Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Verwijder overzichten

Met dit overzicht is het mogelijk om overzichten die eerder zijn aangemaakt te verwijderen. Alleen overzichten van een jaar of ouder kunnen worden verwijderd. Door een selectie te kiezen kun je bepalen welke overzichten verwijderd moeten worden. Hierbij kun je ook een tijdvak kiezen (jaartal of variabel tijdvak). Wanneer het overzicht definitief is aangemaakt en de overzichten zijn verwijderd, zijn deze niet meer terug te halen.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Verwerkingswijze

Je kunt het overzicht op twee manieren verwerken: 'Definitief' en 'Pro forma'. Met de pro forma verwerking toont Easyflex welke overzichten er verwijderd gaan worden. Je kunt nu nog bepaalde instellingen aanpassen zodat ze niet worden meegenomen in de massamutatie. Met de verwerkingswijze 'Pro forma' worden er dus geen overzichten verwijderd. Met de verwerkingswijze 'Definitief' worden de overzichten wel verwijderd.

Verwijder overzichten

Voor het verwijderen van overzichten kun je een keuze maken uit de beschikbare overzichten. Met de optie 'Selecteer alles' worden alle overzichten aangevinkt. De overzichten die in het blauw worden weergegeven zijn geen beschikbare overzichten om aan te maken, maar zijn wel bekend in 'Exporteren en printen'. De blauwe overzichten zijn dus niet terug te vinden in 'Beheer > Aansturing overzichten'.

Verwijder urenbestanden

(Deels) verwerkte urenbestanden kunnen via de optie 'Verwijder urenbestanden' in bulk worden verwijderd. Urenbestanden jonger dan één jaar kunnen niet verwijderd worden.

Verwijder persoonsgegevens

CV's uit de CV-inlezer, Inschrijvingen website en Vacaturereacties, kunnen in bulk worden verwijderd.

Periode

  • Jaar

  • Variabel tijdvak

Variabel tijdvak

Wanneer er bij 'Periode' is gekozen voor 'Variabel tijdvak' kan hier een vanaf en tot en met datum worden ingegeven.

Jaar

Wanneer er bij 'Periode' is gekozen voor 'Jaar' kan hier het aantal jaar worden ingegeven.

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

  • Identificatie

  • Naam overzicht
  • Aangemaakt op
  • Datum

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.