Middels het overzicht 'Afwijkende reserveringspercentages' kun je een overzicht genereren waarop inzichtelijk wordt bij welke flexwerker(s) een afwijkend reserveringspercentage is vastgelegd op tabblad 'Cao-overige'. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer er bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema's' een nieuwe situatie wordt vastgelegd m.i.v. een bepaalde ingangsmaand die ligt na de ingangsdatum bij de afwijkende instelling op 'Cao-overige'. In dat geval worden eventuele individuele afwijkende percentages op tabblad 'Cao-overige’ (voor flexwerkers waarbij het betreffende reserveringsschema van toepassing is) namelijk niet meer toegepast. 

Het overzicht toont bij welke flexwerkers er een afwijkende situatie is vastgelegd, welk reserveringsschema het betreft, om welke ingangsdatum het gaat en de afwijkende percentages per reservering (er wordt onderscheid gemaakt tussen 'Uitzendkracht' en 'Vakantiekracht'). 

Selectiecriteria

Reserveringsschema

Je kunt hier een keuze maken tussen:

 • Alle reserveringsschema's 
 • Individueel reserveringsschema (alle reserveringsschema's die in de werkmaatschappij zijn aangemaakt worden hier zichtbaar en kunnen geselecteerd worden)

Rapportagetijdvak

Je kunt hier een keuze maken tussen:

 • Variabel tijdvak 
 • Jaar

Vanaf - Tot en met

Indien bij 'Rapportagetijdvak' is gekozen voor 'Variabel tijdvak' kun je hier handmatig een periode ingeven. Je kunt alle data ingeven vanaf 2017.

Loonjaar

Indien bij 'Rapportagetijdvak' is gekozen voor 'Jaar' kun je hier het gewenste jaar selecteren. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren vanaf 2006.

Alleen actieve flexwerkers

Kies deze instelling indien je alleen actieve flexwerkers op het overzicht wilt zien.

Sorteren

Sorteren op volgorde van:

 • Naam flexwerker
 • Locatie - naam flexwerker
 • Reserveringsschema - naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht worden de volgende gegevens getoond:

 • Het registratienummer van de flexwerker;
 • De naam van de flexwerker;
 • Het reserveringsschema;
 • De ingangsdatum van de afwijkende situatie die is ingegeven op tabblad 'Cao-overige';
 • De reservering waarvoor een afwijkend percentage is ingegeven;
 • Het afwijkende percentage dat is ingegeven voor de uitzendkracht;
 • Het afwijkende percentage dat is ingegeven voor de vakantiekracht.

In dit overzicht is niet zichtbaar of een reservering niet-operationeel is.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.