Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Acties en notificaties

Met dit overzicht kun je een lijst produceren waarop acties en notificaties worden vermeld. Door middel van de selectiecriteria bepaal je welke notificaties en/of acties op het overzicht komen. Let op: de keuzes bij 'Filterinstellingen' hebben invloed op de te selecteren 'Type' bij de selectiecriteria 'Vastgelegd door' en 'Actie voor'. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om medewerkers of medewerkers van locatie 'A' te selecteren als 'Type' indien bij de filterinstelling 'Locatie' is gekozen voor locatie 'B'.

Selectiecriteria

Soort notificatie

Keuze uit:

 • Alle notificaties
 • Automatische notificaties
 • Handmatige notificaties

Desgewenst met of zonder detailinformatie.

Gewijzigd door

Type

Hier kun je aangeven of de acties/notificaties door een specifieke medewerker moeten zijn vastgelegd. Je hebt de keuze uit:

 • Geen selectie
 • Medewerker
 • Medewerkers van locatie

Als je de optie 'Medewerker' of 'Medewerkers van locatie' selecteert kun je in het veld eronder met de knop 'zoeken' een medewerker of locatie selecteren.

Periode

Je dient hier een tijdvak te selecteren waarin de notificaties zijn vastgelegd. Je hebt de keuze uit:

 • Variabel tijdvak
 • Dag
 • Week
 • 4-wekenperiode
 • Maand
 • Kwartaal
 • Halfjaar
 • Jaar

Afhankelijk van de selectie kun je vervolgens aangeven of het de 'Huidig(e)' of 'Vorig(e)' periode betreft.

Vanaf

Afhankelijk van het geselecteerde 'Tijdvak 'kun je hier de periode instellen of wordt de periode getoond.

Actie voor

Type

Hier kun je aangeven of de acties/notificaties voor een specifieke medewerker moeten zijn vastgelegd. Je hebt de keuze uit:

 • Geen selectie
 • Medewerker
 • Medewerkers van locatie

Als je de optie 'Medewerker' of 'Medewerkers van locatie' selecteert kun je in het veld eronder met de knop 'zoeken' een medewerker of locatie selecteren. 

Periode

Je dient hier een tijdvak/periode te selecteren waarin de 'Acties voor' zijn vastgelegd. Je hebt de keuze uit:

 • Variabel tijdvak
 • Dag
 • Week
 • 4-wekenperiode
 • Maand
 • Kwartaal
 • Halfjaar
 • Jaar

Afhankelijk van de selectie kun je vervolgens aangeven of het de 'Huidig(e)' of 'Vorig(e)' periode betreft. Indien je tijdvak 'Variabel tijdvak' hebt geselecteerd kun je de filter 'Huidige datum - ...dagen verder' instellen.

Vanaf

Afhankelijk van het geselecteerde 'Tijdvak' kun je hier de periode instellen of wordt de periode getoond.

Soort actie

Hier geef je aan welke soort actie moet worden getoond. Je hebt de keuze uit:

 • Alle acties
 • Actie relatiebeheerder
 • Afspraak
 • Belactie
 • Bezoek
 • Contact
 • Herinnering
 • Info
 • Offerte
 • Opdracht
 • Overige

Status actie

Hier geef je aan wat de status moet zijn van de te tonen acties. Je kunt meerdere opties aanvinken. Je hebt de keuze uit:

 • Nog afwikkelen
 • Afgewikkeld
 • Geannuleerd
 • Zonder actie

Betreft

Hier geef je aan van wie de acties of notificaties moeten worden getoond. In 'Frontoffice > Acties' kun je in de kolom 'Betreft' zien voor wie de notificatie bestemd is. Je hebt de keuze uit:

 • Geen selectie
 • Flexwerker
 • Medewerker
 • Relatie
 • Werkmaatschappij: Dit zijn notificaties die in de bedrijfsinstellingen zijn vastgelegd.

Als je de optie 'Flexwerker', 'Relatie' of 'Medewerker' selecteert kun je in het veld eronder met de knop 'Zoeken' een flexwerker, relatie of medewerker selecteren. 

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met acties en/of notificaties dient te worden getoond. Je hebt de keuze uit:

 • Datum vastgelegd (oplopend)
 • Datum vastgelegd (aflopend)
 • Actiedatum (oplopend)
 • Actiedatum (aflopend)
 • Gewijzigd door
 • Actie voor
 • Betreft

Overzicht

Op dit overzicht worden getoond:

 • Vastgelegd op
 • Gewijzigd door
 • Betreft
 • Onderwerp
 • Actie
 • Actie voor
 • Actiedatum/tijd
 • Actiestatus

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV-formaat. Hier staan dezelfde gegevens in.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.