Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Afwijkende reserveringspercentages

Met het overzicht 'Afwijkende reserveringspercentages' kun je een overzicht genereren waarop inzichtelijk wordt bij welke flexwerker(s) een afwijkend reserveringspercentage is vastgelegd op tabblad 'Cao-overige'. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer er bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema's' een nieuwe situatie wordt vastgelegd m.i.v. een bepaalde ingangsmaand die ligt na de ingangsdatum bij de afwijkende instelling op 'Cao-overige'. In dat geval worden eventuele individuele afwijkende percentages op tabblad 'Cao-overige’ (voor flexwerkers waarbij het betreffende reserveringsschema van toepassing is) namelijk niet meer toegepast. 

Het overzicht toont bij welke flexwerkers er een afwijkende situatie is vastgelegd, welk reserveringsschema het betreft, om welke ingangsdatum het gaat en de afwijkende percentages per reservering (er wordt onderscheid gemaakt tussen 'Uitzendkracht' en 'Vakantiekracht'). 

Selectiecriteria

Reserveringsschema

Keuze uit:

 • Alle reserveringsschema's 
 • Individueel reserveringsschema (alle reserveringsschema's die in de werkmaatschappij zijn aangemaakt worden hier zichtbaar en kunnen geselecteerd worden)

Rapportagetijdvak

Keuze uit:

 • Variabel tijdvak 
 • Jaar

Vanaf - Tot en met

Indien bij 'Rapportagetijdvak' is gekozen voor 'Variabel tijdvak' kun je hier handmatig een periode ingeven. Je kunt alle data ingeven vanaf 2017.

Loonjaar

Indien bij 'Rapportagetijdvak' is gekozen voor 'Jaar' kun je hier het gewenste jaar selecteren. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren vanaf 2006.

Alleen actieve flexwerkers

Aangevinkt: alle actieve flexwerkers met een afwijkend reserveringsschema
Uitgevinkt: alle flexwerkers met een afwijkend reserveringsschema

Kopieer gegevens

Hiermee kopieer je de afwijkende reserveringsschema's naar een nieuwe datum. 
Als er in Beheer een nieuwe situatie vastligt, dan wordt er vanaf dat moment niet meer gekeken naar de afwijkende reserveringspercentages die bij de flexwerker vastliggen maar naar de situatie in Beheer, omdat Beheer op dat moment de 'hoogste’ ingangsdatum heeft. Indien je de afwijkende reserveringsschema's wil blijven toepassen, selecteer je 'Alle reserveringsschema's' of maak je een keuze uit de schema's en kopieer je de gegevens naar een nieuwe datum. Kopiëren naar het verleden is niet mogelijk.

Bijvoorbeeld:

Bij werknemer Y ligt vanaf 01-01-2023 een afwijkend reserveringsschema vast. Vanwege cao-wijzigingen worden in Beheer nieuwe reserveringsschema's aangemaakt voor juli 2023. Dan worden de reserveringsschema's in Beheer leidend. Kopieer de afwijkende reserveringsschema's naar datum 01-07-2023 om die weer leidend te laten worden.

Advies: maak het overzicht altijd eerst aan zonder te kopiëren om te controleren welke schema's worden gekopieerd.

Sorteren

Keuze uit:

 • Naam flexwerker
 • Locatie - naam flexwerker
 • Reserveringsschema - naam flexwerker

Overzicht

De volgende gegevens worden getoond:

 • Registratienummer van de flexwerker;
 • Naam van de flexwerker;
 • Reserveringsschema;
 • Ingangsdatum van de afwijkende situatie die is ingegeven op tabblad 'Cao-overige';
 • Reservering waarvoor een afwijkend percentage is ingegeven;
 • Afwijkende percentage dat is ingegeven voor de uitzendkracht;
 • Afwijkende percentage dat is ingegeven voor de vakantiekracht.

In dit overzicht is niet zichtbaar of een reserveringsschema niet-operationeel is.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV-formaat. Hierop staan dezelfde gegevens.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.