Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Loonbeslagen

Berichtsoort: Informatief

Via dit overzicht kun je een lijst maken waarop alle (actieve) loonbeslagen worden getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Tijdvak

Je dient een filter in te stellen voor de loonbeslagen. Je hebt de keuze uit:

 • Alle loonbeslagen
  alle loonbeslagen die in Easyflex staan worden getoond

 • Actieve loonbeslagen in tijdvak
  alle actieve loonbeslagen in het geselecteerde tijdvak worden getoond

Vanaf
(verplicht)

Hier leg je de datum vanaf wanneer de controleperiode aanvangt vast.

Tot en met

Hier leg je de datum waarop de controleperiode eindigt vast.

Met openstaande schuld

Hier kun je een filter instellen voor de loonbeslagen. Je hebt de keuze uit:

 • N.v.t
  alle loonbeslagen worden getoond

 • Ja
  alle loonbeslagen met een openstaande schuld worden getoond

 • Nee
  alle loonbeslagen zonder openstaande schuld worden getoond

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de loonbeslagen dienen te worden getoond. Je hebt de keuze uit:

 • Flexwerker registratienummer

 • Locatie - flexwerker registratienummer

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • het registratienummer van de flexwerker

 • de naam van de flexwerker

 • de ingangsdatum en einddatum van het loonbeslag

 • de totale schuld

 • het reeds afgeloste bedrag

 • de openstaande schuld

 • de naam van de begunstigde

 • de plaats van de begunstigde

 • het rekeningnummer van de begunstigde

 • het betalingskenmerk

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. Hierin staat ook of de flexwerker een actieve arbeidsovereenkomst heeft. Dit kan ook een plaatsing zijn in geval van uitzendbeding.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.