerker wilt inzien, selecteer je hier de betreffende flexwerker. Als je een overzicht van alle flexwerkers wilt hebben laat je dit veld leeg.

Cumuleren

Je hebt hier de keuze uit:

  • cumuleren per flexwerker
    Per flexwerker wordt het totaal aan ingehouden premies getoond.

  • niet cumuleren
    Alle ingehouden premies van flexwerkers worden per loontijdvak getoond.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

  • de naam van de flexwerker

  • registratienummer van de flexwerker

  • periode waarin de premie is ingehouden

  • het saldo van de ingehouden premie

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.